Rapport14 december 2020

Kunskapsekonomins viktigaste tillgång, Svenskt Näringslivs Immaterialrättsstrategi

Vi lever i en kunskapsekonomi där de kunskapsbaserade tillgångarna, såsom patent, varumärken och upphovsrättigheter, har blivit allt viktigare. En undersökning som presenterades under 2020 visade att bland större börsbolag består hela 90 procent av deras värde av icke-materiella tillgångar.

Sverige är ett litet land. Kunskapsbaserade tillgångar ligger bakom mycket av det som gjort Sverige rikt. Det finns dock ett stort antal utmaningar kopplade till dessa tillgångar och hanteringen av dem. Vi måste, inte bara för företagens skull, se till att ta tillvara dem på allra bästa sätt. För konkurrenskraftiga företag krävs regelverk i världsklass.

Svenskt Näringsliv har sett ett stort behov av ett övergripande arbete. För svensk konkurrenskrafts skull finns inte tid att avvakta att andra agerar. Denna strategi är vårt sätt att inleda en process. En process som förhoppningsvis leder till förändringar som kommer oss alla till gagn.

Christina Wainikka, Policyexpert för immaterialrätt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist