Kritiserade rehabiliteringsplaner återinförs

NYHET Publicerad

REHABPLANER Obligatoriska rehabiliteringsplaner återinförs från 1 juli. Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, är kritisk mot att regeringen vill återinföra något som tidigare visat sig verkningslöst.

rehab

De nya rehabplanerna innebär bland annat att arbetsgivarutlåtandet, som den anställde tidigare hade ansvar för att skicka in till Försäkringskassan, tas bort.

Cecilia Udin

I arbetet med rehabplanerna prioritetar Försäkringskassan möte och dialog med företagen, betonar Cecilia Udin, försäkringssamordnare.

Den kritiserade skyldigheten för arbetsgivare att ta fram obligatoriska planer för alla medarbetare som är sjukskrivna över 30 dagar återinförs från 1 juli. För att underlätta för arbetsgivare har en mall för arbetet har tagits fram av Svenskt Näringsliv, tillsammans med Försäkringskassan, SKL och Arbetsgivarverket. Försäkringskassan kommer dock inte begära in alla planer som arbetsgivarna tar fram.

– Försäkringskassan kommer inte att begära in samtliga planer. De är framförallt till för att arbetsgivaren och arbetstagaren ska göra en gemensam plan för återgång i arbete så fort som möjligt och senast efter 30 dagar i sjukperioden, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Obligatoriska rehabiliteringsplaner avskaffades 2007, eftersom de uppfattades som meningslösa och svåra att leva upp till av företagare. De innebar dessutom inte någon tidigare återgång i arbete, enligt Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Hon är kritisk till att regeringen vill återinföra något som redan visat sig verkningslöst.

– Ingen efterfrågar obligatoriska planer. Försäkringskassan vill inte att arbetsgivarna ska skicka in planen, vilket gör att syftet blir oklart även denna gång med reformen,  säger Catharina Bäck.

Hon menar att planerna riskerar att ta mycket tid av arbetsgivarna och att de flesta redan idag jobbar hårt för att hjälpa och stödja medarbetare för en tidig återgång i arbete.

– Företagen är helt beroende av att personalen mår bra och är på jobbet. Blir någon sjuk så försöker företagen starta en dialog direkt för att möjliggöra för personen att komma tillbaka i arbete, så snart det passar. Det som företagarna efterfrågar är stöd och hjälp för att få tillbaka sina anställda i arbete – inte att skriva fler planer, säger Catharina Bäck.

För att underlätta för arbetsgivare har en mall för vad planen ska innehålla tagits fram av Svenskt Näringsliv, tillsammans med Försäkringskassan, SKL och Arbetsgivarverket.

– Genom ett bra arbete har vi jobbat fram ett förlag tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv för vad en plan för återgång ska innehålla. Vi välkomnar att arbetsgivare använder blanketten och vi tror att det är bra att det finns en gemensam form för de obligatoriska planerna arbetsgivarna ska ta fram,  säger Cecilia Udin.

Företagen har länge efterfrågat bättre samverkan och kommunikation med Försäkringskassan. I arbetet med rehabplanerna menar Cecilia Udin att Försäkringskassan kommer att prioritera möte och dialog.

– Vi ska stötta de arbetsgivare som behöver. Vi har inte haft tillräckliga resurser för att både ha en försäkringsmässighet i ärenden och samtidigt komma till möten med arbetsgivarna, vilket jag vet har varit efterfrågat. Vi kommer att prioritera möten och dialog men kommer fortfarande inte ha möjlighet att komma på alla möten. Det är viktigt då att vi tydliggör varför vi inte eventuellt kan komma på alla möten som efterfrågas, säger Cecilia Udin. 

Förslaget innebär att arbetsgivarutlåtandet, som den anställde tidigare hade ansvar för att skicka in till Försäkringskassan, tas bort. Cecilia Udin pekar på att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inte är förändrat utan lika som tidigare, men att med de obligatoriska planerna så tydliggörs ansvaret.

– Arbetsgivaren är den som har mest kunskap om den anställde och dess arbetsuppgifter och är därmed den som vet bäst vad som behövs för tidig återgång i arbete, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: ”Sjukskrivningar kostar 62 miljarder varje år”

SJUKFRÅNVARO Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2017 till 62 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Skandia menar att den kostnaden kan minska om det förebyggande arbetet ökar i Sverige.
NYHET Publicerad:

Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjukpenning: Majoriteten som får avslag tillbaka i arbete

RAPPORT Allt fler sjukskrivna nekas sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är glädjande eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid”, säger Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
NYHET Publicerad:

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

RAPPORT Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i omställning får nytt jobb, högre lön och befattning

OMSTÄLLNING Fler kvinnor får nytt jobb, högre lön och befattning, det visar ny statistik från TRR, Trygghetsrådet. Det är också fler kvinnor än män som kommer i nytt arbete efter att de blivit uppsagda. Lennart Hedström, vd på TRR, menar att det kan finnas flera förklaringar till statistiken.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om inspektionens kritik: ”Förändringar behövdes”

SOCIALFÖRSÄKRING Styrningen av Försäkringskassan behöver bli mer långsiktig och uthållig, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. "Regeringens uppdrag om mer stöd till människor och förändringar på myndigheten behövdes", säger socialminister Annika Strandhäll.
NYHET Publicerad:

Satsningar på frisk start för unga i arbetslivet

SOCIALFÖRSÄKRING Sjukskrivningarna ökar men det saknas forskning om varför. AFA försäkring satsar därför på ett fyraårigt forskningsprogram om unga i arbetslivet. Skanska jobbar förebyggande. "En frisk start på arbetslivet är viktigt. Det gäller både ohälsa såväl som olyckor. Vi har en nollvision för olyckor på våra arbetsplatser och sätter alltid säkerheten först", säger Ann Eriksson, HR specialist.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Utredaren Jennie Nilsson: ”Fler ska både vilja och våga starta företag”

TRYGGHETSSYSTEMEN Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur villkoren för företagare kan förbättras, för ett tryggare företagande. Företagare ska ha samma trygghet som en anställd i ett modernt arbetsliv, anser Jennie Nilsson (S), utredare.
NYHET Publicerad:

Omotiverat långa sjukskrivningar vid psykisk ohälsa

GRANSKNING Riksrevisionen har granskat sjukskrivingar vid psykisk ohälsa. Slutsatsen är att Försäkringskassans bedömningar inte är likformiga, sjukskrivningstid överskrids och kompletterande läkarintyg saknas. "Det var många fall i studien som inte hade tillräckliga underlag", säger Daniel Melén projektledare.
NYHET Publicerad:

Volvo Cars om höjd pensionsålder: ”Vi ser inget behov av regeländring”

PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg.
NYHET Publicerad:

Flygande start för ME:s nya youtubefilm

YRKESVAL På mindre än tre dygn fick filmen om livet som maskinförare som producerats av youtubestjärnan Hampus Hedström och Maskinentreprenörerna över 80 000 visningar. Och intresset håller sig.