”Medarbetarna vår viktigaste resurs"

NYHET Publicerad

HÄLSA Privata utbildningsföretag har lägre sjukskrivningsgrad än offentliga verksamheter, visar siffror från Försäkringskassan. ”Medarbetarna är vår viktigaste resurs och därför är det viktigt att de trivs på jobbet”, säger Emil Falsen, HR-chef för Academedias vuxenutbildning.

Emil Falsen, HR-chef för Academedias vuxenutbildning.

Emil Falsen, HR-chef för Academedias vuxenutbildning.

Foto: Thorleif Robertsson

Siffrorna från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaron inom utbildningssektorn är genomgående högre inom kommunen än i privata verksamheter. Det gäller alla utbildningsnivåer, från förskolan till vuxenutbildningen.

Emil Falsen, HR-chef för Academedias vuxenutbildning, berättar att företaget drivs av att leverera hög kvalitet till sina kunder.  

– För att klara uppdraget måste vi arbeta med väldigt tydliga mål. Vi jobbar stenhårt med kvalitet och följer löpande upp hur nöjda kunderna och deltagarna är.

Möter man inte kundernas krav får företaget heller inga nya uppdrag, betonar Emil Falsen. Den viktigaste kuggen i det arbetet är medarbetarna.

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs, de gör hela jobbet. Därför är det viktigt att våra medarbetare trivs på jobbet, säger han.

Ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor är en fråga om överlevnad för bolaget. Dessutom är det ett sätt att skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter.

– När vi som utbildningsleverantör slåss om kompetensen måste vi kunna erbjuda en bra arbetsmiljö. Academedia har en hög ambitionsnivå: Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom utbildningsbranschen, säger Emil Falsen.

Men utmaningarna är många. Dels är avtalen som sluts med kunderna relativt korta, två eller tre år i genomsnitt. Inom den tidsramen kan antalet deltagare variera kraftigt. Beroende på behov skickar kommuner och Arbetsförmedling olika många deltagare vecka för vecka, vilket kräver en stor personalrörlighet i verksamheterna. Academedias del för vuxenutbildning har i dagsläget runt 2 000 anställda och mellan åttio- och hundratusen deltagare varje år.

– Utmaningen är då att hitta en bra arbetsmiljö i en verksamhet som är intensiv och rörlig. Därför är en styrka för oss att vi som koncern har tydliga processer kring arbetsmiljö på plats. Det är en bra ryggrad i hela verksamheten, säger Emil Falsen.

Inom vuxenutbildningen har även flyktingkrisen gjort avtryck. Flödet av nyanlända har gjort att det finns ett skriande behov av utbildning och omställning.

– Där måste vi vara med att möta och hjälpa till. Detta gör att det är en hård press på vår verksamhet och det finns väldigt mycket att göra. Men våra medarbetare är väldigt engagerade och stolta över att bidra till samhällsutvecklingen, säger Emil Falsen.

För att möta utmaningarna jobbar Academedia med tydliga rutiner. Alla chefer utbildas inom arbetsmiljöområdet. Det ställs även krav på löpande personalmöten, medarbetarsamtal och årliga medarbetarundersökningar. Academedia uppmuntrar dessutom att det ska finnas skyddsombud på varje enhet.

– Vi har ett gediget chefsstöd inom arbetsmiljöområdet som är tillgängligt för alla chefer och medarbetare. På vårt intranät har vi beskrivningar av hur man ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Detta är tillgängligt för alla medarbetare hela tiden. Så för chefer är det lätt att gå in och plocka ut en checklista. Vill man ha muntligt stöd finns det givetvis också, säger Emil Falsen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.