Felaktiga utbetalningar för 900 miljoner

NYHET Publicerad

VAB Nära 900 miljoner kronor har felaktigt betalats ut för vård av sjukt barn, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Det finns starka indikationer på att problemen med felaktiga utbetalningar och missbruk kan vara omfattande, enligt rapporten. Att systemet för anmälan och utbetalning har blivit för enkelt och lätt att missbruka håller inte Alexandra Wallin, försäkringsdirektör och chef för avdelningen Barn och familj, med om.

Alexandra Wallin

Vi har hittat relativt omfattande problem med felaktiga utbetalningar av tillfällig föräldrapenning, konstaterar Försäkringskassans Alexandra Wallin.

Catharina Bäck

Enligt socialförsäkringsexpert Catharina Bäck, så är det avgörande för socialförsäkringens legitimitet att förmåner som den tillfälliga föräldrapenningen används på ett korrekt sätt.

Foto: SÖREN ANDERSSON

– Nej, det har inte blivit för enkelt att anmäla vård av sjukt barn. Vi vill underlätta för föräldrar. Samtidigt visar rapporten att våra kontroller måste öka, säger Alexandra Wallin.

Försäkringskassans granskning av utbetalningar av vård av sjukt barn visar att 15 procent av alla utbetalningar är felaktiga. Det motsvarar närmare 900 miljoner av totalt sex miljarder kronor. Den vanligaste orsaken är att föräldern har lämnat oriktiga uppgifter. Försäkringskassan bedömer att 15 procent är en underskattning av den verkliga andelen felaktiga utbetalningar.

– Vi såg att uttagen ökade ur försäkringen och bestämde oss för att titta närmare på orsakerna. Vi har hittat relativt omfattande problem med felaktiga utbetalningar av tillfällig föräldrapenning. Rapporten ger en bra grund för vårt vidare arbete, säger Alexandra Wallin.

I samband med att frånvarointyget togs bort 2012, skulle Försäkringskassan kompensera med fler slumpmässiga och riskbaserade kontroller. I rapporten konstateras att Försäkringskassan inte har genomfört kontroller i den omfattning som var tänkt. År 2013 genomfördes drygt 93 000 slumpmässiga kontroller, 2017 endast 1 065. Rapporten konstaterar att det finns anledning för ett omtag vad gäller kontrollarbetet inom tillfällig föräldrapenning, med tanke på problemets möjliga omfattning.

– Dagisintyget avskaffades eftersom det var mycket administration kring det för föräldrar, skolor/förskolor och Försäkringskassan, och det är ett politiskt beslut om det ska återinföras, säger Alexandra Wallin.

Sedan frånvarointygen slopades har kostnaden för vård av sjuka barn ökat med 34 procent, trots att antalet barn i befolkningen endast ökat med åtta procent mellan åren 2012 och 2017. Försäkringskassan tittar nu på hur kontrollerna i systemet kan bli bättre. Utökade slumpmässiga kontroller, fler handläggare som kontrollerar utbetalningar och fler riktade kontroller är några av de insatser som Försäkringskassan tittar på för att minska de felaktiga utbetalningarna.

– Kontrollerna kommer att öka. Fler handläggare ska jobba med att kontrollera ärenden och vi ser över informationen på hemsidan. Det ska vara lätt att göra rätt från början. Många ärenden är inte missbruk, utan snarare missuppfattningar, säger hon.

Alexandra Wallin menar att det också kan bli aktuellt med förändrad lagstiftning eftersom utökade kontroller kanske inte räcker.

– Vi vill få möjlighet att stämma av ansökningar om tillfällig föräldrapenning med arbetsgivarna och vi tittar på om arbetsgivardeklarationerna på individnivå, som införs 1 juni 2018, skulle vara ett bra verktyg. För att Försäkringskassan ska få lov att använda uppgifterna krävs en lagändring, säger hon.

Försäkringskassan prioriterar arbetet för att minska felaktiga utbetalningar, enligt Alexandra Wallin. Hon ser det som en viktig uppgift för Försäkringskassan att värna det gemensamma trygghetssystemet genom kontroller och korrekta utbetalningar.

– Det är en fin försäkring för familjer och vi ser att uttagen måste vara korrekta för att den ska vara kvar, säger Alexandra Wallin.

Enligt socialförsäkringsexpert Catharina Bäck så är det avgörande för socialförsäkringens legitimitet att förmåner som den tillfälliga föräldrapenningen används på ett korrekt sätt.

– Rapporten visar på ett mycket omfattande problem med felaktiga utbetalningar och missbruk av tillfällig föräldrapenning. Föräldraförsäkringen och den tillfälliga föräldrapenningen ger föräldrar unika möjligheter att kombinera arbete med familj när barnen är små. Vill man värna systemet så måste man på allvar ta itu med arbetet för att förhindra fusk och missbruk av förmånen, säger hon.

Försäkringskassans rapport

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.