Bättre matchning med omställningsstöd

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Två rapporter från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har undersökt effekter av kollektivavtalade omställningsinsatser under åren 2006–2012.

– Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda. Det är första gången det görs en vetenskaplig studie med kontrollgrupper av omställningsavtalets effekter, säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

I kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO om omställningsförsäkring ingår hjälp till nytt jobb för arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. IFAU-rapporten Tidiga insatser till varslade arbetare – effekter av kollektivavtalade omställningsinsatser är den första studien av omställningsinsatsernas effekter. Insatser i form av coachning, rådgivning och kartläggning av kompetensprofil, startar tidigare och är mer individanpassade jämfört med den traditionella arbetsmarknadspolitiken. I 85 procent av fallen startar insatsen redan under uppsägningstiden.

I studien jämförs de som uppfyller kvalifikationskravet på 12 månaders anställning med de som nästan kvalificerar sig för omställningsstödet. Studien finner inte någon effekt av att omställningsinsatsen påverkat sannolikheten att bli arbetslös, tiden i arbetslöshet eller inkomsterna för den grupp som studerats. Resultaten visar också att inkomsterna inte påverkats två år efter uppsägningen. Däremot finns positiva effekter på det nya jobbets varaktighet.

– Det är svårt att dra några långtgående slutsatser av studien, eftersom den tittar på en smal grupp av personer; anställda med minst ett års anställningstid i företag som har sagt upp fem anställda eller fler. Mindre varsel omfattas inte. Vi kan konstatera att personer som fått stöd också funnit bättre jobb, jämfört med kontrollgruppen, vilket är väldigt positivt för personerna som fått stödinsatser, säger Pär Andersson.

Omställningsavtal blir allt viktigare på arbetsmarknaden och omfattar idag omkring 60 procent av arbetskraften. Men omställningsavtalens effekter är hittills inte särskilt väl undersökta och utvärderade. Pär Andersson anser att fler studier behövs på området.

– Det är önskvärt med fler vetenskapliga studier med kontrollgrupper så att vi får fakta och vägledning om hur vi ska utforma stöden. Helst skulle vi vilja studera alla grupper som fått omställningsstöd med kontrollgrupper under flera år och ta reda på vilka effekter stöden har. Det vore bra om fler omställningsorganisationer vill vara med och stödja ytterligare forskning.

IFAU har också undersökt effekten av det avgångsbidrag på 35 000 kronor som uppsagda arbetare äldre än 40 år får. I studien Engångsbidrag till uppsagda och arbetslöshetsperiodens längd, är kontrollgruppen de som nästan nått upp till kvalificeringsåldern 40 år.

Resultaten visar att arbetslösheten blev längre för de arbetare som fick avgångsbidraget, utan förbättring av matchningen mätt som nästa anställnings varaktighet. Tiden i arbetslöshet förlängdes särskilt i ett gott konjunkturläge och bland uppsagda i hushåll där det inte fanns inkomster från en andra person.

– Det som är lite förvånande är att hushållets ekonomi påverkar så starkt. Förlängning av arbetslöshetstiden drivs helt och hållet av personer i hushåll med sämre ekonomi, medan den inte förlängs i hushåll med god ekonomi. Men i grunden är resultaten inte oväntade, det finns en hel del internationell forskning på området, säger Pär Andersson.

Ett engångsbidrag innebär en ekonomisk förstärkning utöver arbetslöshetsersättningen, vilket ökar den ekonomiska tryggheten för de som sägs upp. Stödet gör det möjligt för de som sägs upp att utjämna konsumtionen över en längre tid, vilket är ett av syftena och som också har positiva samhällsekonomiska effekter. Däremot är självklart inte en förlängning av arbetslöshetstiden en önskvärd effekt

– Att ett engångsbelopp innebär att arbetslöshetstiden förlängs är dock ingen överraskning. Samma effekt har en arbetslöshetsersättning. Däremot har ett engångsbelopp inte den ytterligare effekt som en arbetslöshetsersättning har och som innebär att reservationslönen drivs upp, något som i sin tur innebär att den arbetssökande söker jobb mindre aktivt, säger Pär Andersson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.