C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

NYHET Publicerad

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.

Grunden för en låg och stabil sjukfrånvaro är att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet på ett effektivt sätt.

– Vi behöver korta den första sjukskrivningstiden. Även om de flesta idag går tillbaka till jobbet efter sin sjukskrivning, så är den ofta lång, kanske allt för lång, säger Solveig Zander.

Centerpartiet anser att Försäkringskassans samordningsansvar måste tas på större allvar och att det finns brister när det gäller kontakter mellan individen, vården och arbetsgivaren.

– Samordningsansvaret är otroligt viktigt så att den sjuke får vård och rehabilitering. Tidiga insatser är A och O. Vi vill också att det ska finnas en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, säger Solveig Zander.

Även Moderaterna betonar vikten av att stärka arbetsgivare och Försäkringskassans möjligheter att kunna ge stöd till sjukskrivna och understryker också vikten av ekonomiska incitament.

– Det handlar också om att de ekonomiska drivkrafterna att gå tillbaka till arbetet ska vara tillräckliga. Det kan exempelvis handla om att införa ett nytt spår i rehabiliteringskedjan för psykiska diagnoser eller att återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, säger Maria Malmer Stenergard.

För att stoppa den ökande sjukfrånvaron införde regeringen 2015 ett sjukpenningmål om 9,0 sjukpenningdagar år 2020. I det senaste regleringsbrevet till Försäkringskassan saknas detta sjukpenningmål. Solveig Zander tror dock inte att ett mål i sig fyller någon funktion, även om det behövs jämförelser mellan länder för att se hur vi ligger till.

– Att enbart införa ett mål riskerar att äventyra rättssäkerheten om det endast leder till att bedömningarna förändras. Men i grunden är jag naturligtvis positiv till ett mål som siktar på att sänka sjukpenningtalet, säger Maria Malmer Stenergard.

Åtgärder som underlättar för långtidssjukskrivna att komma i arbete är nödvändiga och båda partierna har förslag på området.

– En stor andel av de sjukskrivna idag lider av psykisk ohälsa, så här tror jag att stödet behöver förbättras, säger Maria Malmer Stenergard och tillägger: till exempel genom en ny rehabiliteringskedja.

Centerpartiet har föreslagit en flexibel återgång till arbetet, som innebär att en sjukskriven ska kunna pröva sig fram och redovisa till Försäkringskassan i efterhand hur man kunnat arbeta.

– Vi tror att det skulle vara en bra åtgärd för att fler ska våga testa sin arbetsförmåga. Idag är många rädda att bli av med sin sjukpenning. Det är också bra att hålla kontakten med sin arbetsplats – varje dag man är borta från arbetsplatsen gör det svårare att komma tillbaka, påpekar Solveig Zander.

Centerpartiet ser ett tydligt reformbehov framöver.

– Jag är övertygad om att vi behöver ta ett större grepp på Försäkringskassans arbetssätt och titta på hela sjukskrivningsprocessen från början till slut, även arbetsgivarnas ansvar. Vi behöver ett ”nytänk” när det gäller arbetsförmåga, menar Solveig Zander.

Försäkringskassan har föreslagit att kraven för förtidspension (sjukersättning) ska lättas för långtidssjukskrivna som är nära pensionsåldern. Ett förslag som varken Centerpartiet eller Moderaterna tror på.

– Vi kan inte förtidspensionera människor som kan arbeta, för att de inte kan hitta ett jobb. Allt fler behövs allt längre på arbetsmarknaden, och den erfarenhet som många seniorer besitter ska i största möjliga utsträckning tillvaratas, säger Maria Malmer Stenergard.

– Det finns inte bara ekonomiska vinster med att arbeta utan också sociala och så länge arbetsförmåga finns ska vi inte medverka till förtidspensionering, säger Solveig Zander.

En stor kommande reform på socialförsäkringsområdet är den så kallade familjeveckan som fullt genomförd ska ge föräldrar fem extra lediga dagar per år. Trots att Sverige har kanske världens mest generösa och flexibla föräldraförsäkring har regeringen aviserat att familjeveckan ska genomföras stegvis så snart som möjligt, med tre dagar till att börja med. Centerpartiet var kritiska till familjeveckan i valrörelsen men har accepterat den som en av Januariavtalets 73 punkter.

– Familjeveckan är en del av vår överenskommelse, konstaterar Solveig Zander.

Moderaterna är anser att familjeveckan är en felprioritering.

– Vi måste prioritera resurserna till Sveriges stora samhällsproblem, säger Maria Malmer Stenergard och tillägger: Just nu handlar det inte om familjeveckor, det handlar om gängkriminalitet, att fler barn inte får se sina föräldrar gå till jobbet och att köerna till sjukvården växer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.