Kritiserade rehabiliteringsplaner återinförs

NYHET Publicerad

REHABPLANER Obligatoriska rehabiliteringsplaner återinförs från 1 juli. Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, är kritisk mot att regeringen vill återinföra något som tidigare visat sig verkningslöst.

rehab

De nya rehabplanerna innebär bland annat att arbetsgivarutlåtandet, som den anställde tidigare hade ansvar för att skicka in till Försäkringskassan, tas bort.

Cecilia Udin

I arbetet med rehabplanerna prioritetar Försäkringskassan möte och dialog med företagen, betonar Cecilia Udin, försäkringssamordnare.

Den kritiserade skyldigheten för arbetsgivare att ta fram obligatoriska planer för alla medarbetare som är sjukskrivna över 30 dagar återinförs från 1 juli. För att underlätta för arbetsgivare har en mall för arbetet har tagits fram av Svenskt Näringsliv, tillsammans med Försäkringskassan, SKL och Arbetsgivarverket. Försäkringskassan kommer dock inte begära in alla planer som arbetsgivarna tar fram.

– Försäkringskassan kommer inte att begära in samtliga planer. De är framförallt till för att arbetsgivaren och arbetstagaren ska göra en gemensam plan för återgång i arbete så fort som möjligt och senast efter 30 dagar i sjukperioden, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Obligatoriska rehabiliteringsplaner avskaffades 2007, eftersom de uppfattades som meningslösa och svåra att leva upp till av företagare. De innebar dessutom inte någon tidigare återgång i arbete, enligt Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Hon är kritisk till att regeringen vill återinföra något som redan visat sig verkningslöst.

– Ingen efterfrågar obligatoriska planer. Försäkringskassan vill inte att arbetsgivarna ska skicka in planen, vilket gör att syftet blir oklart även denna gång med reformen,  säger Catharina Bäck.

Hon menar att planerna riskerar att ta mycket tid av arbetsgivarna och att de flesta redan idag jobbar hårt för att hjälpa och stödja medarbetare för en tidig återgång i arbete.

– Företagen är helt beroende av att personalen mår bra och är på jobbet. Blir någon sjuk så försöker företagen starta en dialog direkt för att möjliggöra för personen att komma tillbaka i arbete, så snart det passar. Det som företagarna efterfrågar är stöd och hjälp för att få tillbaka sina anställda i arbete – inte att skriva fler planer, säger Catharina Bäck.

För att underlätta för arbetsgivare har en mall för vad planen ska innehålla tagits fram av Svenskt Näringsliv, tillsammans med Försäkringskassan, SKL och Arbetsgivarverket.

– Genom ett bra arbete har vi jobbat fram ett förlag tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv för vad en plan för återgång ska innehålla. Vi välkomnar att arbetsgivare använder blanketten och vi tror att det är bra att det finns en gemensam form för de obligatoriska planerna arbetsgivarna ska ta fram,  säger Cecilia Udin.

Företagen har länge efterfrågat bättre samverkan och kommunikation med Försäkringskassan. I arbetet med rehabplanerna menar Cecilia Udin att Försäkringskassan kommer att prioritera möte och dialog.

– Vi ska stötta de arbetsgivare som behöver. Vi har inte haft tillräckliga resurser för att både ha en försäkringsmässighet i ärenden och samtidigt komma till möten med arbetsgivarna, vilket jag vet har varit efterfrågat. Vi kommer att prioritera möten och dialog men kommer fortfarande inte ha möjlighet att komma på alla möten. Det är viktigt då att vi tydliggör varför vi inte eventuellt kan komma på alla möten som efterfrågas, säger Cecilia Udin. 

Förslaget innebär att arbetsgivarutlåtandet, som den anställde tidigare hade ansvar för att skicka in till Försäkringskassan, tas bort. Cecilia Udin pekar på att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inte är förändrat utan lika som tidigare, men att med de obligatoriska planerna så tydliggörs ansvaret.

– Arbetsgivaren är den som har mest kunskap om den anställde och dess arbetsuppgifter och är därmed den som vet bäst vad som behövs för tidig återgång i arbete, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.