Immaterialrättsstrategi

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och medlemsföretag har Svenskt Näringsliv tagit fram en immaterialrättsstrategi. I det arbetet har ett utmaningar identifierats, såsom kunskapsbrist och en ny teknisk verklighet. Svenskt Näringsliv har också konkreta förslag på hur de olika utmaningarna ska hanteras.

Kontaktpersoner

Christina Wainikka

Senaste artiklarna

NYHET — 22 januari 2024

Många företag missar sina dolda tillgångar

Det finns en stor kunskapsbrist om immateriella tillgångar. Det menar Svenskt Näringslivs expert på immaterialrätt, Christina Wainikka, på ett seminarium i Malmö. Många företag, inte minst små och medelstora, skulle kunna använda sina rättigheter bättre för att öka värdet på sin verksamhet.
NYHET — 19 december 2023

Vi behöver en innovationernas Florence Nightingale

Har vi råd med att företag går under för att de inte får utväxling på gjorda investeringar? Den frågan ställer sig Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
RAPPORT — 12 december 2023

Kunskapsekonomins viktigaste tillgång? Utvärdering av Svenskt Näringslivs immaterialrättsstrategi

NYHET — 12 december 2023

Sverige på efterkälken i kunskapsekonomin

Svensk forskningspolitik bygger på antaganden om att ingenting egentligen hänt sedan Alfred Nobels tid, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
REMISSVAR — 8 december 2023

Vissa patenträttsliga frågor

NYHET — 9 november 2023

Immaterialrätt och handelspolitik måste gå hand i hand

Om EU ska fortsätta att vara konkurrenskraftig måste immaterialrätten skyddas, harmoniseras och ta större plats i handelspolitiken. Det menar Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, och Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
RAPPORT — 9 november 2023

Globalisation in the knowledge economy - IP as both an enabler and a challenge

NYHET — 10 oktober 2023

Vaskande av innovation på grund av feltänk

Under hösten har Svenskt Näringsliv genomfört ett antal träffar runt om i landet med rubriken ”Vaska inte dina innovationer”. Fokus har varit det värdeskapande som strategiskt användande av immaterialrättigheter kan leda till, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
REMISSVAR — 3 oktober 2023

Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22)

NYHET — 28 september 2023

Näringsliv och akademi måste lära sig dansa tango

Många av de utmaningar samhället står inför kan bara mötas genom att akademi och näringsliv samverkar på olika sätt, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist