Umeåföretagare: Nya vårdskatten drabbar mina medarbetare

NYHET Publicerad

SKATT Den nya skatten på sjukvårdsförsäkringar slår mot lågavlönade – tvärtemot vad regeringen och Vänsterpartiet hävdar. Det riskerar även att stjälpa mindre företag som är beroende av att medarbetarna håller sig friska. Det anser Umeåföretagaren Torvald Östensson som redan har drabbats av vårdskatten, skriver Arbetsmarknadsnytt.

Annika Strandhäll, Torvald Östensson
Foto: TT

Företagaren Torvald Östensson befarar en lönekompensationskarusell där anställda kräver en högre lön på grund av den förmånsbeskattning som drabbar dem.

I somras trädde regeringens nya vårdskatt i kraft. Den innebär bland annat att anställda som får privat sjukvårdsförsäkring betalad av sin arbetsgivare kommer att förmånsbeskattas för den. Effekten blir att många anställda kan komma att tacka nej till snabb vård och rehabiliteringsinsatser från arbetsgivaren.

På företaget Umpac AB i Umeå har vårdskatten redan fått konsekvenser. Där har anställda valt att avstå vårdförsäkringen då skatten slår direkt på deras löner.

– Vi hade en mörk period där sjukskrivningar var nära att knäcka oss, då den offentliga vården brustit i att ge vård i tid. När vi tecknade vårdförsäkring som en förmån för våra anställda kunde vi känna oss tryggare. Men nu begränsas den möjligheten kraftigt, säger Torvald Östensson, vd på företaget.

Överlevnadsfråga

Umpac AB i Umeå tillverkar förpackningar i kartong, skräddarsydda åt kunder inom bland annat läkemedels- och livsmedelsindustrin. Med sina nio anställda är de en liten aktör i sammanhanget och att varje medarbetare kan bidra fullt ut är en överlevnadsfråga för företaget.

– Det tar upp till ett år innan en medarbetare är fullärd på våra maskiner och kan bidra till lönsamheten. Vi är extremt måna om att vara en attraktiv arbetsgivare så att medarbetarna stannar hos oss så länge som möjligt, säger Torvald Östensson.

Ekonomin tillåter inte företaget att hålla sig med överresurser, utan produktionsbortfall innebär ofta en omedelbar kris för företaget. Just detta hände för några år sedan. Händelsen ledde till att företaget tecknade privat sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda, så att de snabbt skulle få vård och kunna återgå i arbetet.

– Det som hände var att en av våra nyckelmedarbetare sjukskrev sig första veckan in på sin semester. Den offentliga vården kunde inte ta emot honom i tid på grund av långa vårdköer vilket gjorde att han var borta flera månader längre än nödvändigt.

Företaget fick gå ner i manskap och alla fick jobba hårdare. Torvald Östensson fick själv arbeta i produktionen på kvällar och helger för att kompensera bortfallet. Han fick facket på sig, som ansåg att de anställda beordrades för mycket övertid. Men det var nödvändigt för verksamhetens fortlevnad.

En olycka kommer sällan ensam. Strax därpå gjorde en annan anställd illa sig i knät med nedsatt arbetsförmåga till följd. Han fick vänta i hela fyra månader innan den offentliga vården kunde ta emot honom.

– Två långtidssjukskrivningar i följd höll på att stjälpa företaget. Den allmänna vården brast och jag var tvungen att göra något. Jag fick reda på möjligheten att teckna privat sjukvårdsförsäkring till mina anställda så att de snabbt kan få vård och så tidigt som möjligt komma tillbaka i verksamheten.

Avstår möjligheten till snabb vård

Försäkringen gjorde att han kände sig mycket tryggare som företagare och medarbetarna har vid ett par tillfällen kunnat utnyttja den. Men i somras kom slaget från regeringshåll: den privata vårdförsäkringen ska förmånsbeskattas av den anställde.

– Det som gjorde mig riktigt besviken och konfunderad var att vänsterpolitiker utmålade den privata vårdförsäkringen som en gräddfil för höginkomsttagare att gå före i vårdköerna. Men så är det inte. Våra snittlöner ligger på 23–24 000 kronor. Nu har vi medarbetare som säger sig inte ha råd att förmånsbeskattas och därför avstår möjligheten att få snabb vård vid behov, säger Torvald Östensson.

Han befarar nu en lönekompensationskarusell där anställda kommer att kräva en högre lön på grund av den förmånsbeskattning som drabbar dem. Något som skulle vara ogynnsamt för både hans företag och för svensk tillväxt i stort.

– Jag har svårt att se argumentationen från politikerna. De anser att man går före i vårdkön, men man lämnar ju kön i den offentliga vården. Vi betalar extra avgifter för detta samtidigt som vi fortfarande betalar till den offentliga vård vi inte utnyttjar, säger Torvald Östensson. 

Han menar att långtidssjukskrivningar också innebär kostnader för andra samhällsfunktioner. Personen måste få sjukpenning från Försäkringskassan och kan inte heller bidra till välfärden med skattepengar från sin ordinarie inkomst.

”Insatser borde uppmuntras”

Svenskt Näringsliv har länge varit kritiska till införandet av den nya vårdskatten och anser att insatser för god arbetsmiljö och hälsa är något som hänger nära samman med företagens konkurrenskraft, lönsamhet och överlevnad.

– Alla insatser som en företagare gör för att hålla sina medarbetare friska borde rimligtvis uppmuntras av regeringen, istället straffbeskattas nu de anställda för insatser arbetsgivaren gör i företagets intresse. Förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkring kan ingen tjäna på, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Hon håller med Torvald Östensson om att regeringen och Vänsterpartiet har fört väljare bakom ljuset med sin retorik.

– Majoriteten av de anställda som har sjukvårdsförsäkring betalad av arbetsgivaren är låg- och medelinkomsttagare, säger Catharina Bäck.

Hon är övertygad om att vårdskatten kommer att leda till att färre företag kommer ha möjlighet att erbjuda sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda, vilket leder till produktionsbortfall, försämrad lönsamhet och konkurrenskraft.

– Färre egenföretagare kommer att kunna trygga sig och sin verksamhet. De kalkylerade skatteintäkterna kommer minska, sjukfrånvaron och kostnaderna för sjukförsäkringen kommer öka. Dessutom kommer tillgängligheten i den offentligt finansierade vården att försämras, säger Catharina Bäck.

– Straffbeskattningen är helt igenom feltänkt och kontraproduktiv, säger Catharina Bäck.

Arbetsmarknadsnytt har försökt nå socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Socialdepartementet för en kommentar. Något svar har dock inte kommit.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.