Volvo Cars om höjd pensionsålder: ”Vi ser inget behov av regeländring”

NYHET Publicerad

PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg.

Christina Munk-Hemberg

Christina Munk-Hemberg är ansvarig för de anställdas pensioner och försäkringar på Volvo Cars.

Christina Munk-Hemberg är ansvarig för de anställdas pensioner och försäkringar på Volvo Cars, en koncern med över 40 000 anställda globalt, varav 28 000 i Sverige. Volvo Cars vision för bilen om säkerhet, kvalitet och trygghet i fokus genomsyrar inte bara arbetet med utveckling och tillverkning av bilar, utan genomsyrar också hur bolaget jobbar med sin personal.

– Vår vision är att ingen ska allvarligt skadas eller dö i en Volvo. Att skydda och bry sig om människor är hjärtat i Volvos filosofi och det gäller de som kör bilarna såväl som vår personal. Vi vill erbjuda ett hållbart arbetsliv och ett hållbart liv efter yrkesarbetslivet, säger Christina Munk-Hemberg.

Volvo Cars har ett flertal gånger fått utmärkelser för att vara en attraktiv arbetsgivare och Christina Munk-Hemberg pekar på att pensions- och försäkringsfrågorna är centrala i det arbetet.

– Vi har en strategi att vara en av världens mest attraktiva arbetsgivare och då ska det finnas bra försäkringar. Alla ska ha ett bra grundskydd, ett tryggt liv efter arbetslivet och en bra försäkring. Personalen är vår viktigaste resurs, säger hon. 

Enkelhet och trygghet har varit utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågorna i Volvo Cars. Lösningar som är lika i hela koncernen har skapats och ett stort arbete har exempelvis lagts på en gemensam tjänstereseförsäkring i koncernen. I Sverige har företaget valt att uteslutande använda kollektivavtalen som lösning för pensionsförmånerna.

– Vi valde back-to-basics. Vi tycker mycket om kollektivavtalen och det är vad vi erbjuder våra anställda. Det är rakt och enkelt och vi har tagit bort andra erbjudanden, säger Christina Munk-Hemberg.  

Christina Munk-Hemberg har jobbat på Volvo i drygt 30 år, varav  10 år med pension och försäkring. Hon pekar på en förändring över tid där pensions- och försäkringsfrågorna har blivit allt viktigare för de anställda.

– Vad får jag för pension och försäkring?”, är en fråga nästan alla ställer som kommer till oss. Det är betydelsefulla frågor. Friskvårdsbidraget var en fråga jag fick tidigare, men det tar personalen mer för givet idag. Andra viktiga frågor är arbetstider och om man kan jobba hemifrån, säger hon. 

Ett långt och hållbart arbetsliv är centrala frågor för Volvo Cars, likaså att behålla kompetens i företaget. Christina Munk-Hemberg är kritisk mot förslaget att höja pensionsåldern till 69 år, då förslaget bygger på att anställda ensidigt får rätt att besluta om att jobba kvar till 69, utan arbetsgivarens medverkan. Volvo Cars har idag många anställda som är över pensionsåldern och det fungerar bra, men det måste ske tillsammans och i överenskommelse med arbetsgivaren, enligt Christina Munk-Hemberg.

– Idag har vi många som jobbar kvar efter pension och det fungerar bra hos oss. Det behövs dock en dialog med arbetsgivaren och ibland behöver vi anpassa arbetsuppgifter eller arbetstider. Det finns också möjlighet att gå ner på deltid efter 60 med bibehållen pensionsintjänande på Volvo Cars. Vi ser inget behov av en regeländring på det här området, säger hon.

Volvo Cars är idag ett framgångsrikt företag. Antalet anställda i Sverige har fördubblats på fem år och Volvo Cars är nu Sveriges näst största privata arbetsgivare. Varumärket Volvo skapades 1927 och företaget har gjort en stor förändringsresa. Christina Munk-Hemberg menar att stoltheten är stor över utvecklingen i företaget och att värderingarna i företaget är det viktigaste för att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Att personalen vill identifiera sig med varumärket och värderingarna hos företaget är avgörande. På Volvo Cars älskar vi bilen och företagets arbete med visionen om trygghet och säkerhet. Det är grunden i vårt arbete, säger Christina Munk-Hemberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.