Skattereformer som stärker konkurrenskraften

NYHET Publicerad

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar

Staffan_Bohman.jpg

Staffan Bohman är ordförande i Näringslivets Skattedelegation.

Efter millennieskiftet gick skatteutvecklingen i stafett, med fokus på flera av de mest skadliga skatterna. Socialdemokraterna sänkte först skatten på arbete med så kallad kompensation för egenavgift. Alliansen fortsatte med jobbskatteavdrag. Arvs- och gåvoskatterna slopades av S, därefter togs förmögenhetsskatten bort under Alliansen. Bolagsskatten har sänkts i flera steg, Rut och Rot har införts, och ägarledda företag har fått rimligare skatteregler under regeringar av skiftande färg.

Förra mandatperioden vände dock trenden och skattehöjningar gjordes om brutto närmare 70 miljarder kronor. Det var allt från höjd inkomstskatt för vanliga yrken som sjuksköterskor och poliser till höjd skatt på att anställa ungdomar och ogenomtänkta skatter på flyg och kemikalier. Bara den starka konjunkturen håller tillbaka ett stigande skattetryck.

Andra länder samt internationella organ har växlat upp tempot på skatteområdet med både hot och möjligheter. Detta borde ha inskärpt vikten av att agera nationellt. OECD:s och G20-ländernas största skatteprojekt någonsin om så kallad base erosion and profit shifting (BEPS) har gjort stora avtryck. EU har antagit fem nya bolagsskattedirektiv de senaste tre åren.

Det vore förstås utmärkt med en (enda) stor skattereform som tillgodoser näringslivets behov, som ger bättre incitament och som finansierar offentliga åtaganden. En garanti om blocköverskridande uppslutning vore ännu bättre, oavsett utfall i den långdragna regeringsfrågan. Men det är inte formen för uppgörelser som ska stå i fokus, utan innehållet. Följande skattereformer behövs:

1. Skatterna på arbete måste främja arbetslinjen och öka Sveriges möjligheter i den globala jakten på talanger. Världens högsta marginalskatter måste bort och ordentliga skillnader behövs mellan vinsten av att arbeta och att inte göra det. Transparensen måste öka genom att skatterna synliggörs, inte minst arbetsgivaravgiften som till stor del är skatt.

2. Sparande, risk och entreprenörskap behöver få stärkta incitament. En viktig drivkraft för nytt och expansivt företagande är att få behålla en god avkastning. Vår kapitalinkomstskatt på 30 procent är väsentligt högre än omvärldens. Generella åtgärder och symmetri behövs för likabehandling av investerare som har tillgångar respektive de som är belånade. Ränteavdragen kan bara försämras ihop med en parallell sänkning för kapitalinkomster.

3. Företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig, följa internationella strukturer och förbättras. När länder som Storbritannien fortsätter sänka skattesatsen behövs hög beredskap också i Sverige.

4. Allt snårigare momsregler, fyllda av undantag, orsakar kumulativa och snedvridande effekter. Sverige behöver höja rösten i EU för större handlingsfrihet. Närmare hälften av skattebasen beläggs inte med moms i dag. Vi behöver diskutera basbreddning mer än enhetlig skattesats. Miljön måste värnas, men får inte bli täckmantel för fiskala skatter.

5. Rättssäkerheten i skattesystemet behöver förbättras. Skattebetalarnas rättigheter måste tas till vara och tydliga gränser gälla för myndigheters befogenheter. Reglerna om företrädaransvar, anstånd och ersättning fungerar illa och hotet om skärpta skattetillägg måste elimineras.

Kloka skatteförändringar stärker skattebasen och ska analyseras med den utgångspunkten. Med rätt reformer som minskar snedvridningar kan skatterna användas som konkurrensmedel. Både i närtid, och med sikte på kommande 100 år.

Artikeln var publicerad i SvD 2018-11-22

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.