Företagens erfarenheter av sjukförsäkringen och sjukfrånvarons utveckling

RAPPORT Publicerad
Foretagens_erfarenheter_sjukforsakring.pdf

Svenskt Näringsliv vill med rapporten Företagens erfarenheter av sjukförsäkringen och sjukfrånvarons utveckling bidra en analys av nuläget och till debatten om hur en låg och stabil sjukfrånvaro kan nås.

I rapporten tydliggörs hur sjukfrånvaron skiljer sig år i olika sektorer, där offentlig sektor tycks ha särskilda utmaningar. Resultaten från en genomförd enkätundersökning presenteras, där företagen beskriver sina erfarenheter av sjukfrånvaron och sjukförsäkringen. I rapporten delar även fyra företag med sig av konkreta exempel på insatser som kan förhindra och förebygga sjukfrånvaro och leda tillbaka till arbete.

Svenskt Näringsliv lyfter i rapporten fram ett antal angelägna åtgärder som kan bidra till en låg och stabil sjukfrånvaro och göra sjukförsäkringen finansiellt hållbar över tid.

Författare