Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

NYHET Publicerad

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.

Jonas Wikman, HR direktör Hägglunds

”Vårt mål är alltid att undvika sjukskrivning. Vi är bra på att få människor tillbaka i arbete och har en väldigt låg korttidsfrånvaro, konstaterar HR-chef Jonas Wikman, på bilden framför stridsfordonet Mjölner.

BAE Systems Hägglunds har 800 anställda och finns i Örnsköldsvik. Företaget har funnits som arbetsgivare i Örnsköldsvik i nära hundra år. HR-direktör Jonas Wikman berättar att företaget alltid jobbat aktivt med att förebygga ohälsa och underlätta återgång i arbete. Vårdskatten, som innebär att vårdförmåner som betalas av arbetsgivaren ska jämställas med andra löneförmåner och därmed förmånsbeskattas den anställda, slår hårt mot BAE Systems Hägglunds eftersom de under lång tid haft ett fullserviceavtal med företagshälsovården för alla medarbetare. På grund av vårdskatten ökar kostnaderna för företaget med 20 procent och därför kommer avtalet att sägas upp.

– Det är den största försämringen av våra anställningsvillkor som vi gjort på 100 år. Jag tycker det är en helt obegriplig reform. Det finns inget i förslaget som uppmuntrar eller stimulerar till ett aktivt arbetsmiljöarbete. Det snarare vrider tillbaka klockan, säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.

Att beskatta sina anställda för hälso- och sjukvårdstjänster, som anställda idag har tillgång till via företagshälsovården, är inget alternativ, enligt Jonas Wikman.

– Patientsekretessen tillåter inte att vi tar reda på vilka som nyttjar tjänsten, hur ofta eller varför. Därmed vet vi bara att vi ska dra förmånsskatt men inte för vilka eller hur mycket. Vi kan inte tillämpa en schablon för alla – det vore oetiskt då servicen nyttjas olika – och dessutom fel enligt Skatteverket, säger Jonas Wikman.

Företaget är en del av den globala försvarskoncernen BAE Systems och tillverkar framförallt stridsfordon 90 och bandvagnar för en internationell marknad. I Örnsköldsvik finns utveckling, tillverkning, försäljning och support. BAE Systems Hägglunds har framgångsrikt arbetat för friska medarbetare och har en låg korttidsfrånvaro.

– Vårt mål är alltid att undvika sjukskrivning. En tidig vårdkontakt vet vi kortar eller eliminerar sjukskrivning. Vi har väldigt låg korttidsfrånvaro. Vi är bra på att få människor tillbaka i arbete, säger Jonas Wikman.

Företagshälsovården är viktig och har jobbat nära BAE Systems Hägglunds för att snabbt inleda rehabsamtal vid sjukskrivning och hitta alternativa lösningar för tidig återgång i arbete, något som inte kommer vara möjligt utan vårdavtalet.

– Vi jobbar blixtsnabbt idag. Om medarbetarens tillstånd tillåter försöker vi hålla rehabmöte redan dagen efter sjukskrivning, och allra helst ännu tidigare – innan sjukskrivningen blivit ett faktum. Företagshälsovården är väl insatt i hur vi arbetar och vi kan snabbt hitta anpassningar och lösningar för återgång i arbete. Vi jobbar nära, rationellt och bra idag. Företagshälsovården integrerad i vårt arbete, det kommer att slås sönder om vi inte har vårdavtal längre, säger Jonas Wikman.

Jonas Wikman är kritisk till effekterna av förslaget och menar att det kommer innebära en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna.

– Det är mycket olyckligt. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att sjukskrivningstalen kommer att öka. Reguljära vårdcentralsbesök innebär transport, väntetid, vårdkontakt, transport. Ett vårdbesök som hittills tagit 20-30 minuter hos vår företagshälsovård kommer i många fall att innebära att den anställde väljer att stanna hemma en för- eller eftermiddag. Helt enkelt för att det inte är värt att åka till jobbet innan eller efter besöket. Dessutom kommer belastningen på en redan pressad primärvård att öka, säger Jonas Wikman.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.