Riskanalys

RAPPORT Publicerad

Riskanalys ger ökad lönsamhet

Enkelt att komma igång – gör en Grovanalys!

Vad kan drabba mig? 2. Hur troligt är det att det händer? 3. Vilka blir konsekvenserna om det händer?

Svaren får vi genom att göra en riskanalys. Den enklaste formen av en riskanalys är att gå igenom de tre punkterna i dokumentet som går att ladda ner - utan för höga krav på att vara heltäckande eller helt systematisk.