C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

NYHET Publicerad

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.

Grunden för en låg och stabil sjukfrånvaro är att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet på ett effektivt sätt.

– Vi behöver korta den första sjukskrivningstiden. Även om de flesta idag går tillbaka till jobbet efter sin sjukskrivning, så är den ofta lång, kanske allt för lång, säger Solveig Zander.

Centerpartiet anser att Försäkringskassans samordningsansvar måste tas på större allvar och att det finns brister när det gäller kontakter mellan individen, vården och arbetsgivaren.

– Samordningsansvaret är otroligt viktigt så att den sjuke får vård och rehabilitering. Tidiga insatser är A och O. Vi vill också att det ska finnas en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, säger Solveig Zander.

Även Moderaterna betonar vikten av att stärka arbetsgivare och Försäkringskassans möjligheter att kunna ge stöd till sjukskrivna och understryker också vikten av ekonomiska incitament.

– Det handlar också om att de ekonomiska drivkrafterna att gå tillbaka till arbetet ska vara tillräckliga. Det kan exempelvis handla om att införa ett nytt spår i rehabiliteringskedjan för psykiska diagnoser eller att återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, säger Maria Malmer Stenergard.

För att stoppa den ökande sjukfrånvaron införde regeringen 2015 ett sjukpenningmål om 9,0 sjukpenningdagar år 2020. I det senaste regleringsbrevet till Försäkringskassan saknas detta sjukpenningmål. Solveig Zander tror dock inte att ett mål i sig fyller någon funktion, även om det behövs jämförelser mellan länder för att se hur vi ligger till.

– Att enbart införa ett mål riskerar att äventyra rättssäkerheten om det endast leder till att bedömningarna förändras. Men i grunden är jag naturligtvis positiv till ett mål som siktar på att sänka sjukpenningtalet, säger Maria Malmer Stenergard.

Åtgärder som underlättar för långtidssjukskrivna att komma i arbete är nödvändiga och båda partierna har förslag på området.

– En stor andel av de sjukskrivna idag lider av psykisk ohälsa, så här tror jag att stödet behöver förbättras, säger Maria Malmer Stenergard och tillägger: till exempel genom en ny rehabiliteringskedja.

Centerpartiet har föreslagit en flexibel återgång till arbetet, som innebär att en sjukskriven ska kunna pröva sig fram och redovisa till Försäkringskassan i efterhand hur man kunnat arbeta.

– Vi tror att det skulle vara en bra åtgärd för att fler ska våga testa sin arbetsförmåga. Idag är många rädda att bli av med sin sjukpenning. Det är också bra att hålla kontakten med sin arbetsplats – varje dag man är borta från arbetsplatsen gör det svårare att komma tillbaka, påpekar Solveig Zander.

Centerpartiet ser ett tydligt reformbehov framöver.

– Jag är övertygad om att vi behöver ta ett större grepp på Försäkringskassans arbetssätt och titta på hela sjukskrivningsprocessen från början till slut, även arbetsgivarnas ansvar. Vi behöver ett ”nytänk” när det gäller arbetsförmåga, menar Solveig Zander.

Försäkringskassan har föreslagit att kraven för förtidspension (sjukersättning) ska lättas för långtidssjukskrivna som är nära pensionsåldern. Ett förslag som varken Centerpartiet eller Moderaterna tror på.

– Vi kan inte förtidspensionera människor som kan arbeta, för att de inte kan hitta ett jobb. Allt fler behövs allt längre på arbetsmarknaden, och den erfarenhet som många seniorer besitter ska i största möjliga utsträckning tillvaratas, säger Maria Malmer Stenergard.

– Det finns inte bara ekonomiska vinster med att arbeta utan också sociala och så länge arbetsförmåga finns ska vi inte medverka till förtidspensionering, säger Solveig Zander.

En stor kommande reform på socialförsäkringsområdet är den så kallade familjeveckan som fullt genomförd ska ge föräldrar fem extra lediga dagar per år. Trots att Sverige har kanske världens mest generösa och flexibla föräldraförsäkring har regeringen aviserat att familjeveckan ska genomföras stegvis så snart som möjligt, med tre dagar till att börja med. Centerpartiet var kritiska till familjeveckan i valrörelsen men har accepterat den som en av Januariavtalets 73 punkter.

– Familjeveckan är en del av vår överenskommelse, konstaterar Solveig Zander.

Moderaterna är anser att familjeveckan är en felprioritering.

– Vi måste prioritera resurserna till Sveriges stora samhällsproblem, säger Maria Malmer Stenergard och tillägger: Just nu handlar det inte om familjeveckor, det handlar om gängkriminalitet, att fler barn inte får se sina föräldrar gå till jobbet och att köerna till sjukvården växer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.