Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling - Företagarens syn på olika utvärderingsmodeller (5 av 6)

TV Publicerad

Carin Stoeckmann: Konkreta exempel på hur utvärderingskriterier kan påverka anbuden positivt och negativt