Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

NYHET Publicerad

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer. 

Staffan Ström
Foto: Evelina Carborn

Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, tror att tiden är förbi då vi tvärt slutar jobba på 65-årsdagen. Istället tror han att många kommer att gå in och ut ur arbetslivet som de själva vill mot slutet av yrkeslivet.

Alecta tar hand om tjänstepensionen för 2,5 miljoner människor och 35 000 företag i Sverige på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK och har jobbat med pensionspengar sedan 1917. Staffan Ström menar att det finns ett antal myter om pensionen som inte stämmer och att pensionsfrågan har krånglats till och skapar onödig oro.

– Jag träffar många människor som oroar sig för pensionen – ofta helt i onödan. Om man jobbar, betalar skatt och har en tjänstepension så är man hemma – då får man en hyfsad pension, säger Staffan Ström.

Staffan Ström får ofta frågor om hur länge man behöver jobba för att få en pension man klarar sig på. Han brukar då peka på den viktigaste frågan – att arbetslivet förändras och blir mer flexibelt. Han tror att den tid är förbi då vi tvärt slutade jobba på 65-årsdagen och att vi istället kommer att gå in och ut ur arbetslivet som vi själva vill mot slutet av yrkeslivet.

– Jag ser två intressanta förändringar på arbetsmarknaden just nu. Den ena är att allt fler fortsätter att jobba efter 65 års ålder. Idag väljer var tredje privattjänsteman att ta ut sin tjänstepension senare än vid 65 år års ålder, och den andelen ökar. Den andra är att ”jobbonärerna” blir allt fler, de som tar ut pension men som samtidigt jobbar. Idag jobbar faktiskt var tredje 69-åring och var tjugonde 80-åring i någon utsträckning. Jag tror att arbetslivet kommer att fortsätta bli mer flexibelt och att allt färre kommer att sluta jobba helt när de går i pension. Då blir inte frågan om när man ska sluta jobba lika svart eller vit och fler kommer att kunna påverka sin pension. Pensionen fylls ju på för varje dag du jobbar, säger Staffan Ström.

Staffan Ström tycker att en viktig myt att ta död på är att det skulle vara dyrt att anställa personer över 60 år. Han menar att det inte stämmer.

– Vi har analyserat hur pensionskostnaderna ser ut för privattjänstemän över 60 år, och vi ser då att de i genomsnitt inte är dyrare att anställa än yngre. Tyvärr riskerar missuppfattningen att leda till att äldre personer med värdefull erfarenhet blir bortvalda. Därför vill jag vara tydlig. Det är i allmänhet inte dyrare att anställa en 60-åring än en 45-åring, säger Staffan Ström.

En viktig fråga för storleken på pensionen, som Staffan Ström lyfter fram, är hur stor avgift man väljer i sitt pensionssparande. Varje tiondels procent får stor betydelse.

– Det är lätt att tro att det inte spelar någon roll om en fond kostar 0,4 eller 1,4 procent. Men grejen är att avgiften tas ut på hela sparkapitalet – inte bara på avkastningen. Dessutom hade varenda krona som försvinner i avgift kunnat stå kvar och växa till sig. Tillsammans gör det att varje tiondels procent i avgift får stor betydelse. En procentenhets högre avgift gör att din pension minskar med omkring en fjärdedel om du sparar i 40 år. En låg avgift vässar alltså ditt sparande rejält. Särskilt om du är ung och ska spara länge. Vissa tror att man får bättre fonder genom att betala högre avgifter, men det finns inget sådant samband. Jag brukar säga att du inte kommer snabbare fram i trafiken bara för att du har en bil som drar mycket bensin, säger Staffan Ström.

De viktigaste råden till den som vill ha en hyfsad pension och slippa oroa sig är, enligt Staffan Ström att fokusera på jobbet.

– Fokusera på basics. Försök att få ett jobb om du saknar det. När du fått ett jobb, försök då få upp lönen. Jobba för arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Håll avgifterna nere. Och spara en slant för framtiden varje månad. Svårare än så behöver det inte vara, säger Staffan Ström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.