SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

"Effektiviseringspotentialen i kommunsektorn och hur den kan tas tillvara”

Kommunernas finansieringsproblem har redan börjat att märkas och alla framskrivningar varnar för att de kommer att förvärras som en följd av den demografiska utvecklingen med långsiktigt stigande försörjningskvot och ökande andel mycket gamla. Utöver finansieringsproblemen finns också en tilltagande brist på kompetent arbetskraft. Risken är överhängande att dessa problem löses med skattehöjningar från en redan hög nivå eller med kvalitetsförsämringar i välfärdstjänsterna.

Men det finns en tredje väg – att effektivisera verksamheterna i kommuner och genom detta få ut mer välfärd för de skattepengar vi betalar. För att fördjupa analysen kring detta har Svenskt Näringsliv låtit ta fram två rapporter.

Den ena är utförd av WSP och uppskattar den samlade effektiviseringspotentialen i kommunerna. Rapporten tar också analysen ett steg till i en kvalitativ studie där effektiva och mindre effektiva kommuner jämförs i en omfattande intervjuundersökning.

Den andra studien utgår från en ekonometrisk ansats för att med en alternativ metod analysera den totala effektiviseringspotentialen i kommunerna och analysera gemensamma drag hos effektiva kommuner. Den senare rapporten är skriven av Emelie Värja, idag anställd av Kommuninvest.

På basis av dessa rapporter presenterar Svenskt Näringsliv ett antal policyslutsatser för hur effektiviseringspotentialen skall tas till vara.

Rapporterna kommer att presenteras på ett seminarium i Stockholm.

Medverkar gör Lena Micko, civilminister (S) och Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson.

Deltar gör även Bettina Kashefi, Chefekonom på Svenskt Näringsliv, Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik vid Svenskt Näringsliv, Emelie Värja, ekonom vid Kommuninvest, Christine Feuk, projektledare vid SKL, Christian Ekström, VD Skattebetalarnas förening.

Seminariet modereras av Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv.

Kaffe serveras från 13.30.

Varmt välkommen.

Datum och tid

  • Onsdag 27 november 2019, kl. 14:00 – 16:00

Plats

Näringslivets hus, lokal: Wallenbergaren, Storgatan 19 , Stockholm

Kontaktperson

Robert Gidehag