C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

NYHET Publicerad

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.

Grunden för en låg och stabil sjukfrånvaro är att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet på ett effektivt sätt.

– Vi behöver korta den första sjukskrivningstiden. Även om de flesta idag går tillbaka till jobbet efter sin sjukskrivning, så är den ofta lång, kanske allt för lång, säger Solveig Zander.

Centerpartiet anser att Försäkringskassans samordningsansvar måste tas på större allvar och att det finns brister när det gäller kontakter mellan individen, vården och arbetsgivaren.

– Samordningsansvaret är otroligt viktigt så att den sjuke får vård och rehabilitering. Tidiga insatser är A och O. Vi vill också att det ska finnas en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, säger Solveig Zander.

Även Moderaterna betonar vikten av att stärka arbetsgivare och Försäkringskassans möjligheter att kunna ge stöd till sjukskrivna och understryker också vikten av ekonomiska incitament.

– Det handlar också om att de ekonomiska drivkrafterna att gå tillbaka till arbetet ska vara tillräckliga. Det kan exempelvis handla om att införa ett nytt spår i rehabiliteringskedjan för psykiska diagnoser eller att återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, säger Maria Malmer Stenergard.

För att stoppa den ökande sjukfrånvaron införde regeringen 2015 ett sjukpenningmål om 9,0 sjukpenningdagar år 2020. I det senaste regleringsbrevet till Försäkringskassan saknas detta sjukpenningmål. Solveig Zander tror dock inte att ett mål i sig fyller någon funktion, även om det behövs jämförelser mellan länder för att se hur vi ligger till.

– Att enbart införa ett mål riskerar att äventyra rättssäkerheten om det endast leder till att bedömningarna förändras. Men i grunden är jag naturligtvis positiv till ett mål som siktar på att sänka sjukpenningtalet, säger Maria Malmer Stenergard.

Åtgärder som underlättar för långtidssjukskrivna att komma i arbete är nödvändiga och båda partierna har förslag på området.

– En stor andel av de sjukskrivna idag lider av psykisk ohälsa, så här tror jag att stödet behöver förbättras, säger Maria Malmer Stenergard och tillägger: till exempel genom en ny rehabiliteringskedja.

Centerpartiet har föreslagit en flexibel återgång till arbetet, som innebär att en sjukskriven ska kunna pröva sig fram och redovisa till Försäkringskassan i efterhand hur man kunnat arbeta.

– Vi tror att det skulle vara en bra åtgärd för att fler ska våga testa sin arbetsförmåga. Idag är många rädda att bli av med sin sjukpenning. Det är också bra att hålla kontakten med sin arbetsplats – varje dag man är borta från arbetsplatsen gör det svårare att komma tillbaka, påpekar Solveig Zander.

Centerpartiet ser ett tydligt reformbehov framöver.

– Jag är övertygad om att vi behöver ta ett större grepp på Försäkringskassans arbetssätt och titta på hela sjukskrivningsprocessen från början till slut, även arbetsgivarnas ansvar. Vi behöver ett ”nytänk” när det gäller arbetsförmåga, menar Solveig Zander.

Försäkringskassan har föreslagit att kraven för förtidspension (sjukersättning) ska lättas för långtidssjukskrivna som är nära pensionsåldern. Ett förslag som varken Centerpartiet eller Moderaterna tror på.

– Vi kan inte förtidspensionera människor som kan arbeta, för att de inte kan hitta ett jobb. Allt fler behövs allt längre på arbetsmarknaden, och den erfarenhet som många seniorer besitter ska i största möjliga utsträckning tillvaratas, säger Maria Malmer Stenergard.

– Det finns inte bara ekonomiska vinster med att arbeta utan också sociala och så länge arbetsförmåga finns ska vi inte medverka till förtidspensionering, säger Solveig Zander.

En stor kommande reform på socialförsäkringsområdet är den så kallade familjeveckan som fullt genomförd ska ge föräldrar fem extra lediga dagar per år. Trots att Sverige har kanske världens mest generösa och flexibla föräldraförsäkring har regeringen aviserat att familjeveckan ska genomföras stegvis så snart som möjligt, med tre dagar till att börja med. Centerpartiet var kritiska till familjeveckan i valrörelsen men har accepterat den som en av Januariavtalets 73 punkter.

– Familjeveckan är en del av vår överenskommelse, konstaterar Solveig Zander.

Moderaterna är anser att familjeveckan är en felprioritering.

– Vi måste prioritera resurserna till Sveriges stora samhällsproblem, säger Maria Malmer Stenergard och tillägger: Just nu handlar det inte om familjeveckor, det handlar om gängkriminalitet, att fler barn inte får se sina föräldrar gå till jobbet och att köerna till sjukvården växer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.