Nya regler riskerar jobb inom telemarketing

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Regeringen överväger skärpta regler vid telefonförsäljning. Branschen är mycket oroad. ”Det kommer att innebära dramatiska skillnader med mycket negativa följdreaktioner”, säger Tina Wahlroth, vd på branschorganisationen Kontakta.

I dagsläget räcker det med en inspelad muntlig överenskommelse – en orderbekräftelse – för att ett avtal ska gälla vid telefonförsäljning. Regeringen vill nu komplettera den muntliga bekräftelsen med ett skriftligt avtal som kunden ska skriva på i efterhand. Förslaget utreds nu och betänkande lämnas i juni. 

Förslaget har väckt stark kritik från flera håll. Konsekvenserna av det nya regelverket är många, och kommer drabba flera branscher. Det handlar om förluster på hundratals miljoner kronor. Utöver callcentren i sig, kommer konsumenter och uppdragsgivare i många olika branscher att påverkas.

– Antalet slutna avtal kommer att minska, vilket kommer leda till markant ökade kostnader, som i slutändan hamnar på konsumenterna. Vi arbetar med företag och branscher som redan idag har stora utmaningar på andra håll. Skulle lagförslaget gå igenom riskerar företag som marknadsför sig via telefon påverkas kraftigt negativt, säger Emma Link på Online Sverige.

Slå hårt brett

Branschorganisationen Kontaktas vd Tina Wahlroth är mycket engagerad i frågan. Hon menar att förslaget kommer drabba många fler än bara telefonförsäljningsföretag.

– Det här är inte bara en branschfråga, det kommer slå mycket hårt över flera branscher. De flesta företag har idag någon typ av försäljning via telefon och de kommer alla att drabbas. Tidningsbranschen räknar med en nedgång på mellan 30 och 70 procent i försäljning, så många tidningar riskerar att gå i graven. Detta förslag kommer få otroligt dramatiska konsekvenser, säger hon.

Anledningen till de stora förlusterna kommer framför allt vara att kunderna inte kommer underteckna avtalen, eftersom det betyder merarbete för konsumenten efter samtalet. Detta leder till stora försäljningsbortfall och ökade administrativa kostnader för hantering av avtal och påminnelser. Det kommer också behövas ökade tekniska kostnader för att hantera de skriftliga avtalen.

– Många konsumenter uppskattar telemarketing eftersom affären är klar när man lägger på luren. Nu ska avtal skrivas, då kommer många dra sig ur eftersom det blir lite jobbigare och mer krävande i förhållande till affärens värde, säger Emma Link.

Oseriösa påverkar

Bakgrunden till förslaget är det fåtal företag som lurar kunder och skapar rubriker, vilket nu har kommit att påverka hela näringslivet. Både branschorganisationen och enskilda aktörer känner stor oro över hur frågan har hanterats.

 – Det finns vissa oseriösa företag som blossar upp snabbt, tjänar snabba pengar och sedan försvinner. Det är dem vi måste hindra, inte alla som sköter sig, säger Tina Wahlroth.

Uppgifter från Kontakta visar att det samlade näringslivet ringer ut flera hundra miljoner säljsamtal varje år. Av dessa anmäls väldigt få samtalen.

– Inte ens en mikropromille av alla samtal som rings på marknaden varje år leder till klagomål. Förra året stod 10 företag för 48 procent av alla klagomål till Konsumentverket. Sätt det i relation till de miljontals samtal som rings och som genererar affärer och arbetstillfällen utan klagomål. Då förstår jag inte hur man kan göra ett sådant ingripande i den muntliga avtalsprincipen vi har i Sverige, säger Tina Wahlroth.

De oseriösa företagen väcker starka reaktioner hos de flesta företag.

– Det är djupt olyckligt att det finns företag som missköter sig, speciellt eftersom vi har jobbat länge och noga med att hålla en hög kvalitet i branschen. Det är några få som åstadkommer stor skada, och alla vi andra drabbas av det, säger Erik Rönnby, vd på Vendator Callcenter.

Jobb försvinner

Kontakta har gjort en undersökning bland sina medlemsföretag för att reda ut hur de nya avtalen kommer att drabba näringslivet. Undersökningen visar att företag väntas tappa ett genomsnitt på 30 till 70 procent av sin försäljning, beroende på vad de säljer. Företagen riskerar förluster på flera hundra miljoner kronor.

– Företag vi har varit i kontakt med räknar med minst 30 procent minskad försäljning, vilket kommer leda till att 30 procent av jobben försvinner. Det är väldigt allvarligt och kommer att leda till kedjereaktioner som inte går att stoppa,  säger Tina Wahlroth.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.