”Ifrågasättandet är obehagligt”

NYHET Publicerad

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.

Anita Roll

Anita Rolls korståg mot regelkrånglet började för tjugo år sedan.

Början av 1990-talet. Anita Roll driver sedan 1988 tjänsteföretag i it-branschen i Stockholm. Bank, finans och myndigheter står på kundlistan. Administrationen är inte digital utan består av papper, papper och åter papper.

En dag dimper det ner en momsinbetalning. Pengarna skickas in. Allt är frid och fröjd, tills hon får ett dokument från Skatteverket. Anita Roll känner en klump i magen. Hon öppnar försändelsen med darrande händer och bultande hjärta. Hjälp, vad har jag gjort, tänker hon.

Hon samlar sig, läser igenom det elva sidor långa dokumentet, som är undertecknat av fyra skattebyråkrater. Detaljerat redogör de för turerna i ärendet. Slutraden är att hon har betalat in 1 krona för lite i skatt. Skatteverket beslutar att avskriva ärendet med motiveringen att skulden anses som ringa.

Erfarenheten präglar Anita Rolls syn på myndigheter och byråkrati. 30 år senare, så känner hon fortfarande en viss tveksamhet och olust.

– Det är just ifrågasättandet som är obehagligt. Gör du fel som företagare är du ute på hal is. Jag trodde att jag hade gjort något helgalet, brutit mot någon lag. De flesta av oss företagare vill följa de regler och lagar som finns.

Hennes korståg mot regelkrånglet började för tjugo år sedan. Upprinnelsen var en propå om att bli uppköpta. Ett värde på företaget skulle räknas fram, men strandade på 3:12-reglerna.

– Affären blev inte av, trots experthjälp. Det gick inte att beräkna hur mycket mitt ägande var värt. Jag blev förbannad och bestämde mig för att engagera mig.

Sedan tio är hon medlem av Näringslivets regelnämnds (NNR) företagargrupp, NNR:s styrelse samt Företagarna Stockholms Stad.

 – Jag har jobbat mycket med projektet ”en-väg-in”. Alla företag ska ha en väg in till myndighetssverige. Företagsuppgifter rapporteras in, och bör finns tillgängliga för alla myndigheter. En annan stor uppgift är arbetet att reformera 3:12-reglerna.

Genom åren har Anita Roll diskuterat med myndighetspersoner och politiker i åtskilliga omgångar om alla regler som kostar företagen stora belopp att följa. Men det är svårt att vända utvecklingen. När regelverket är på plats, måste det följas.

– Myndigheterna målar in sig i ett hörn. Man är snabba med att skapa nya regler men gör inte tillräckligt omfattande konsekvensanalyser. 

Anita Roll sköter kontakten med myndigheterna själv. Åtta timmar per vecka. Myndighetslistan toppas av Skatte- och Bolagsverket samt Försäkringskassan.

Hur klarar hon då av byråkratin som tar kraft från jobbet att utveckla, anställa och göra affärer?

Hon svarar genom att presentera några förhållningssätt:

– För det första. Sätta dig inte alltid på den anklagades bänk. Myndighetens språk och tonläge är lätt att misstolka.

– För det andra. Lägg frustrationen åt sidan. Försök att prata med handläggare och administratörer på ett lugnt sätt. Det vinner man på. Tänk framåt.

– För det tredje. Låt inte känslorna ta över. Håll dig till fakta. Läs in dig på ämnet, så gott det går.

– För det fjärde. Dokumentera vem som säger vad, vid vilken tidpunkt. Då har du en logg. Man tror man ska minnas men det gör man inte.

– För det femte. Håll humöret på topp. Underlättar alltid. Glöm inte bort att du gillar vad du gör.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.