Aktieutdelningar 2015

RAPPORT Publicerad
Aktieutdelningar.pdf

Rapporten visar att:  

1. Aktieutdelningarna från de 40 största företagen ökar i år med 17 procent. Samtidigt ökade vinsterna med fem procent. Utdelningarna för de 40 företagen uppgår till 167,0 miljarder kronor, en ökning med 24,1 miljarder kronor. Sett i utländska aktieägares perspektiv är utvecklingen inte lika markant. USD har under 2014 blivit 20 procent dyrare, GBP har stigit med 13 procent och EUR med 6 procent mot SEK.

2. Direktavkastningen för de 40 företagen är något högre än föregående år, 4,0 procent mot 3,8 procent 2014.

3. 28 av de 40 företagen höjer sin utdelning under 2015, ett företag sänker medan elva företag föreslår oförändrad utdelning. Två av företagen lämnar ingen utdelning.

4. Utdelningarna för de största företagen på Stockholmsbörsen är i år tre procent lägre än rekordåret 2007.

5. De 40 företagen representerar 83 procent av börsvärdet på Stockholmsbörsens svenska bolag per den 30 december 2014 och svarade för 93 procent av Stockholmsbörsens totala utdelningssumma 2014.

6. De fyra storbankerna svarar för 57 miljarder kronor av de föreslagna utdelningarna 2015. Det utgör mer än en tredjedel av den totala utdelningen för de 40 storföretagen i studien och nära hälften av ökningen mellan 2014 och 2015.

Författare