Utmaning: Bristande tillvaratagande av tillgångarna

De (potentiella) kunskapsbaserade tillgångar som finns tas inte tillvara. Patentinformation används inte, trots att den kan vara till stor nytta. Innovationsstödssystemen brister ofta i relation till de kunskapsbaserade tillgångarna. FoU-samverkan försvåras ofta av att avtal kring kunskapsbaserade tillgångar ses mer som en stötesten än en lösning.

Konsekvens

  • Investeringar görs i forskning som redan lett till patent för andra. Istället för att låta patentinformation ligga till grund för nya forskningsfrågor forskas på sådant som redan är beforskat och patenterat.
  • Uppstartande företag kan få stöd som leder fel. Innovationsstödssytemet har blivit bättre, men har långt kvar innan uppstartande företag kan lita på att de får välgrundade råd kring immaterialrätt.
  • FoU-samverkan blir inte av och/eller leder till resultat som inte kommer till nyttiggörande på grund av felkonstruerade avtal.
Svenskt Näringslivs immaterialrättsstrategiImmaterialrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist