Konkurrens och utvecklingskraft. Sverige i en ny omvärld - en summerande tematisk antologi

RAPPORT Publicerad
Rapport: Konkurrens och utvecklingskraft. Sverige i en ny omvärld

Tidigare talade man om konkurrensutsatta och skyddade sektorer. Men de senaste decenniernas teknikutveckling och globalisering har helt ändrat den bilden. Konkurrensen ökar nu i nästan alla delar av ekonomin och en helt ny situation med globala värdekedjor och rörlighet för arbetskraft ändrar snabbt förutsättningarna för näringslivet. Denna process ställer också nya krav på politiken för att Sverige skall kunna bibehålla sin konkurrenskraft.

Redan idag ser vi konsekvenser av att Sverige inte tillräckligt anpassat sig till de nya förutsättningarna. Vi har svårt att locka internationella talanger, våra startup-företag expanderar sällan i Sverige, vi har för få företag som växer sig stora i Sverige och tillväxten i BNP per Capita är historiskt låg.

Rapporten har tagits fram i ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv och ekonomer i medlemsorganisationerna. Den belyser hur den nya ekonomiska miljön påverkar olika branscher och har förändrat förutsättningarna.

Författare