Gör det lönsamt att arbeta längre

NYHET Publicerad

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.

Ingvar Backle
Foto: Ernst Henry Photography AB

Pensionsexpert Ingvar Backle.

Pensionsreformen fyller 25 år och nu försöker politikerna renovera systemet. Ett flertal reformer, stora och små, är under utarbetande. Två förslag är ute på remiss: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem och promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer.

– Reformer på pensionsområdet handlar oftast om höjda pensioner och pensionsinbetalningar, men för att hålla ihop pensionssystemet behöver vi förslag som främjar en arbetslinje, säger Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv.

Förslaget i promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer innebär i korthet att garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. En höjning som kan tyckas modest, men den innebär att skillnaden i nettopension mellan att ha arbetat hela sitt liv mot att inte arbetat alls minskar med närmare 25 procent.

– Nu är det väl knappast någon som låter bli att jobba för att det i slutänden inte får någon större påverkan på pensionen, men i ett större sammanhang är det problematiskt att arbete inte lönar sig bättre. Det så kallade respektavståndet krymper vilket sänder fel signaler, menar Ingvar Backle.

AMF räknade i sin årsrapport för 2017 ut att en person som börjat jobba heltid som 25-åring år 1970 och tjänar 25 000 kronor vid pensioneringen vid 65 år, har 833 kronor mer i plånboken efter skatt, inklusive bostadstillägg, än en person som inte arbetat en enda dag. Den föreslagna höjningen av garantipensionen minskar den skillnaden till lite över 600 kronor.

– Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Inriktningen på politiken bör vara att förbättra incitamenten att arbeta och det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, säger Ingvar Backle.

Att fler arbetar efter uppnådd pensionsålder ökar skatteintäkterna och ökar samtidigt utbudet av flexibel arbetskraft som inte är beroende av en heltidslön. En successiv nedtrappning av arbetslivet har i många fall andra positiva effekter för individen än de rent ekonomiska. Företagens besvärliga kompetensförsörjningssituation kan mildras genom att fler väljer att arbeta längre.

– I slutänden är det nästan alltid individen som avgör när det är dags att lämna arbetslivet. Det finns stöd i forskningen för att en extra peng motiverar folk att jobba längre. Hur mycket och hur länge måste avgöras av individen och arbetsgivaren på den enskilda arbetsplatsen, säger Ingvar Backle.

Höjda åldrar i pensionssystemet är inte den enkla lösning på finansieringen av pensionssystemet man kan tro. Att införa en riktålder för hur länge sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut – från 65 till 67 år – innebär två års förlängning för en relativt stor grupp. Idag kommer var femte person som börjar lyfta sin ålderspension vid 65 år från sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. En höjd riktålder för dessa ersättningar innebär kraftigt ökade kostnader, en nettoutgift för statskassan.

– Socialdepartementet räknar med dynamiska effekter, skatteintäkter, av att fler jobbar längre, men de säkraste siffrorna vi har är kostnadsökningen. Vi har räknat försiktigt på skatteinkomsterna i ett scenario där de fyra femtedelar som arbetar fram till 65 skulle arbeta och betala skatt i två år till. Beräkningarna tyder på att det dessa skatteinkomster inte räcker till för att finansiera den ökade kostnaden för den femtedel som blir kvar två år till i sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringarna, säger Ingvar Backle.

Att vi lever längre gör att pensionen som andel av lönen kan bli lägre än förväntat. Debatten handlar mycket om att höja pensionsavgiften. Risken är att högre skatter och avgifter ökar arbetskraftskostnaden ytterligare, vilket påverkar konkurrenskraften negativt. En höjning av avgifterna skulle dock inte få någon effekt på pensionsutbetalningarna förrän efter en lång tid. Grunden för att värna stabiliteten i pensionssystemet, och hela socialförsäkringssystemet, är att öka antalet arbetande timmar under hela livet.

– Det är svårt att övertyga landets löntagare om att de måste arbeta längre för ”nationens skull”, för att rädda pensionssystemet. Väljer man att jobba vidare efter pensionsåldern är det något man gör för sig själv. Samhället borde i högre utsträckning ta vara på de enskildas drivkrafter att arbeta genom att se till att arbetet lönar sig bättre, säger Ingvar Backle.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.