Barn med ballonger

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.

Dennis Anderberg, vd Candab.jpg

- Det här hotar vår verksamhet, säger Dennis Anderberg, vd för Candab.

Flicka med ballonger

Ballonger med pinnar. Inte bra, menar EU som nu förbjuder ballongpinnarna i plast.

Foto: Photographer: Helder Almeida

Barnkalas, bröllop, företagsevent, fester – säg det tillfällen där det inte finns ballonger med i festyran. Men nu har ballongerna dragits in i EU:s arbete med det så kallade ”Single Use Plastic Directive”. Ambitionen är att minska nedskräpningen av plast i haven. Det gäller bland annat plastsnören, tops, flaskor och muggar, förpackningar och liknande. Med utgångspunkt i vad som hittas i havet och längs europeiska stränder, har tio grupper med plastföremål satts samman och de produkter som ingår i dem, kommer med all sannolikhet att beläggas med försäljningsförbud.

Däribland ballongpinnar.

– Visst är det både bra och nödvändigt att vi renar haven från plastavfall. Men ballonger tillverkas inte av plast utan av latex som är ett naturmaterial och bryts ner i naturen. Av någon anledning klumpas de trots det ihop med plastprodukter.

Det säger Dennis Anderberg som driver företaget Candab i Landskrona, ett av få företag i landet som är specialiserade på att trycka på ballonger. Ett producentansvar för ballonger skulle slå direkt mot företaget. Varje år levererar man drygt 6 miljoner ballonger med tryck på. Däremot tillverkas inga ballonger i Sverige utan de köps in från producenter ute i Europa.

Troligen är det inte ballongerna i sig utan de plastpinnar som de är fästa vid, som ligger bakom att EU valt att definiera också ballongerna som plast. Men oavsett om EU väljer att se ballongen som plastprodukter kvalar varken de eller pinnarna in i tio i topp-listan över de produkter som oftast återfinns i havet.

– De står för mindre än en procent av det skräp som återfinns i havet. Faktum är att vid den senaste mätningen fick man ihop mindre än fem kilo ballongskräp i hela Europa. Det gör att underlaget för listan och hur den satts samman kan ifrågasättas, säger Suteesh Chumber som via European Ballon and Party Council lobbar mot ett eventuellt förbud mot ballonger.

Svenska Naturvårdverket bekräftar att ballonger är med på ”Single Use Plastic Directive” som EU ska fattas beslut om i december. Medan pinnarna blir förbjudna kommer ballongerna troligtvis att beläggas med dels ett så kallat producentansvar, dels plikt att informera om hur ballonger ska hanteras. Producentansvaret innebär att Candab kan bli skyldiga att bekosta städningen av ballongrester ute i naturen, trots att ballongerna tillverkats i andra länder än Sverige.

– Men det är de företag som gör dem tillgängliga i respektive land som har ansvaret. Hur det sedan ska gå till har vi också frågat oss, säger Malin Göransson på Naturvårdsverket.

Ballonger utan pinnar är dock ingen fungerande lösning, bland annat för att vikten i pinnarna hindrar att de flyger iväg och bidrar till nedskräpningen i haven. Försök har därför gjorts att ersätta dem med till exempel bambu. Men det krockar då med andra EU-direktiv, bland annat Toy Safety Directive som menar att bambupinnarna kan brytas och de spetsiga ändarna innebär en skaderisk för barnen. Inte heller metallpinnar godkänns av EU av barnsäkerhetsskäl.

– Alltså finns det idag inga fungerande alternativ, säger Suteech Chumber.

Dennis Anderberg är uppgiven inför de inskränkningar som nu av allt att döma väntar och hur de kan komma att påverka verksamheten i företaget. Redan idag har branschen anammat informationskraven genom att använda symboler som varnar för att släppa iväg ballonger i luften. I förlängningen av ett förbud för ballongpinnarna och leverantörsansvaret för ballongern finns en mängd mindre företag i Europa som direkt och indirekt sysselsätter närmare 100 000 personer.

– Proportionerna är orimliga. Ballonger och pinnar finns i princip inte i haven och då blir det ju bara en symbolpolitik som faktiskt drabbar en hel rad mindre företag runt om i Europa.

– Utan pinnar kommer cirka hälften av vår försäljning att försvinna. Så vi har börjat se över vår verksamhet och vilka andra produkter vi kan ta in. Det går ju inte att bara sitta och vänta, då finns snart inte företaget kvar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.