Seminarium

Kunskapsekonomins viktigaste tillgång: Så behöver regelverk och tillämpning ändras

Sverige lyfts ofta som ett av världens mest innovativa länder. Det finns dock områden där Sverige halkar efter och det gäller inte minst hanteringen av kunskapsekonomins viktigaste tillgång. Denna tillgång utgörs av de kunskapsbaserade tillgångarna såsom upphovsrätt, patent, varumärken och know-how.

dec
10
2020
Endast digitalt deltagande
10 december 2020, 13:00-15:00
Kontaktperson
Christina Wainikka
Policyexpert för immaterialrätt
Dokument
Program.pdf

Till skillnad från flera konkurrentländer har Sverige inte en nationell innovationsstrategi som är kopplad till en immaterialrättsstrategi. Detta är något som får konsekvenser i en värld där företags värde och länders konkurrenskraft alltmer hänger samman med hur väl man tar tillvara på kunskap. För ett innovativt och handelsberoende land får detta betydelse, exempelvis står de immaterialrättsintensiva företagen för hela 96 procent av EU:s export till omvärlden.

Svenskt Näringsliv har tagit fram en immaterialrättsstrategi som bygger på hur fem identifierade utmaningar ska mötas.

Utmaning 1: Kunskapsbrist

Utmaning 2: Bristande tillvaratagande av tillgångarna

Utmaning 3: Ny teknisk verklighet

Utmaning 4: Globalisering

Utmaning 5: Ett regelverk i behov av förändring

Detta seminarium är det sista i den seminarieserie där strategin presenteras. Under seminariet kommer bland annat strategin i sin helhet att presenteras och diskuteras.

Moderator: Cecilia Garme

dec
10
2020
Endast digitalt deltagande
10 december 2020, 13:00-15:00
Kontaktperson
Christina Wainikka
Policyexpert för immaterialrätt
Dokument
Program.pdf
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist