Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

NYHET Publicerad

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat rejält under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.

Andrea Femrell
Foto: MedieProffsen

Det behöver rensas upp på skatteområdet, där regelfloran är omfattande och snårig, hävdar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.

Regelförenkling är något om brukar toppa önskelistan för Sveriges företagare under ett valår. Likaså brukar politikerna inte vara sena att bjuda över varandra vad gäller regelförenklingar. Dessvärre brukar regeringarna sällan leva upp till sina löften. Det gäller i synnerhet den senaste visar en ny rapport från Näringslivets Regelnämnd NNR.

– Regeringen Löfven har haft hög svansföring vad gäller att komma tillrätta med krånglet. Men under den senaste mandatperioden har regelbördan för landets företag ökat kraftigt, säger Andrea Femrell, vd på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Rapporten ”Ny mandatperiod, nya möjligheter” och består av två delar. Den ena delen är en SKOP-undersökning som redogör för hur företagare upplever regler och regelverk, om det har blivit enklare eller krångligare, vilka regelområden som utgör hinder för att växa, reglers påverkan till expansion samt företagarnas förtroende för regelförbättringsarbetet. I den andra delen ger NNR konkreta förslag till åtgärder.

Alliansen lanserade under sin första mandatperiod det så kallade 25-procentsmålet där de inom ett stort antal områden avsåg att lätta på den administrativa bördan för företagare.

– Det var en god ambition och undersökningar visar att regelbördan lättade under Alliansens första mandatperiod. Dessvärre avtog arbetet under deras andra mandatperiod, säger Andera Femrell.

Socialdemokraterna var inte sena att kritisera sina företrädare för den ökade bördan. Men den senaste rapporten visar att 29 procent av företagsledarna uppger att det har blivit krångligare att följa statliga regler jämfört med för ett år sedan. Endast två procent uppger att det har blivit enklare.

– Vi såg en avmattning mot slutet av Alliansens mandatperiod. Dessvärre har regelkrånglet och kostnaderna ökat markant för svenska företag de senaste fyra åren.

Varför har det blivit sämre?
– Det har saknats en process för regelförenkling. Det finns inte heller någon vilja till samordning från regeringshåll. Konsekvensutredningarna som ska visa effekter av nya och förändrade förslag brister, vilket gör att förslag som kommer riskerar att bli onödigt krångliga. Genomförandet av EU-regler och kostnader till följd av överimplementering är ett annat problem. Myndigheter borde ha bättre samordning och få utökade möjligheter att utbyta information för att minska företagens uppgiftslämnande.

Vilka områden är hårdast drabbade?
– Överlag lyfter företagarna fram tung regelbörda inom skatter och moms.  Dessutom ökar krånglet för branschspecifika regelverk.

Hur är regelverket inom arbetsrätten?
– Arbetsrätten är något som alltid har legat högt på listan där företagen vill se åtgärder. Exempelvis Lagen om anställningsskydd där företagen vill att kompetens ska få en framträdande roll vid anställningar.

Läs rapporten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.