Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

NYHET Publicerad

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.

Pia Blank Thörnroos

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Richard Hellenius

Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv är kritisk mot Skatteverkets ställningstagande och menar att det fortfarande finns många frågor kring vårdskatten som behöver tydliggöras. 

– Skatteverkets ställningstagande ger inte den trygghet och förutsebarhet som arbetsgivare och anställda behöver. Dessa kommer i väldigt många fall inte med säkerhet kunna veta om de vårdinsatser arbetsgivaren står för ska förmånsbeskattas hos den anställde eller inte, säger han.

Utgångspunkten för Skatteverket i arbetet med ställningstagandet har enligt Pia Blank Thörnroos varit att tydliggöra lagstiftningen så att anställda inte ska behöva oroa sig för förmånsbeskattning när de till exempel går till naprapat, psykolog eller företagshälsovård som betalas av arbetsgivaren.

–  Vanliga människor med vanliga jobb som går till naprapat eller får möjlighet till psykologsamtal ska inte behöva oroa sig och ska inte förmånsbeskattas. Vi har gjort bedömningen att det gäller förebyggande såväl som under sjukskrivning, då det är rehabiliterande insatser, säger Pia Blank Thörnroos.

Skatteverkets ställningstagande har kritiserats av arbetsgivare för att vara alltför restriktivt när det gäller exempelvis läkarbesök, allmänna hälsokontroller och operationer som arbetsgivare erbjuder för att förbättra möjligheterna att ta tillvara arbetstagarens arbetsförmåga. Skatteverkets uppfattning är, enligt Pia Blank Thörnroos, bland annat att alla operationer är skattepliktiga.

–  Grunden i lagstiftningen är att all hälso- och sjukvård som tillhandahålls av arbetsgivaren är skattepliktig. Skatteverkets tolkning är då att vård som man har under sitt liv är skattepliktig eftersom det är privata levnadsomkostnader. Det gäller generella läkarbesök såväl som generella hälsokontroller. Vad gäller operationer så är det Skatteverkets uppfattning att alla operationer är skattepliktiga, säger Pia Blank Thörnroos.

Enligt Richard Hellenius är Skatteverkets utgångspunkt olycklig och måste ifrågasättas. Med en mer allsidig utgångspunkt, där exempelvis betydelsen av att tillvarata arbetstagarens arbetsförmåga hade vägts in hade, enligt hans uppfattning, följt ett mer nyanserat ställningstagande. En mer rimlig utgångspunkt borde enligt honom vara att när arbetsgivare finansierar insatser i syfte att snabbt få tillbaka en anställd i arbete bör förmånsbeskattning inte ske.

–  Skatteverkets utgångspunkt är olycklig. En arbetsgivare som har behov av att snabbt få en anställd åter i tjänst kan välja att bekosta en privat vårdinsats. Sådan vård är inte subventionerad med offentliga medel, och eftersom värdet av förmånen ska bestämmas utifrån det marknadsmässiga priset drabbas den anställde av en mycket tuff förmånsbeskattning – långt över den patientavgift den anställde hade fått betala i offentlig vård. Det är inte rimligt. Arbetsgivare som har behov av att anställda får en snabb återgång i arbete och därför väljer att bekosta dyrare alternativ bör inte motarbetas, säger Richard Hellenius. 

En praktisk svårighet vid bedömningen av om vård som erbjuds och betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas eller inte är patientsekretessen. Skatteverkets ställningstagande har kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn till den. Pia Blank Thörnroos hänvisar till skrivningarna i Skatteverkets ställningstagande.

– I vårt ställningstagande har vi skrivit att vi tolkar lagstiftningen så att psykologbesök är skattefria, oavsett orsak. Då behöver inte arbetsgivaren fråga den anställde vilken sorts behandling som utförs och behöver därmed inte bryta mot patientsekretessen, säger Pia Blank Thörnroos. 

Richard Hellenius menar att det, trots Skatteverkets ställningstagande, finns flera frågor som behöver förtydligas av Skatteverket då lagstiftningen får direkta skattekonsekvenser för anställda och arbetsgivare. Inte minst om man beaktar risken för sanktioner i form av skattetillägg.

– Det är olyckligt att ställningstagandet är restriktivt och otydligt. Det handlar om lagstiftning som direkt berör ett mycket stort antal anställda och arbetsgivare. Den bristfälliga lagstiftningen har inte gjort uppgiften enkel, men Skatteverket har inte heller lyckats med att göra det lätt att göra rätt, säger Richard Hellenius.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.