Kritiserade rehabiliteringsplaner återinförs

NYHET Publicerad

REHABPLANER Obligatoriska rehabiliteringsplaner återinförs från 1 juli. Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, är kritisk mot att regeringen vill återinföra något som tidigare visat sig verkningslöst.

rehab

De nya rehabplanerna innebär bland annat att arbetsgivarutlåtandet, som den anställde tidigare hade ansvar för att skicka in till Försäkringskassan, tas bort.

Cecilia Udin

I arbetet med rehabplanerna prioritetar Försäkringskassan möte och dialog med företagen, betonar Cecilia Udin, försäkringssamordnare.

Den kritiserade skyldigheten för arbetsgivare att ta fram obligatoriska planer för alla medarbetare som är sjukskrivna över 30 dagar återinförs från 1 juli. För att underlätta för arbetsgivare har en mall för arbetet har tagits fram av Svenskt Näringsliv, tillsammans med Försäkringskassan, SKL och Arbetsgivarverket. Försäkringskassan kommer dock inte begära in alla planer som arbetsgivarna tar fram.

– Försäkringskassan kommer inte att begära in samtliga planer. De är framförallt till för att arbetsgivaren och arbetstagaren ska göra en gemensam plan för återgång i arbete så fort som möjligt och senast efter 30 dagar i sjukperioden, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Obligatoriska rehabiliteringsplaner avskaffades 2007, eftersom de uppfattades som meningslösa och svåra att leva upp till av företagare. De innebar dessutom inte någon tidigare återgång i arbete, enligt Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Hon är kritisk till att regeringen vill återinföra något som redan visat sig verkningslöst.

– Ingen efterfrågar obligatoriska planer. Försäkringskassan vill inte att arbetsgivarna ska skicka in planen, vilket gör att syftet blir oklart även denna gång med reformen,  säger Catharina Bäck.

Hon menar att planerna riskerar att ta mycket tid av arbetsgivarna och att de flesta redan idag jobbar hårt för att hjälpa och stödja medarbetare för en tidig återgång i arbete.

– Företagen är helt beroende av att personalen mår bra och är på jobbet. Blir någon sjuk så försöker företagen starta en dialog direkt för att möjliggöra för personen att komma tillbaka i arbete, så snart det passar. Det som företagarna efterfrågar är stöd och hjälp för att få tillbaka sina anställda i arbete – inte att skriva fler planer, säger Catharina Bäck.

För att underlätta för arbetsgivare har en mall för vad planen ska innehålla tagits fram av Svenskt Näringsliv, tillsammans med Försäkringskassan, SKL och Arbetsgivarverket.

– Genom ett bra arbete har vi jobbat fram ett förlag tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv för vad en plan för återgång ska innehålla. Vi välkomnar att arbetsgivare använder blanketten och vi tror att det är bra att det finns en gemensam form för de obligatoriska planerna arbetsgivarna ska ta fram,  säger Cecilia Udin.

Företagen har länge efterfrågat bättre samverkan och kommunikation med Försäkringskassan. I arbetet med rehabplanerna menar Cecilia Udin att Försäkringskassan kommer att prioritera möte och dialog.

– Vi ska stötta de arbetsgivare som behöver. Vi har inte haft tillräckliga resurser för att både ha en försäkringsmässighet i ärenden och samtidigt komma till möten med arbetsgivarna, vilket jag vet har varit efterfrågat. Vi kommer att prioritera möten och dialog men kommer fortfarande inte ha möjlighet att komma på alla möten. Det är viktigt då att vi tydliggör varför vi inte eventuellt kan komma på alla möten som efterfrågas, säger Cecilia Udin. 

Förslaget innebär att arbetsgivarutlåtandet, som den anställde tidigare hade ansvar för att skicka in till Försäkringskassan, tas bort. Cecilia Udin pekar på att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inte är förändrat utan lika som tidigare, men att med de obligatoriska planerna så tydliggörs ansvaret.

– Arbetsgivaren är den som har mest kunskap om den anställde och dess arbetsuppgifter och är därmed den som vet bäst vad som behövs för tidig återgång i arbete, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.