Verkligt skattetapp när skattebasen urholkas

NYHET Publicerad

DEBATT Irlands fördelaktiga skattesystem lockar globala storföretag att lägga sin internationella bas där, vilket leder till stora vinster för ekonomin. Sverige halkar däremot efter. "Finansministern verkar inte förstå att de nya internationella skattereglerna i sig är en gigantisk utmaning för ett litet land som Sverige", skriver Krister Andersson, chef för skatteavdelningen.

Krister Andersson
Foto: Nicklas Mattsson

För några dagar sedan kunde vi ta del av nyheten att den amerikanska industrijätten General Electric, GE, planerar att bygga fyra läkemedelsfabriker på Irland. GE uppger att företaget kommer att investera 160 miljoner euro i ett biofarmaceutiskt område i Cork.

Irlands låga skattesatser har gjort att många stora läkemedelsföretag har valt att etablera sig där. Bolagsskatten är 12,5 procent och högsta marginalskatt i inkomstskatteskalan är 40 procent. Nio av världens tio största läkemedelsföretag har en internationell bas på Irland. Motsvarande svenska siffror är en bolagsskatt på 22 procent och en högsta marginalskatt på 60 procent.

Nu är det inte bara läkemedelsföretag som investerar i Irland. Den otroligt höga tillväxten i Irland, hela 25 procent, förklaras delvis av att några stora företag flyttat stora tillgångar till Irland. Ett skäl till detta är den nu påbörjade anpassningen till de nya internationella skattereglerna om var verklig vinst ska ansetts ha uppstått. De nya reglerna har tagits fram av OECD och G20-länderna inom ramen för projektet Base Erosion Profit Shifting, BEPS.

Det finns många exempel på att företag påverkas av de nya internationella skattereglerna. Trots att bara cirka fem procent av bolagsskatterna hamnat i fel land, har reglerna ändrats för alla bolag, alltså även för de företag som står för 95 procent av bolagsskatterna. Jakten på skatteflykt har medfört att kraven ökat på att företagen ska kunna visa att de bedriver verklig verksamhet i det landet där de ska beskattas. Helst ska många anställda kunna visas upp för att skattemyndigheterna ska bli övertygade om att verksamhet bedrivs och att vinsten uppstått just där.

Det är ingalunda tal om så kallade brevlådeföretag utan nu sker en verklig urholkning av skattebaserna genom att företag helt sonika flyttar på funktioner och verksamheter för att leva upp till skattebestämmelserna. Det innebär att det inte längre är bara bolagsskatteintäkterna som står på spel. Det handlar om den skatt som anställda betalar, dels på sina inkomster men även på sin konsumtion.

Det är betydligt större skatteinkomster än själva bolagsskatten. GE Biopark i Cork väntas skapa 500 jobb när den är helt färdigställd. Skatten från de anställda betyder mycket mer för Irland än den bolagsskatt de kommer att få in.

Svenska multinationella bolag må vara lite efter och senare än andra multinationella bolag med att börja anpassa sig till de nya internationella skattereglerna. Men de kommer att successivt anpassa sig och regeringen eldar dessutom på dem genom att höja deras skatter i Sverige. Som om inte den internationella skattekonkurrensen skulle vara nog har socialdemokraterna och miljöpartiet, med stöd av vänsterpartiet, sedan regeringsskiftet drivit igenom skattehöjningar nu eller framöver på dryga 50 miljarder kronor.

Marginalskatten på arbete i Sverige är högst i världen och den sammantagna skatten på företagande är inte konkurrenskraftig, vare sig för stora eller små företag. Ytterligare försämringar förbereds, speciellt för småföretagare.

Finansministern verkar inte förstå att de nya internationella skattereglerna i sig är en gigantisk utmaning för ett litet land som Sverige. I en utfrågning i riksdagen den 16 juni hävdade hon att Sverige är vinnare när länderna stramar åt skatteflyktsreglerna. Den kalkyl hon åberopar har dock regeringen vägrat lämna ut trots att såväl riksdagsmän, forskare som Svenskt Näringsliv har begärt att få se den. Beslutet kan inte överklagas och därför kan regeringen mörka sina egna beräkningar.

Andra bedömare har kommit till helt andra slutsatser. Små länder med globala företag riskerar bli stora förlorare. Istället kryddar finansministern med ytterligare pålagor på näringslivet.

Lättnader i form av sänkt moms på cykelreparationer och på lagande av läderskor är knappast vägen framåt.

Marginalskatterna måste sänkas och företagen måste få rimliga förutsättningar att konkurrera så att verksamhet blir kvar eller ökar i Sverige. Ryktena om omfattande nedläggningar hos Ericsson står i bjärt kontrast till vad som händer på Irland just nu. Omstruktureringar är ofrånkomliga, men viktigast är att skapa förutsättningar för nya verksamheter att kunna spira.

Artikeln har publicerats på DI Debatt 30/9 2016

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra underskattar skatterna på arbete

SKATT Tre av fyra underskattar skatterna på arbete. Dessutom tror tre av fyra att skatterna på arbete är mindre än 40 procent. Det visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Krokodiltårar när värnskatten avskaffas

DEBATT Värnskatten ska avskaffas vid årsskiftet, enligt januariöverenskommelsen. Det sänker marginalskatterna och ökar drivkrafterna för utbildning, jobb och företagande, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom och Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.