Unikt samarbete hjälper sjuka tillbaka i arbete

NYHET Publicerad

REHABILITERING Flera stora byggföretag har gått samman och skapat en modell för rehabilitering i branschen. Resultatet är minskat utanförskap och att anställda i högre grad fortsätter arbeta under rehabiliteringsperioden.

Peter Fahlblom är vd och delägare i HÖ Allbygg

Vd Peter Fahlblom ser ett stort värde i att hjälpa personer att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Foto: Lennart Jönsson Fotograf
Johanna Augustsson är samordnare på Galaxen Bygg

Johanna Augustsson är samordnare på Galaxen Bygg.

En unik modell för rehabilitering i byggbranschen har lett till nya möjligheter för både företag och medarbetare. Galaxen Bygg är länken mellan företagen och myndigheterna och finns som stöd för de företag som anställer. Genom stödet från Galaxen och samarbetet mellan arbetgivarna och de fackliga organisationerna vågar företagen anställa personer med funktionsnedsättning. Modellen har lett till minskat utanförskap och att många kan fortsätta arbeta i branschen, trots behov av rehabilitering eller omställning. Samtidigt behåller branschen kompetens som annars riskerar att gå förlorad.

Galaxen Bygg ägs av Bravida, JM , NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier och har funnits sedan 1986. Uppdraget från ägarna är att omställa och rehabilitera personer inom byggbranschen så att de kan återvända till arbete, ofta på en helt ny arbetsplats.

Peter Fahlblom är vd och delägare i HÖ Allbygg, ett byggföretag verksamt i Norrbotten med kontor i Luleå och Kalix. Verksamheten består av byggentreprenad, mark/va och byggservice och har tagit emot flera personer genom Galaxen under åren. Han ser ett stort värde i att få in kompetent personal och samtidigt hjälpa personer att på ett enkelt sätt stanna kvar på arbetsmarknaden.

– Vi har en fördel av att ha många olika arbetsuppgifter, främst på vår byggservice-avdelning. Det viktiga är ju att hitta rätt arbetsuppgifter, även om man har förslitningsskador eller andra krämpor. Att fokusera på vad man inte kan göra är fel, fokus ska ligga på vad man kan göra, säger Peter Fahlblom.

Nyckeln till framgång är ett tätt samarbete för att hitta nya arbetsuppgifter, där Galaxen Bygg fungerar som en HR-avdelning till företagen, ger stöd i det administrativa arbetet och vid myndighetskontakter. Målet är att sänka tröskeln för företagare att anställa personer med behov av rehabilitering. Enkelheten är viktig.

– Jag skriver bara på ett papper så är det klart för vår del. Det är fantastiskt enkelt. Alla personer som har kommit till oss har fungerat perfekt. Vi får en fantastisk service från Galaxen Bygg, säger Peter Fahlblom.

Johanna Augustsson är samordnare på Galaxen Bygg i Luleå och jobbar med att träffa företagare för att hitta nya arbetsplatser till personer som behöver byta jobb. Det framgångsrika arbetet med att minska utanförskap och samtidigt behålla kompetens i branschen tror Johanna beror på ett nära samarbete med arbetsgivarna. Till sin hjälp har hon också en regional anpassningsgrupp där arbetsgivare, fackliga representanter och berörda myndigheter möts för hitta den bästa lösningen för individen.

– Jag tror att vår framgång beror på vårt fantastiska samarbete. Alla jobbar tillsammans för att så snabbt som möjligt hitta en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Det regionala anpassningsgruppen ger bra stöd i mitt arbete för att hitta rätt arbetsgivare. Många skulle stå utanför arbetsmarknaden utan vår verksamhet, säger Johanna Augustsson.

Johanna Augustsson och Peter Fahlblom vill inspirera fler att ta efter Galaxenmodellen.

– Alla branscher borde göra detta. Det är svårt att hitta kompetent personal och det måste gå att få tillbaka människor i arbete, trots att de inte kan jobba 100 procent. Sverige behöver det, säger Peter Fahlblom.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.