Svidande kritik mot förenklade läkarintyg

NYHET Publicerad

SOCIALFÖRSÄKRING Försäkringskassans beslut att införa förenklade läkarintyg vid kortare sjukskrivningar får svidande kritik av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Dålig kontroll, för snabbt införande, obefintlig uppföljning och en tidigare ledning som tonade ner problem är några av ISF slutsatser i en ny rapport. Dessutom konstaterar ISF att de enkla intygen kan ha bidragit till stigande sjuktal.

Catharina Bäck

Catharina Bäck, som är socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Försäkringskassan beslutade 2015 att införa förenklade läkarintyg för sjukskrivningar kortare än 60 dagar. Efter hård kritik mot de förenklade intygen, bland annat från Försäkringskassans egen rättsavdelning, beslutade myndigheten i april 2016 att stoppa den vidare utrullningen av de förenklade läkarintygen.

Trots kritiken och trots att den fortsatta utrullningen av de förenklade intygen är stoppad, används fortfarande de enkla läkarintygen i de landsting som infört dem.

– Vi var minst sagt förvånade över att Försäkringskassan valde att införa de förenklade läkarintygen, trots riskerna och den kraftiga kritiken från alla arbetsgivarföreträdare. Vi är visserligen lättade över att den nya ledningen avbrutit utrullningen av dessa intyg, men är bekymrade över att intygen fortfarande används. De är så innehållsfattiga att våra medlemmar har svårt att bedöma om medarbetarens arbetsförmåga överhuvudtaget är nedsatt, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Enligt rapporten från ISF fanns stora brister vid införandet av de enkla intygen. Läkarna använder förenklade intyg även i fall de inte är avsedda för. Handläggare på Försäkringskassan har vittnat om att de inte vågar ifrågasätta eller begära kompletteringar av bristfälliga intyg. Uppföljningen har inte heller fungerat och den tidigare ledningen tonade ner uppenbara problem. ISF slutsats är att resultatet blev minskad kontroll och en minskande andel avslag på sjukpenningen där de förenklade intygen införts.

Markus Larsson, utredare på ISF och en av författarna till rapporten, tycker att det finns viktiga slutsatser att dra av misslyckadet av de förenklade intygen.

– Informationen till handläggarna tolkades olika, vilket ledde till att intyg godtogs i fel typ av ärenden. Det saknades riskanalyser för vad som kunde gå fel – vilket gjorde att ledningen inte var förberedd. Detta gjorde att det inte fungerade som det var tänkt.

Vid tidpunkten för införandet av de enkla intygen var Försäkringskassans övergripande mål ”kundernas förtroende för Försäkringskassan ska öka”. Rapportförfattarna pekar på riskerna med ett alltför ensidigt fokus på detta mål, eftersom det verkade leda till mindre strikta bedömningar – vilket kan vara orsaken till att sjuktalen ökade under perioden.

– Det finns en risk att tappa försäkringen om fokus ska vara en nöjd kund, säger Markus Larsson. 

Trots att det fanns olika tolkningar mellan Försäkringskassans rättsavdelning och projektledarna om tillämpningen av de förenklade intygen beslutade Försäkringskassan att rulla ut projektet i hela landet. Den snabba processen tror Markus Larsson bidrog till de många misstagen.

– Det var ett alltför snabbt införande av beslutet. Man hade olika uppfattning om vad som var ett enkelt ärende. Man lyssnade inte tillräckligt på hur handläggarna uppfattade de nya instruktionerna. Dessutom uppfattade handläggarna att de inte fick ifrågasätta intygen. Även bristerna i uppföljningen gjorde att misstagen inte rättades till under tiden, säger Markus Larsson.

Catharina Bäck pekar på att granskningen visar att farhågorna om de förenklade läkarintygen besannades:

– Rapporten belyser de problem vi pekade på redan innan införandet. Rapporten är sorglig läsning för den som värnar om sjukförsäkringen och rätten till ersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Det är hög tid att Försäkringskassan nu avbryter och helt stoppar användandet av dessa anorektiska läkarintyg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.