APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.

Anna Bergqvist, APM Terminals

I september startar APM Terminals en stor friskvårdssatsning. Aktiviteterna är framtagna av medarbetarna. Bland annat genomförs ett motionslopp inne på kajen, berättar HR-chef Anna Bergqvist.

Nordens största hamn för att lasta och lossa containrar ligger i Göteborg. Den drivs av APM Terminals. Verksamheten i containerteminalen har under många år präglats av konflikter och strejker. Sedan en tid tillbaka är läget förändrat och APM Terminals satsar nu framåt och genomför ett systematiskt arbete med arbetsmiljö och friskvård.

– Under perioden med strejker får man lägga andra saker åt sidan. Det hade varit uppsägningar i hamnen och det fanns stor oro på arbetsplatsen. Nu är läget förändrat, vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.

Det är nära 300 personer som jobbar i hamnen. Arbetet är att lasta, lossa containrar som kommer med båt, bil och tåg. I hamnen finns hamnarbetare, mekaniker, elektriker, medarbetare inom verkstad och underhåll och tjänstemän. Anna Bergqvist berättar att företaget har gjort en omstart för arbetsmiljöarbetet i Göteborgs hamn.

– Vi har gjort ett omtag för att få en god grund i arbetsmiljöarbetet för alla chefer med tydliga rutiner, mallar, dokument, rehabiliteringsprocesser och utbildning i svåra samtal. Det var viktigt att bygga en trygghet och att sätta basen på plats, säger hon.

Anna Bergqvist berättar att de har ett tätt samarbete med företagshälsovården. Arbetet började med de medarbetare som behövde hjälp och stöd. I processen hittade de tillsammans med företagshälsovården viktiga komponenter som sjukvården inte uppmärksammat.

– Vi hittade flera medarbetare med problem. Vi har ett tätt samarbete med företagshälsovården och de har hjälpt flera av våra medarbetare vidare i vården. Flera av våra medarbetare hade inte fått rätt hjälp av sjukvården för att ta tag i roten till sina problem. Företagshälsovården har hjälpt till att slussa dem vidare i vården, säger hon.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet trodde ledningen skulle resultera i lägre sjukskrivningstal. Men Anna Bergqvist berättar att flera av de medarbetare som varit mycket korttidsfrånvarande snarare blev långtidssjukskrivna.

– Först blev vi besvikna. Vi följer sjukfrånvaron veckovis. Vi ville alla se snabba resultat. Men den blev sämre – innan den kunde bli bättre. Vi förstod snart att medarbetarna behövde gå till grunden med problemen och flera fick till exempel tid för operation eller olika specialistutredningar, säger hon.

I september startar APM Terminals en stor friskvårdssatsning – Hälsoåret. Aktiviteterna i hälsoåret är drivna och önskade av medarbetarna. Som en del av hälsoåret genomför APM Terminals också ett motionslopp för medarbetare och vänner, inne på kajen.

– Vi fokuserar på ett hälsoår med kvalitet som engagerar många på arbetsplatsen. Motionsloppet är en idé driven av medarbetarna. Vi stoppar all lassning och lossning under en dag och bjuder in för att visa upp Göteborgs landmärke, hamnen med kranarna. Vi har också renoverat och rustat gymmet och idrottshallen, som blivit väldigt fina, och det är medarbetare som har drivit projektet, säger Anna Bergqvist.

Hälsoåret har tre teman träning, kost och återhämtning. Anna Bergqvist menar att det är lika viktigt med vila och glädje som träning. I hamnen finns det också många medarbetare som jobbar skift och vila, kost och sömn är extra viktigt vid skiftarbete. Hon menar också att stoltheten över verksamheten är en drivkraft under året.

– Vi kommer genomföra föreläsningar runt kost och vila med fokus på skiftarbete. Hälsoåret ska vara roliga arrangemang som stimulerar till ökad aktivitet, men som också visar upp stoltheten för verksamheten. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är stolta över vår unika arbetsplats, säger hon.

APM Terminals har nu ett proaktivt hälsoarbete och jobbar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Anna Bergqvist pekar på att processen vid återgång i arbete efter sjukskrivning skulle bli bättre och tydligare om Försäkringskassan tar en mer aktiv roll.

– Det tar ibland lång tid att få kontakt med Försäkringskassan. När en medarbetare är redo för rehabilitering måste Försäkringskassan ta en tydligare roll i dialogen. Idag saknas ofta Försäkringskassan. Vi tar vår roll som arbetsgivare med anpassning och en bedömning av hur det går. Vi är inte läkare eller kan fatta beslut om ersättning. Processen tappar fart när alla parter inte är aktiva, säger Anna Bergqvist.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.