Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling: En praktikers tankar kring utvärderingsmodeller (4 av 6)

TV Publicerad