Strandhäll: ”Den bästa försäkringen är att fler har ett arbete att gå till”

NYHET Publicerad

VALSPECIAL En trygg försäkring vid sjukdom där människor får rätt hjälp och rätt stöd är, enligt Annika Strandhäll (S), socialminister, den viktigaste frågan och den största utmaningen framöver i sjukförsäkringen. Samtidigt menar hon och socialdemokraterna att det bästa för att trygga socialförsäkringarna långsiktigt är att fler har ett jobb att gå till.

Strandhäll
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Bättre möjligheter till omställning och vidareutbildning är bärande pusselbitar på framtidens arbetsmarknad, enligt Annika Strandhäll.

– Vi måste alltid ha koll på kostnader, men den bästa försäkringen för socialförsäkringssystemen är att fler har ett arbete att gå till. Du ska inte behöva bli sjuk av ditt jobb, men för den som blir det så måste det finnas både en trygg försäkring och att stödet tillbaka fungerar. Det kräver samverkan mellan flera aktörer, säger Annika Strandhäll.

För att nå en stabil och låg sjukfrånvaro, är ett stärkt och utvecklat samarbete med arbetsmarknadens parter central, enligt Annika Strandhäll. Hon menar att arbetsgivarnas roll är viktig, eftersom det är på arbetsplatsen det förebyggande arbetet görs och att de flesta har en arbetsgivare att vända sig till vid sjukdom.

– De allra flesta har en arbetsgivare när ohälsa uppstår och ska också komma tillbaka till jobbet igen. Det förebyggande arbetet som arbetsgivare och fackliga organisationer kan skapa är nyckeln, med stöd från staten. Det är den svenska modellen kort och gott, säger Annika Strandhäll.

Bättre möjligheter till omställning och vidareutbildning ser hon som bärande delar på framtidens arbetsmarknad – för ett längre och mer hållbart arbetsliv.

– Det handlar om att vi måste få till ett mer flexibelt och hållbart arbetsliv. Därför behövs det krafttag för en förbättrad arbetsmiljö och nya möjligheter till omställning och vidareutbildning. Här måste politiken och parterna jobba tillsammans. Sammanfattningsvis kommer allt detta leda till en mer hållbar arbetsmarknad och höjda pensioner, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll lyfter också frågan om vikten av företagares ekonomiska trygghet vid föräldraskap och sjukdom – där hon och socialdemokraterna är beredda att göra mer.

– Du ska kunna känna trygghet och kunna ta del av de gemensamma trygghetssystemen också när du startar företag, här har vi gjort en del förändringar under mandatperioden, men vi är beredda att göra mer. Företagare ska ha ekonomisk trygghet vid föräldraskap och sjukdom, säger hon.

En central fråga efter valet är nivåerna i trygghetssystemen, enligt Annika Strandhäll. Därför vill hon under nästa mandatperiod fokusera på pensionssystemet och ser Pensionsgruppens överenskommelse från förra året som ett steg mot trygga och höjda pensioner.

– Åtta år av borgerlig regering visade att när nivåerna i trygghetssystemen ligger helt stilla så ökar också klyftorna. Det är inte rätt väg. Det är ett styrkebesked att sex av riksdagens åtta partier har ställt sig bakom förändringarna i pensionssystemet och tagit ansvar för både dagens och morgondagens pensionärer. En viktigt bit är att är att få på plats ett nytt tryggt premiepensionssystem som stoppar oseriösa aktörer och tryggar alla pensionssparares pengar, säger hon.

Ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen i framtiden är prioriterat för Annika Strandhäll och hon pekar på att mycket kraft har lagts under mandatperioden för att hitta en modell för framtidens föräldraförsäkring.

– Jag tror i grunden på en föräldraförsäkring som delas lika mellan föräldrarna, det skulle bidra till minskade löneskillnader och lägre ohälsa bland kvinnor på sikt, säger Annika Strandhäll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.