Riksrevisionen kritiserar dagens prövning av psykisk ohälsa

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNING Sjukskrivningsprocessen och kraven på läkarintygen vid psykisk ohälsa har kritiserats av läkare och Försäkringskassan. Riksrevisionen har granskat processen och vill se ett samarbete mellan aktörerna i sjukprocessen. ”Det krävs samsyn om vilka krav som är rimliga att ställa och vilka uppgifter som är möjliga att få fram i ett läkarintyg vid psykisk ohälsa.” säger Tina Malmberg, Riksrevisionen.

Riksrevisionen
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Riksrevisionens har undersökt när sjukskrivande läkare ska bedöma arbetsförmåga och skriva läkarintyg vid psykiatriska diagnoser.

Åsa Kadowaki är läkare och specialist i psykiatri, KBT-psykoterapeut och handleder distriktsläkare i Östergötland.

Åsa Kadowaki är läkare och specialist i psykiatri, KBT-psykoterapeut och handleder distriktsläkare i Östergötland.

Riksrevisionen har intervjuat läkare i primärvården och granskat processen när sjukskrivande läkare ska bedöma arbetsförmåga och skriva läkarintyg vid psykiatriska diagnoser. Resultaten visar att läkarna upplever att det är oklart när ett läkarintyg anses vara tillräckligt underbyggt vid psykisk ohälsa. Tina Malmberg har varit projektledare för rapporten och pekar på att hälften av alla sjukskrivningar är kopplade till lättare psykisk ohälsa.

– Läkare inom primärvården jobbar med detta varje dag och deras uppfattning är att de har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav på intygen vid sjukskrivning för psykisk ohälsa. Detta riskerar bland annat att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert när sjuka ansöker om ersättning, säger Tina Malmberg.

Tina Malmberg pekar på riskerna med dagens system utifrån den självständiga roll både läkaren och försäkringskassans handläggare har.

– Utifrån det vi har sett så är det ingen rättssäker process. Det är svårt för individen att förstå besluten och varför det blir avslag hos Försäkringskassan. Besluten är i hög grad beroende på vilken läkare patienten har och vilken handläggare det är på Försäkringskassan. Inte minst med perspektivet att handläggaren på Försäkringskassan har ett stort handlingsutrymme och beslutar själv om en person ska få sjukpenning eller inte så är det viktigt med en rättssäker process, säger Tina Malmberg.

En person som under lång tid diskuterat sjukskrivningsprocessen för lättare psykiska sjukdomar är psykiatrikern Åsa Kadowaki. Hon har jobbat med psykiatrisk diagnostik och behandling i primärvården sedan 2004 i Östergötland. Hon vill vända på frågan och menar att det är fel utgångspunkt att titta på läkarintygens utformning. Hon menar att det inte är så stora problem i systemet om alla gör sin del och den medicinska bedömningen ligger till grund för arbetet.

– Jag tror inte att det är problem med läkarintygen. Det är inget problem att sjukskriva när det finns en sjukdom, men med lättare depression så ska man inte sjukskriva. Det är viktigt att läkarna säkrar sin del i sjukskrivningsprocessen genom att inte medikalisera normala livshändelser, som till exempel en skilsmässa. Försäkringskassan behöver stå upp för vad försäkringen täcker i sin del av processen. Gör man det så har jag sett många goda exempel där sjukskrivningarna minskar, kompletteringarna av läkarintygen blir färre och patienten förstår grunden till besluten, säger Åsa Kadowaki.

Åsa Kadowaki pekar på att det är den medicinska bedömningen som ska ligga till grund för läkarutlåtandet och att det idag är många patienter som kommer till vårdcentralen som inte mår bra, men där sjukskrivning inte hjälper patienten att bli frisk.

– Läkaren ska göra en medicinsk behandling av det som är sjukt. Jag tycker många läkare har tappat bort sig i skillnaden mellan diagnostik och kommunikation med patienten å ena sidan och relationen med patienten å andra sidan. Patienterna som kommer till vårdcentralerna mår inte bra, men de är inte sjuka och då hjälper det inte med sjukskrivning. Sjukvården måste ge tillbaka ansvaret till individen för att hantera svårigheter i livet. Obalans i livet och en stressad situation innebär att man som individ måste välja bort och fatta beslut. Det finns bra metoder för att jobba med stress men sjukskrivning hjälper inte, säger Åsa Kadowaki.

Granskningsrapporten föreslår inte någon ändring av dagens ordning för sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Riksrevisionen föreslår istället att Försäkringskassan, Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården gemensamt ska definiera kraven på läkarintygen.

– Det krävs samsyn om vilka krav som är rimliga att ställa och vilka uppgifter som är möjliga att få fram i ett läkarintyg vid psykisk ohälsa. Vi rekommenderar därför regeringen att ge myndigheterna i uppdrag att se över Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys när det gäller psykiatriska diagnoser, säger Tina Malmberg.

Läs mer i rapporten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.