Seminarium

Globalisering som immaterialrättslig utmaning – så säkrar vi Sveriges ställning i kunskapsekonomin

nov
08
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
8 november 2023, 10:00-11:30
Kontaktperson
Åsa Iveborg
Assistent

I princip alla företag är med i globala värdekedjor och de delar av värdekedjorna som står för mest värdeskapande är kopplade till de kunskapsbaserade tillgångarna. Det är till och med så att alltfler företag ser sig som ”born global”, där inriktningen hela tiden är att finnas på en internationell marknad. Samtidigt är de immaterialrättsliga regelverken knutna till olika geografiska områden, såsom enskilda länder eller regioner.

I en tid där konkurrenskraft tävlar om utrymme i debatten med protektionism står Sverige som ett handelsberoende land i ett särskilt utsatt läge. Inte minst har immaterialrätten kommit att alltmer få geopolitiska dimensioner, vare sig det handlar om EU:s protektionism eller strävanden efter att göra ”America Great Again”.

Välkommen till ett seminarium där globalisering som immaterialrättslig utmaning står i fokus. I samband med seminariet släpps Svenskt Näringslivs rapport på ämnet.

Bland talarna återfinns Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv, Patrik Tingvall, Kommerskollegium, och Elena Bertolotto, BusinessEurope.

Samtalsledare: Christina Wainikka

Sista anmälningsdag: 2023-11-06

nov
08
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
8 november 2023, 10:00-11:30
Kontaktperson
Åsa Iveborg
Assistent
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist