Tummen upp för utökat Rut-avdrag

NYHET Publicerad

SKATT Alliansen vill skapa fler enkla jobb genom att utveckla Rutavdraget. Bra, anser arbetsgivarsidan.

Lemne Carola

Carola Lemne

Anna-Karin Hatt

Anna-Karin Hatt

Alliansen vill skapa fler enkla jobb genom att utveckla Rutavdraget. Bland annat höjs summan, för hur mycket man får köpa Ruttjänster för, från 25 000 kronor till 70 000 kronor per person och år. Alliansen vill också bredda utbudet av tjänster, så att det omfattar trygghet, tvätt och flytt.

Vd Carola Lemne välkomnar beskedet från Allianspartierna och konstaterar att Rut-reformen har varit framgångsrik och bör värnas och utvecklas.

– Sverige behöver fler och växande företag och nya vägar in på arbetsmarknaden särskilt för människor med bristfällig utbildning. Vi måste ge nyanlända bättre möjligheter att komma i arbete, säger Carola Lemne.

Även tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega är positiva till Alliansens förslag. Anna-Karin Hatt, vd, ser likheter med Almegas eget så kallade Hem-avdrag.

– Det är ett mycket positivt förslag som tydligt skulle stärka företagens möjligheter att anställa fler, säger Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

Almegas bedömning är att det egna förslaget leder till en kraftig ökning av antalet anställda.

– Med den modell vi föreslagit så handlar det om en dubblering och då ska man tänka på att det i stor grad handlar om jobb som inte kräver någon omfattande utbildning, säger Anna-Karin Hatt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kraftig minskning av ROT-företagen efter avdragssänkning

ARBETSMARKNAD ROT-företagen minskar kraftigt efter att avdraget sänktes. Det visar en analys som Företagarna gjort. Vd, Günther Mårder oroas över en svart sektors återkomst.
NYHET Publicerad:

Tummen upp för utökat Rut-avdrag

SKATT Alliansen vill skapa fler enkla jobb genom att utveckla Rutavdraget. Bra, anser arbetsgivarsidan.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Försämrat Rut-avdrag ger färre jobb på barnvaktsföretag

ARBETSMARKNAD Kaos utbröt i branschen när Rut-avdraget försämrades. Ökande svartarbete, sämre möjligheter till integration och uppsägningar är bara några konsekvenser. "Det är rent otäckt att vi har en regering som har så lite koll på vad som skapar jobb och skatteintäkter", säger Jeanette Holm, grundare av Nannynu.
NYHET Publicerad:

Svart marknad växer efter sänkt rot-avdrag

SKATTER Färre beställningar, sänkt sysselsättning och en välgrundad misstanke om en växande svart marknad. Det är effekterna av rot-avdragets sänkning från 50 till 30 procent sedan 1 januari 2016. "Vi har börjat få den obehagliga frågan om vi kan göra jobbet svart i stället", säger Per Schönbeck som äger och driver golvläggningsföretaget BBM i Falun.
NYHET Publicerad:

Allvarliga konsekvenser av sänkt rot-avdrag

ROT Det sänkta Rot-avdraget har lagt en våt filt över många av landets hantverksföretag. Samtidigt som uppdragen minskar i antal dyker förfrågningar om svartjobb upp igen. Något som ROT-avdraget på 50 procent effektivt satte stopp för. "Vi har haft expansionsplaner som vi fått lägga på hyllan", säger Anders Eklund som driver Eklunds VVS i Mora.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens gd kräver återställd RUT

SKATTER Arbetsförmedlingens gd Mikael Sjöberg anser att rut-avdraget måste återställas till tidigare nivå. Även andra remissinstanser lovordar avdraget, visar en genomgång.
NYHET Publicerad:

"Nyckfull lagstiftning på RUT- och ROT-området"

REMISSVAR För att företagare ska våga investera krävs en tilltro till att regelverket är mera robust utformat för att kunna gälla i ett längre perspektiv, skriver Svenskt Näringsliv och Näringslivets Skattedelegation i ett yttrande över promemorian Kompletteringar av rutavdraget.
NYHET Publicerad:

Sänkt Rut-avdrag hotar hel bransch

SKATTER Regeringens besked att sänka Rut-avdraget vid årsskiftet kommer bara att leda till neddragningar, uppsägningar och ökat svartarbete, enligt företagen. ”Jag hör själv olika saker från våra kunder. En del har i panik redan nu sagt upp vår städhjälp för att de inte tror att de kommer att ha råd framöver”, säger Åsa Storm, vd för städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs.
NYHET Publicerad:

Byggföretag ryter ifrån mot sänkt Rot-avdrag

SKATTER Många byggföretagare får dra ner eller helt lägga ner sin verksamhet vid en sänkning av Rot-avdraget. Oron och oförståelsen är stor när 8 300 arbetstillfällen i landet riskerar att försvinna. ”Det är klart vi är oroliga”, säger Kerstin Persson, vd på Ivar Anderssons Bygg.