Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

NYHET Publicerad

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer. 

Staffan Ström
Foto: Evelina Carborn

Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, tror att tiden är förbi då vi tvärt slutar jobba på 65-årsdagen. Istället tror han att många kommer att gå in och ut ur arbetslivet som de själva vill mot slutet av yrkeslivet.

Alecta tar hand om tjänstepensionen för 2,5 miljoner människor och 35 000 företag i Sverige på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK och har jobbat med pensionspengar sedan 1917. Staffan Ström menar att det finns ett antal myter om pensionen som inte stämmer och att pensionsfrågan har krånglats till och skapar onödig oro.

– Jag träffar många människor som oroar sig för pensionen – ofta helt i onödan. Om man jobbar, betalar skatt och har en tjänstepension så är man hemma – då får man en hyfsad pension, säger Staffan Ström.

Staffan Ström får ofta frågor om hur länge man behöver jobba för att få en pension man klarar sig på. Han brukar då peka på den viktigaste frågan – att arbetslivet förändras och blir mer flexibelt. Han tror att den tid är förbi då vi tvärt slutade jobba på 65-årsdagen och att vi istället kommer att gå in och ut ur arbetslivet som vi själva vill mot slutet av yrkeslivet.

– Jag ser två intressanta förändringar på arbetsmarknaden just nu. Den ena är att allt fler fortsätter att jobba efter 65 års ålder. Idag väljer var tredje privattjänsteman att ta ut sin tjänstepension senare än vid 65 år års ålder, och den andelen ökar. Den andra är att ”jobbonärerna” blir allt fler, de som tar ut pension men som samtidigt jobbar. Idag jobbar faktiskt var tredje 69-åring och var tjugonde 80-åring i någon utsträckning. Jag tror att arbetslivet kommer att fortsätta bli mer flexibelt och att allt färre kommer att sluta jobba helt när de går i pension. Då blir inte frågan om när man ska sluta jobba lika svart eller vit och fler kommer att kunna påverka sin pension. Pensionen fylls ju på för varje dag du jobbar, säger Staffan Ström.

Staffan Ström tycker att en viktig myt att ta död på är att det skulle vara dyrt att anställa personer över 60 år. Han menar att det inte stämmer.

– Vi har analyserat hur pensionskostnaderna ser ut för privattjänstemän över 60 år, och vi ser då att de i genomsnitt inte är dyrare att anställa än yngre. Tyvärr riskerar missuppfattningen att leda till att äldre personer med värdefull erfarenhet blir bortvalda. Därför vill jag vara tydlig. Det är i allmänhet inte dyrare att anställa en 60-åring än en 45-åring, säger Staffan Ström.

En viktig fråga för storleken på pensionen, som Staffan Ström lyfter fram, är hur stor avgift man väljer i sitt pensionssparande. Varje tiondels procent får stor betydelse.

– Det är lätt att tro att det inte spelar någon roll om en fond kostar 0,4 eller 1,4 procent. Men grejen är att avgiften tas ut på hela sparkapitalet – inte bara på avkastningen. Dessutom hade varenda krona som försvinner i avgift kunnat stå kvar och växa till sig. Tillsammans gör det att varje tiondels procent i avgift får stor betydelse. En procentenhets högre avgift gör att din pension minskar med omkring en fjärdedel om du sparar i 40 år. En låg avgift vässar alltså ditt sparande rejält. Särskilt om du är ung och ska spara länge. Vissa tror att man får bättre fonder genom att betala högre avgifter, men det finns inget sådant samband. Jag brukar säga att du inte kommer snabbare fram i trafiken bara för att du har en bil som drar mycket bensin, säger Staffan Ström.

De viktigaste råden till den som vill ha en hyfsad pension och slippa oroa sig är, enligt Staffan Ström att fokusera på jobbet.

– Fokusera på basics. Försök att få ett jobb om du saknar det. När du fått ett jobb, försök då få upp lönen. Jobba för arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Håll avgifterna nere. Och spara en slant för framtiden varje månad. Svårare än så behöver det inte vara, säger Staffan Ström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.