Riksrevisionen kritiserar dagens prövning av psykisk ohälsa

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNING Sjukskrivningsprocessen och kraven på läkarintygen vid psykisk ohälsa har kritiserats av läkare och Försäkringskassan. Riksrevisionen har granskat processen och vill se ett samarbete mellan aktörerna i sjukprocessen. ”Det krävs samsyn om vilka krav som är rimliga att ställa och vilka uppgifter som är möjliga att få fram i ett läkarintyg vid psykisk ohälsa.” säger Tina Malmberg, Riksrevisionen.

Riksrevisionen
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Riksrevisionens har undersökt när sjukskrivande läkare ska bedöma arbetsförmåga och skriva läkarintyg vid psykiatriska diagnoser.

Åsa Kadowaki är läkare och specialist i psykiatri, KBT-psykoterapeut och handleder distriktsläkare i Östergötland.

Åsa Kadowaki är läkare och specialist i psykiatri, KBT-psykoterapeut och handleder distriktsläkare i Östergötland.

Riksrevisionen har intervjuat läkare i primärvården och granskat processen när sjukskrivande läkare ska bedöma arbetsförmåga och skriva läkarintyg vid psykiatriska diagnoser. Resultaten visar att läkarna upplever att det är oklart när ett läkarintyg anses vara tillräckligt underbyggt vid psykisk ohälsa. Tina Malmberg har varit projektledare för rapporten och pekar på att hälften av alla sjukskrivningar är kopplade till lättare psykisk ohälsa.

– Läkare inom primärvården jobbar med detta varje dag och deras uppfattning är att de har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav på intygen vid sjukskrivning för psykisk ohälsa. Detta riskerar bland annat att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert när sjuka ansöker om ersättning, säger Tina Malmberg.

Tina Malmberg pekar på riskerna med dagens system utifrån den självständiga roll både läkaren och försäkringskassans handläggare har.

– Utifrån det vi har sett så är det ingen rättssäker process. Det är svårt för individen att förstå besluten och varför det blir avslag hos Försäkringskassan. Besluten är i hög grad beroende på vilken läkare patienten har och vilken handläggare det är på Försäkringskassan. Inte minst med perspektivet att handläggaren på Försäkringskassan har ett stort handlingsutrymme och beslutar själv om en person ska få sjukpenning eller inte så är det viktigt med en rättssäker process, säger Tina Malmberg.

En person som under lång tid diskuterat sjukskrivningsprocessen för lättare psykiska sjukdomar är psykiatrikern Åsa Kadowaki. Hon har jobbat med psykiatrisk diagnostik och behandling i primärvården sedan 2004 i Östergötland. Hon vill vända på frågan och menar att det är fel utgångspunkt att titta på läkarintygens utformning. Hon menar att det inte är så stora problem i systemet om alla gör sin del och den medicinska bedömningen ligger till grund för arbetet.

– Jag tror inte att det är problem med läkarintygen. Det är inget problem att sjukskriva när det finns en sjukdom, men med lättare depression så ska man inte sjukskriva. Det är viktigt att läkarna säkrar sin del i sjukskrivningsprocessen genom att inte medikalisera normala livshändelser, som till exempel en skilsmässa. Försäkringskassan behöver stå upp för vad försäkringen täcker i sin del av processen. Gör man det så har jag sett många goda exempel där sjukskrivningarna minskar, kompletteringarna av läkarintygen blir färre och patienten förstår grunden till besluten, säger Åsa Kadowaki.

Åsa Kadowaki pekar på att det är den medicinska bedömningen som ska ligga till grund för läkarutlåtandet och att det idag är många patienter som kommer till vårdcentralen som inte mår bra, men där sjukskrivning inte hjälper patienten att bli frisk.

– Läkaren ska göra en medicinsk behandling av det som är sjukt. Jag tycker många läkare har tappat bort sig i skillnaden mellan diagnostik och kommunikation med patienten å ena sidan och relationen med patienten å andra sidan. Patienterna som kommer till vårdcentralerna mår inte bra, men de är inte sjuka och då hjälper det inte med sjukskrivning. Sjukvården måste ge tillbaka ansvaret till individen för att hantera svårigheter i livet. Obalans i livet och en stressad situation innebär att man som individ måste välja bort och fatta beslut. Det finns bra metoder för att jobba med stress men sjukskrivning hjälper inte, säger Åsa Kadowaki.

Granskningsrapporten föreslår inte någon ändring av dagens ordning för sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Riksrevisionen föreslår istället att Försäkringskassan, Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården gemensamt ska definiera kraven på läkarintygen.

– Det krävs samsyn om vilka krav som är rimliga att ställa och vilka uppgifter som är möjliga att få fram i ett läkarintyg vid psykisk ohälsa. Vi rekommenderar därför regeringen att ge myndigheterna i uppdrag att se över Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys när det gäller psykiatriska diagnoser, säger Tina Malmberg.

Läs mer i rapporten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.