Unikt samarbete hjälper sjuka tillbaka i arbete

NYHET Publicerad

REHABILITERING Flera stora byggföretag har gått samman och skapat en modell för rehabilitering i branschen. Resultatet är minskat utanförskap och att anställda i högre grad fortsätter arbeta under rehabiliteringsperioden.

Peter Fahlblom är vd och delägare i HÖ Allbygg

Vd Peter Fahlblom ser ett stort värde i att hjälpa personer att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Foto: Lennart Jönsson Fotograf
Johanna Augustsson är samordnare på Galaxen Bygg

Johanna Augustsson är samordnare på Galaxen Bygg.

En unik modell för rehabilitering i byggbranschen har lett till nya möjligheter för både företag och medarbetare. Galaxen Bygg är länken mellan företagen och myndigheterna och finns som stöd för de företag som anställer. Genom stödet från Galaxen och samarbetet mellan arbetgivarna och de fackliga organisationerna vågar företagen anställa personer med funktionsnedsättning. Modellen har lett till minskat utanförskap och att många kan fortsätta arbeta i branschen, trots behov av rehabilitering eller omställning. Samtidigt behåller branschen kompetens som annars riskerar att gå förlorad.

Galaxen Bygg ägs av Bravida, JM , NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier och har funnits sedan 1986. Uppdraget från ägarna är att omställa och rehabilitera personer inom byggbranschen så att de kan återvända till arbete, ofta på en helt ny arbetsplats.

Peter Fahlblom är vd och delägare i HÖ Allbygg, ett byggföretag verksamt i Norrbotten med kontor i Luleå och Kalix. Verksamheten består av byggentreprenad, mark/va och byggservice och har tagit emot flera personer genom Galaxen under åren. Han ser ett stort värde i att få in kompetent personal och samtidigt hjälpa personer att på ett enkelt sätt stanna kvar på arbetsmarknaden.

– Vi har en fördel av att ha många olika arbetsuppgifter, främst på vår byggservice-avdelning. Det viktiga är ju att hitta rätt arbetsuppgifter, även om man har förslitningsskador eller andra krämpor. Att fokusera på vad man inte kan göra är fel, fokus ska ligga på vad man kan göra, säger Peter Fahlblom.

Nyckeln till framgång är ett tätt samarbete för att hitta nya arbetsuppgifter, där Galaxen Bygg fungerar som en HR-avdelning till företagen, ger stöd i det administrativa arbetet och vid myndighetskontakter. Målet är att sänka tröskeln för företagare att anställa personer med behov av rehabilitering. Enkelheten är viktig.

– Jag skriver bara på ett papper så är det klart för vår del. Det är fantastiskt enkelt. Alla personer som har kommit till oss har fungerat perfekt. Vi får en fantastisk service från Galaxen Bygg, säger Peter Fahlblom.

Johanna Augustsson är samordnare på Galaxen Bygg i Luleå och jobbar med att träffa företagare för att hitta nya arbetsplatser till personer som behöver byta jobb. Det framgångsrika arbetet med att minska utanförskap och samtidigt behålla kompetens i branschen tror Johanna beror på ett nära samarbete med arbetsgivarna. Till sin hjälp har hon också en regional anpassningsgrupp där arbetsgivare, fackliga representanter och berörda myndigheter möts för hitta den bästa lösningen för individen.

– Jag tror att vår framgång beror på vårt fantastiska samarbete. Alla jobbar tillsammans för att så snabbt som möjligt hitta en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Det regionala anpassningsgruppen ger bra stöd i mitt arbete för att hitta rätt arbetsgivare. Många skulle stå utanför arbetsmarknaden utan vår verksamhet, säger Johanna Augustsson.

Johanna Augustsson och Peter Fahlblom vill inspirera fler att ta efter Galaxenmodellen.

– Alla branscher borde göra detta. Det är svårt att hitta kompetent personal och det måste gå att få tillbaka människor i arbete, trots att de inte kan jobba 100 procent. Sverige behöver det, säger Peter Fahlblom.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.