Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

NYHET Publicerad

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.

Jonas Wikman, HR direktör Hägglunds

”Vårt mål är alltid att undvika sjukskrivning. Vi är bra på att få människor tillbaka i arbete och har en väldigt låg korttidsfrånvaro, konstaterar HR-chef Jonas Wikman, på bilden framför stridsfordonet Mjölner.

BAE Systems Hägglunds har 800 anställda och finns i Örnsköldsvik. Företaget har funnits som arbetsgivare i Örnsköldsvik i nära hundra år. HR-direktör Jonas Wikman berättar att företaget alltid jobbat aktivt med att förebygga ohälsa och underlätta återgång i arbete. Vårdskatten, som innebär att vårdförmåner som betalas av arbetsgivaren ska jämställas med andra löneförmåner och därmed förmånsbeskattas den anställda, slår hårt mot BAE Systems Hägglunds eftersom de under lång tid haft ett fullserviceavtal med företagshälsovården för alla medarbetare. På grund av vårdskatten ökar kostnaderna för företaget med 20 procent och därför kommer avtalet att sägas upp.

– Det är den största försämringen av våra anställningsvillkor som vi gjort på 100 år. Jag tycker det är en helt obegriplig reform. Det finns inget i förslaget som uppmuntrar eller stimulerar till ett aktivt arbetsmiljöarbete. Det snarare vrider tillbaka klockan, säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.

Att beskatta sina anställda för hälso- och sjukvårdstjänster, som anställda idag har tillgång till via företagshälsovården, är inget alternativ, enligt Jonas Wikman.

– Patientsekretessen tillåter inte att vi tar reda på vilka som nyttjar tjänsten, hur ofta eller varför. Därmed vet vi bara att vi ska dra förmånsskatt men inte för vilka eller hur mycket. Vi kan inte tillämpa en schablon för alla – det vore oetiskt då servicen nyttjas olika – och dessutom fel enligt Skatteverket, säger Jonas Wikman.

Företaget är en del av den globala försvarskoncernen BAE Systems och tillverkar framförallt stridsfordon 90 och bandvagnar för en internationell marknad. I Örnsköldsvik finns utveckling, tillverkning, försäljning och support. BAE Systems Hägglunds har framgångsrikt arbetat för friska medarbetare och har en låg korttidsfrånvaro.

– Vårt mål är alltid att undvika sjukskrivning. En tidig vårdkontakt vet vi kortar eller eliminerar sjukskrivning. Vi har väldigt låg korttidsfrånvaro. Vi är bra på att få människor tillbaka i arbete, säger Jonas Wikman.

Företagshälsovården är viktig och har jobbat nära BAE Systems Hägglunds för att snabbt inleda rehabsamtal vid sjukskrivning och hitta alternativa lösningar för tidig återgång i arbete, något som inte kommer vara möjligt utan vårdavtalet.

– Vi jobbar blixtsnabbt idag. Om medarbetarens tillstånd tillåter försöker vi hålla rehabmöte redan dagen efter sjukskrivning, och allra helst ännu tidigare – innan sjukskrivningen blivit ett faktum. Företagshälsovården är väl insatt i hur vi arbetar och vi kan snabbt hitta anpassningar och lösningar för återgång i arbete. Vi jobbar nära, rationellt och bra idag. Företagshälsovården integrerad i vårt arbete, det kommer att slås sönder om vi inte har vårdavtal längre, säger Jonas Wikman.

Jonas Wikman är kritisk till effekterna av förslaget och menar att det kommer innebära en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna.

– Det är mycket olyckligt. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att sjukskrivningstalen kommer att öka. Reguljära vårdcentralsbesök innebär transport, väntetid, vårdkontakt, transport. Ett vårdbesök som hittills tagit 20-30 minuter hos vår företagshälsovård kommer i många fall att innebära att den anställde väljer att stanna hemma en för- eller eftermiddag. Helt enkelt för att det inte är värt att åka till jobbet innan eller efter besöket. Dessutom kommer belastningen på en redan pressad primärvård att öka, säger Jonas Wikman.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.