”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

NYHET Publicerad

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.

Kruse 2.jpg

Viktigast för en lyckad återgång till arbete är en reglerbunden kontakt med arbetsgivaren, även under sjukskrivningen, anser Åsa Kruse.

Åsa Kruse är legitimerad psykolog och psykoterapeut och författare till boken ”Tillbaka till jobbet – hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa”. Den psykiska ohälsan ökar och Åsa Kruse ser att ett skäl är att vi är alldeles för tillgängliga för oss själva och jobbet. Hennes bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.

– Ställ frågor om du ser tecken till ohälsa hos medarbetare och uttryck din oro. Chefen ska dock inte vara psykologen på jobbet. När en medarbetare behöver hjälp, lyssna och ta professionell hjälp i tid, säger Åsa Kruse.

Åsa Kruse menar att det är ett delat ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare, att det också ligger att ansvar hos individen att leva på ett sådant sätt att man orkar med både arbete och privatliv.

– Alla har ett eget ansvar att leva på ett sånt sätt att man orkar med sitt liv, till exempel att inte vara tillgänglig hela tiden, kolla mail på fritiden etc. säger hon.

Sjukskrivning kan vara nödvändigt i början men långa sjukskrivningar försvårar återgång till jobbet vid psykisk ohälsa menar Åsa Kruse. Hon anser att sjukskrivning i långa perioder ska undvikas om det är möjligt.

– Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning i sig. Ibland gör det att tröskeln tillbaka till arbetslivet blir alldeles för hög och återkommande symtom tolkas som stress istället för oro, som det ofta handlar om. Man behöver rutiner och att stegvis, med sänkta krav komma tillbaka i sitt normala sammanhang för att må bättre. Vid ångestrelaterad problematik är det rent av kontraproduktivt – det blir bara värre av att sitta hemma. Vid stressrelaterad ohälsa kan man behöva vila under en period och man kan behöva få distans till jobbet och se att det finns ett liv utanför jobbet, men annars ska sjukskrivning under längre perioder undvikas, säger Åsa Kruse.

Vägen för att må bättre är förutom vila, enligt Åsa Kruse, att åtgärda sig ur ohälsan. För att veta vad som är orsaken till stressen, måste en kartläggning göras. Hon pekar på att åtgärder inte bara ligger hos arbetsgivaren utan mycket väl också kan ligga hos individen. Det kan också vara påfrestningar privat som bidrar eller är orsaken.

– Det är viktigt att hitta orsaken till stressen. Det är grundläggande att veta till exempel varför är jag så stressad eller hur jag tänker kring krav och prestation. Viktigt är att rikta åtgärderna mot orsakerna. Det kan vara många orsaker och åtgärder kan behövas på jobbet såväl som åtgärder i det egna beteendet. Det är inte sjukskrivningen i sig som botar utan åtgärderna för att komma åt orsakerna till ohälsan, annars är risken stor att man återfaller när man kommer tillbaka även om man har vilat upp sig, säger Åsa Kruse.

Förebyggande arbete på arbetsplatserna är enligt Åsa Kruse framförallt grundläggande frågor som bra rekryteringar, tydlig feedback från chef till medarbetare och att ge mandat till medarbetarna att säga till när det blir för mycket. Viktigt är också att åtgärda det som kommer fram i medarbetarenkäter, inte bara undersöka.

– Ett råd i det förebyggande arbetet är att vara noggrann när man rekryterar och bemannar, lägga ner jobb för att få rätt person på rätt plats. Det är superstressande att vara alltför oerfaren eller överkvalificerad. Det är viktigt att alltid ge feedback till sina medarbetare, annars kan medarbetaren tolka den uteblivna feedbacken som att hen inte gör tillräckligt. Medarbetarsamtalen är ett bra tillfälle att fråga medarbetaren hur det är. På så sätt kan åtgärder tidigt sättas in om något inte fungerar, säger Åsa Kruse.

Viktigast för en lyckad återgång i arbete menar Åsa Kruse är en reglerbunden kontakt med arbetsgivaren – även under sjukskrivningen.

–  Medarbetaren ska ha en regelbunden kontakt med arbetsgivaren under sjukskrivning. Det gäller att inte lämna medarbetaren med enbart en sjukskrivning och hoppas att medarbetaren ska vila sig i form. Det kan behövas professionell hjälp under sjukskrivningen för att förändra det som behöver förändras och att arbetsgivaren är inblandad i planeringen för återgången. Om återgången är välplanerad då brukar det fungera bra för båda parter, säger Åsa Kruse.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.