Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. För psykisk ohälsa har väntetiden för första mötet med en samtalsterapeut minskat från sex månader till en vecka. Minskad ohälsa och lägre kostnader för samhället är resultatet av förändrat arbetssätt för sjukskrivningar, där patienten är i centrum.

Tuorda

Cederkliniken har infört en sjukskrivningssamordnare som planerar och håller kontakt och dialog med patienten under sjukskrivningen, något som Petter Tuorda tror är viktigt för en snabbare återgång till arbetet.

Petter Tuorda är verksamhetschef på Cederkliniken i Piteå, en del av Praktikertjänst. Han såg att arbetssätten kring patientens sjukskrivning i hälso- och sjukvården var en viktig faktor för minskade sjukskrivningar.

– Vi satsade på att lokalt förändra arbetet med sjukskrivningar på Cederkliniken med fokus på tillgänglighet, kvalitetssäkring och patientmedverkan. När vi började hade vi sjuskrivningsärenden på akuttider och många av sjukskrivningarna var heltid och fyra veckor, trots att vi visste att det sällan är bästa metoden för återgång i arbete, säger Petter Tuorda.

Förändringsarbetet på Cederkliniken utgick från att patienten skulle vara aktiv i processen.

– Patienten får själv beskriva sin nedsatta arbetsförmåga hos oss. Det görs i ett antal frågor som patienten fyller i innan läkarbesök. Patienten blir då huvudansvarig för att förklara varför hon inte kan arbeta för läkaren. Patienten får även själv svara på frågan om när hon tror att hon kan börja arbeta igen, säger Petter Tuorda.

Antalet kompletteringar av sjukintyg är lågt på Cederkliniken. Petter Tuorda menar att det beror på att patienten får möjlighet att själv beskriva sin nedsatta arbetsförmåga i förhållande till sina arbetsuppgifter och då blir det begripligt för alla inblandade.

– Vi har få kompletteringar av läkarintygen. Försäkringskassan är nöjda med våra intyg och arbetsgivarna förstår förhoppningsvis bättre vilka insatser de kan göra för återgång i arbete, säger han. 

Cederkliniken har också infört en så kallad sjukskrivningssamordnare som planerar och håller kontakt och dialog med patienten under sjukskrivning, något som Petter Tuorda tror är viktigt för snabbare återgång i arbete.

– Sjukskrivningssamordnaren har kontakt med patienten för att se hur rehabiliteringen går. Vi är tydliga med att patienten måste delta i rehabiliteringen. Vi brukar säga att man är ”statligt anställd” under sjukskrivning och arbetsuppgifterna är rehabiliteringen. Om man inte deltar är det svårt för oss att rekommendera ny sjukskrivning eftersom möjlighet för återgång i arbete minskar. Vi vet att lång sjukskrivning utan aktivitet riskerar att göra patienten sämre. Vi bryr oss, men ställer även krav på patienten, säger han.

Dialogen med patienten och tydligheten i sjukförsäkringssystemet tror han ligger bakom de minskade sjukskrivningarna.

– Kan patienten vara på jobbet en timme per dag är det bra. Det går alltid att prova och om det inte fungerar diskuterar vi igen. Vi är också tydliga med patienten hur reglerna för sjukskrivning ser ut, som att du till exempel inte kan bli sjukskriven för vanliga händelser i livet. Vi för mycket dialog med patienterna, säger Petter Tuorda.

Cederkliniken har också halverat långtidssjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, med hjälp av det nya arbetssättet. Även tillgängligheten till samtalsbehandling har ökat. Tidigare sex månaders väntan för att träffa en samtalsterapeut har minskat till max tre dagar. Vid behov får patienten därefter träffa läkare, tillsammans med terapeuten. Att bedöma psykisk ohälsa på en vanlig akut läkartid visade sig vara mycket svårt, enligt Petter Tuorda.

–  Vi har gjort om processen och avskaffat läkarbesöket initialt. Vi jobbar med hög tillgänglighet på telefon och erbjuder dels varje vecka ett öppet kostnadsfritt informationsmöte med terapeut och sjukgymnast, dels individuella så kallade rådgivande samtal till terapeut, inom tre dagar. Vi vet att snabb tillgänglighet minskar risken för sjukskrivning. Vi fokuserar på vad du kan göra själv för att må bättre. Modellen är mycket framgångsrik eftersom patienten får hjälp direkt av terapeuten med att börja må bättre och när de kommer till en läkare finns all information som behövs vid en eventuell sjukskrivning, säger Petter Tuorda.

Petter Tuorda menar att den viktigaste förändringen som ledde till ökad hälsa och minskande sjukskrivningar hos Cederklinikens patienter var att utgå från patienten.

– Viktigaste förändringen gjorde vi när vi placerade patienten i centrum. Det löste upp många andra frågor. Dialogen med patienten gör också att vi kan vara tydliga med regelverket kring sjukförsäkringen och ställa krav på rehabilitering. Sammantaget har förändringarna som Cederkliniken i Piteå gjort i arbetssättet resulterat i minskande sjukskrivningar, mycket få begäran om komplettering från Försäkringskassan, vård tillgänglig för patienten snabbare och minskade sjukskrivningar, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.