Immaterialrättsstrategi

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och medlemsföretag har Svenskt Näringsliv tagit fram en immaterialrättsstrategi. I det arbetet har ett utmaningar identifierats, såsom kunskapsbrist och en ny teknisk verklighet. Svenskt Näringsliv har också konkreta förslag på hur de olika utmaningarna ska hanteras.

Kontaktpersoner

Christina Wainikka

Senaste artiklarna

NYHET — 8 juli 2024

Bortglömda företag med stor potential – så kan Sverige lära av konkurrentländerna

Det kan inte vara rimligt att en enda organisation ska ta den roll i Sverige, som samhället tar i våra viktigaste konkurrentländer. Med en bättre strategi för att ta tillvara immateriella tillgångar blir Sverige också bättre på att skapa jobb. Det menar Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET — 25 juni 2024

Almedalen visar varför Sverige är på efterkälken

För den som gräver sig in i Almedalsprogrammet är det väldigt tydligt varför Sverige halkar efter på många sätt, inte minst vad gäller tillväxt, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET — 29 maj 2024

Brev från näringslivet: Lag kan tvinga svenska företag att avslöja företagshemligheter

Just nu pågår slutförhandlingar på EU-nivå om ett lagförslag om tvångslicenser av patent. Christina Wainikka, expert på immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, menar att lagförslaget är skadligt.
REMISSVAR — 27 maj 2024

Remittering av betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)

NYHET — 26 april 2024

Innovation är så mycket mer än ett buzzword

Innovation lyfts ofta fram som alltings lösning. Problemet är att innovation idag har blivit ett ”buzzword” utan innehåll, vilket leder till rent av felaktiga beslut, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET — 25 mars 2024

Låt dig inte luras av mytbildningen kring svenska patent

Politiker måste inse att den svenska innovationskraften haltar, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt. Det går inte att förlita sig på att ett enda företag, Ericsson, som står för 39 procent av de svenska patentansökningarna.
NYHET — 22 januari 2024

Många företag missar sina dolda tillgångar

Det finns en stor kunskapsbrist om immateriella tillgångar. Det menar Svenskt Näringslivs expert på immaterialrätt, Christina Wainikka, på ett seminarium i Malmö. Många företag, inte minst små och medelstora, skulle kunna använda sina rättigheter bättre för att öka värdet på sin verksamhet.
NYHET — 19 december 2023

Vi behöver en innovationernas Florence Nightingale

Har vi råd med att företag går under för att de inte får utväxling på gjorda investeringar? Den frågan ställer sig Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
RAPPORT — 12 december 2023

Kunskapsekonomins viktigaste tillgång? Utvärdering av Svenskt Näringslivs immaterialrättsstrategi

NYHET — 12 december 2023

Sverige på efterkälken i kunskapsekonomin

Svensk forskningspolitik bygger på antaganden om att ingenting egentligen hänt sedan Alfred Nobels tid, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist