Rekryteringsenkäten 2018 - Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar

RAPPORT Publicerad
Rekryteringsenkaten_2018.pdf
Metodbeskrivning_rekryteringsenkaten_2018.pdf

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät har sedan slutet av 1990-talet kartlagt företagens rekryteringsbehov. Årets upplaga, den tionde i sitt slag, besvarades av ungefär 6000 företag och ger en god bild av företagens behov och utmaningar avseende kompetensförsörjning.

Årets resultat visar på ett omfattande rekryteringsbehov bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. 69 procent av företagen har försökt att rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna, vilket innebär en ökning med 11 procentenheter sedan rekryteringsenkäten senast genomfördes.

Kompetensbristen ökar och allt fler företag har svårt att rekrytera. Sju av tio företag som försökt att rekrytera anger att det varit svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Rekryteringssvårigheterna finns inom hela näringslivet och i hela landet.

Rekryteringsproblem får allvarliga konsekvenser för många företag. Vart tredje företag svarar att rekryteringssvårigheter hindrat en planerad expansion. Samtidigt har 40 procent av företagen fått minskad försäljning eller tvingats tacka nej till order eller uppdrag till följd av svårigheter att rekrytera medarbetare. Att företag hittar den personal som verksamheten är i behov av är en förutsättning för att de ska kunna växa och skapa välstånd.

Många arbetsgivare betonar vikten av personliga egenskaper vid rekrytering. Utöver svårigheten att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet är brist på personer med rätt attityd och engagemang den vanligaste orsaken till att företagen haft svårt att rekrytera. Även serviceförmåga, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt värdesätts högt av företagen.

Författare