LogoLogo
LogoLogo

Svenskt Näringslivs Immaterialrättsstrategi

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och medlemsföretag arbetar vi med att ta fram en ny policy för immaterialrätt. I det arbetet har ett antal utmaningar identifierats, som kunskapsbrist, globalisering och en ny teknisk verklighet. Vi föreslår också konkreta åtgärder för att möta varje utmaning.

Kontaktpersoner

Christina Wainikka

Senaste artiklarna

RAPPORT — 14 december 2020

Kunskapsekonomins viktigaste tillgång, Svenskt Näringslivs Immaterialrättsstrategi

Svenskt Näringsliv har sett ett stort behov av ett övergripande arbete. Denna strategi är vårt sätt att inleda en process. En process som förhoppningsvis leder till förändringar som kommer oss alla till gagn.
NYHET — 9 december 2020

Sverige hamnar i bakvattnet

Sverige konkurrerar med innovation. Då är det allvarligt att tillgångar som patent, upphovsrättigheter, varumärken och know-how tappar mark, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET — 12 november 2020

Juridik och teknik behöver mötas

På ett seminarium idag presenterar Svenskt Näringsliv förslag hur juridiken kring de kunskapsbaserade tillgångarna kan anpassas till en ny teknisk verklighet. Propåerna ingår i arbetet med en ny immaterialrättsstrategi.
NYHET — 23 oktober 2020

Immaterialrätten – problem eller lösning för nyttiggörande av forskning?

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att analysera högskolornas innovationsstöd och lämna förslag på hur det kan bli bättre. Det måste bland annat bli mer lika förhållanden kring nyttiggörande vid landets olika lärosäten.
NYHET — 16 september 2020

Kunskapsbaserade tillgångar slarvas bort

Sverige tar inte tillvara kunskapsekonomins fördelar. Svenskt Näringsliv vill därför se en samlad immaterialrättsstrategi och ett nationellt kunskapscentrum.
INFOSIDA — 2 september 2020

Utmaning: Ett regelverk i behov av förändring

INFOSIDA — 2 september 2020

Utmaning: Ny teknisk verklighet

INFOSIDA — 2 september 2020

Utmaning: Bristande tillvaratagande av tillgångarna

INFOSIDA — 2 september 2020

Utmaning: Kunskapsbrist

INFOSIDA — 2 september 2020

Utmaning: Globalisering

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist