SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Kunskapsekonomins viktigaste tillgång: Så möter vi globaliseringens utmaningar

Företag är alltmer del av globala värdekedjor. Det kan också konstateras att de delar av värdekedjorna som tillför mest förädlingsvärde ofta är kopplade till immaterialrätt. De immaterialrättsintensiva företagen står för en övervägande del av EU:s export till omvärlden. Denna utveckling innebär flera utmaningar, bland annat är de immaterialrättsliga regelverken inte är fullt ut harmoniserade och i en del länder finns en bristande respekt för existerande rättigheter. En del av utmaningen är också att olika aktörer behöver uppmärksamma vad som gäller när innovationer flödar över nationsgränser.
 
På det här seminariet går vi djupare i dessa frågeställningar och Svenskt Näringsliv presenterar sina förslag kring hur utmaningarna kring den globaliserade kunskapsekonomin bäst kan mötas av Sverige.
 
Detta är del två seminarieserien där vi presenterar Svenskt Näringslivs strategi för arbetet med kunskapsbaserade tillgångar.

Fika serveras från kl. 12.30.

Seminariet modereras av Cecilia Garme.

Här finns fullständigt program för dagen.

Datum och tid

  • Torsdag 21 november 2019, kl. 13:00 – 15:00

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Kontaktperson

Christina Wainikka