Brottslighetens kostnader för svenska företag

RAPPORT Publicerad
Brottslighetens kostnader för svenska företag

Totalt uppskattas brottslighet kosta företagen 55 miljarder kronor årligen, vilket är ungefär lika mycket som Sveriges försvarsbudget. Detta är endast de direkta kostnaderna.

Nästan 6 av 10 företag anser att brottslighet är ett problem i någon utsträckning, även om det bara är 1 av 10 företag som anser att det är ett stort problem.

58 procent av respondenterna har utsatts för brott under de senaste två åren. Andelen företag som utsatts skiljer sig åt mellan olika branscher, där fastighetsverksamhet och handel är de mest brottsutsatta och tjänster är den minst utsatta.

Det är knappt några företag alls som anser att situationen vad gäller brott har förbättrats under de senaste två åren, samtidigt som 34 procent upplever att den har förvärrats.

51 procent av företagen tror att brottsligheten kommer att öka, samtidigt som endast 1 procent tror på motsatsen.

Det vanligaste brottet är stöld, och det har drabbat 34 procent av företagen. Efter det kommer, i fallande ordning, inbrott, bedrägeri och skadegörelse. Till de mer ovanliga brotten (som drabbat endast 1 procent av företagen) hör misshandel av personal, immaterialrättsliga intrång, utpressning och industrispionage.

Att utsättas för brott får en rad olika konsekvenser för företagare. 41 procent har ändrat sina rutiner till följd av brottsligheten och 34 procent har investerat i fysiska säkerhetslösningar (såsom till exempel övervakningskameror).