Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. För psykisk ohälsa har väntetiden för första mötet med en samtalsterapeut minskat från sex månader till en vecka. Minskad ohälsa och lägre kostnader för samhället är resultatet av förändrat arbetssätt för sjukskrivningar, där patienten är i centrum.

Tuorda

Cederkliniken har infört en sjukskrivningssamordnare som planerar och håller kontakt och dialog med patienten under sjukskrivningen, något som Petter Tuorda tror är viktigt för en snabbare återgång till arbetet.

Petter Tuorda är verksamhetschef på Cederkliniken i Piteå, en del av Praktikertjänst. Han såg att arbetssätten kring patientens sjukskrivning i hälso- och sjukvården var en viktig faktor för minskade sjukskrivningar.

– Vi satsade på att lokalt förändra arbetet med sjukskrivningar på Cederkliniken med fokus på tillgänglighet, kvalitetssäkring och patientmedverkan. När vi började hade vi sjuskrivningsärenden på akuttider och många av sjukskrivningarna var heltid och fyra veckor, trots att vi visste att det sällan är bästa metoden för återgång i arbete, säger Petter Tuorda.

Förändringsarbetet på Cederkliniken utgick från att patienten skulle vara aktiv i processen.

– Patienten får själv beskriva sin nedsatta arbetsförmåga hos oss. Det görs i ett antal frågor som patienten fyller i innan läkarbesök. Patienten blir då huvudansvarig för att förklara varför hon inte kan arbeta för läkaren. Patienten får även själv svara på frågan om när hon tror att hon kan börja arbeta igen, säger Petter Tuorda.

Antalet kompletteringar av sjukintyg är lågt på Cederkliniken. Petter Tuorda menar att det beror på att patienten får möjlighet att själv beskriva sin nedsatta arbetsförmåga i förhållande till sina arbetsuppgifter och då blir det begripligt för alla inblandade.

– Vi har få kompletteringar av läkarintygen. Försäkringskassan är nöjda med våra intyg och arbetsgivarna förstår förhoppningsvis bättre vilka insatser de kan göra för återgång i arbete, säger han. 

Cederkliniken har också infört en så kallad sjukskrivningssamordnare som planerar och håller kontakt och dialog med patienten under sjukskrivning, något som Petter Tuorda tror är viktigt för snabbare återgång i arbete.

– Sjukskrivningssamordnaren har kontakt med patienten för att se hur rehabiliteringen går. Vi är tydliga med att patienten måste delta i rehabiliteringen. Vi brukar säga att man är ”statligt anställd” under sjukskrivning och arbetsuppgifterna är rehabiliteringen. Om man inte deltar är det svårt för oss att rekommendera ny sjukskrivning eftersom möjlighet för återgång i arbete minskar. Vi vet att lång sjukskrivning utan aktivitet riskerar att göra patienten sämre. Vi bryr oss, men ställer även krav på patienten, säger han.

Dialogen med patienten och tydligheten i sjukförsäkringssystemet tror han ligger bakom de minskade sjukskrivningarna.

– Kan patienten vara på jobbet en timme per dag är det bra. Det går alltid att prova och om det inte fungerar diskuterar vi igen. Vi är också tydliga med patienten hur reglerna för sjukskrivning ser ut, som att du till exempel inte kan bli sjukskriven för vanliga händelser i livet. Vi för mycket dialog med patienterna, säger Petter Tuorda.

Cederkliniken har också halverat långtidssjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, med hjälp av det nya arbetssättet. Även tillgängligheten till samtalsbehandling har ökat. Tidigare sex månaders väntan för att träffa en samtalsterapeut har minskat till max tre dagar. Vid behov får patienten därefter träffa läkare, tillsammans med terapeuten. Att bedöma psykisk ohälsa på en vanlig akut läkartid visade sig vara mycket svårt, enligt Petter Tuorda.

–  Vi har gjort om processen och avskaffat läkarbesöket initialt. Vi jobbar med hög tillgänglighet på telefon och erbjuder dels varje vecka ett öppet kostnadsfritt informationsmöte med terapeut och sjukgymnast, dels individuella så kallade rådgivande samtal till terapeut, inom tre dagar. Vi vet att snabb tillgänglighet minskar risken för sjukskrivning. Vi fokuserar på vad du kan göra själv för att må bättre. Modellen är mycket framgångsrik eftersom patienten får hjälp direkt av terapeuten med att börja må bättre och när de kommer till en läkare finns all information som behövs vid en eventuell sjukskrivning, säger Petter Tuorda.

Petter Tuorda menar att den viktigaste förändringen som ledde till ökad hälsa och minskande sjukskrivningar hos Cederklinikens patienter var att utgå från patienten.

– Viktigaste förändringen gjorde vi när vi placerade patienten i centrum. Det löste upp många andra frågor. Dialogen med patienten gör också att vi kan vara tydliga med regelverket kring sjukförsäkringen och ställa krav på rehabilitering. Sammantaget har förändringarna som Cederkliniken i Piteå gjort i arbetssättet resulterat i minskande sjukskrivningar, mycket få begäran om komplettering från Försäkringskassan, vård tillgänglig för patienten snabbare och minskade sjukskrivningar, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.