Volvo Cars om höjd pensionsålder: ”Vi ser inget behov av regeländring”

NYHET Publicerad

PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg.

Christina Munk-Hemberg

Christina Munk-Hemberg är ansvarig för de anställdas pensioner och försäkringar på Volvo Cars.

Christina Munk-Hemberg är ansvarig för de anställdas pensioner och försäkringar på Volvo Cars, en koncern med över 40 000 anställda globalt, varav 28 000 i Sverige. Volvo Cars vision för bilen om säkerhet, kvalitet och trygghet i fokus genomsyrar inte bara arbetet med utveckling och tillverkning av bilar, utan genomsyrar också hur bolaget jobbar med sin personal.

– Vår vision är att ingen ska allvarligt skadas eller dö i en Volvo. Att skydda och bry sig om människor är hjärtat i Volvos filosofi och det gäller de som kör bilarna såväl som vår personal. Vi vill erbjuda ett hållbart arbetsliv och ett hållbart liv efter yrkesarbetslivet, säger Christina Munk-Hemberg.

Volvo Cars har ett flertal gånger fått utmärkelser för att vara en attraktiv arbetsgivare och Christina Munk-Hemberg pekar på att pensions- och försäkringsfrågorna är centrala i det arbetet.

– Vi har en strategi att vara en av världens mest attraktiva arbetsgivare och då ska det finnas bra försäkringar. Alla ska ha ett bra grundskydd, ett tryggt liv efter arbetslivet och en bra försäkring. Personalen är vår viktigaste resurs, säger hon. 

Enkelhet och trygghet har varit utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågorna i Volvo Cars. Lösningar som är lika i hela koncernen har skapats och ett stort arbete har exempelvis lagts på en gemensam tjänstereseförsäkring i koncernen. I Sverige har företaget valt att uteslutande använda kollektivavtalen som lösning för pensionsförmånerna.

– Vi valde back-to-basics. Vi tycker mycket om kollektivavtalen och det är vad vi erbjuder våra anställda. Det är rakt och enkelt och vi har tagit bort andra erbjudanden, säger Christina Munk-Hemberg.  

Christina Munk-Hemberg har jobbat på Volvo i drygt 30 år, varav  10 år med pension och försäkring. Hon pekar på en förändring över tid där pensions- och försäkringsfrågorna har blivit allt viktigare för de anställda.

– Vad får jag för pension och försäkring?”, är en fråga nästan alla ställer som kommer till oss. Det är betydelsefulla frågor. Friskvårdsbidraget var en fråga jag fick tidigare, men det tar personalen mer för givet idag. Andra viktiga frågor är arbetstider och om man kan jobba hemifrån, säger hon. 

Ett långt och hållbart arbetsliv är centrala frågor för Volvo Cars, likaså att behålla kompetens i företaget. Christina Munk-Hemberg är kritisk mot förslaget att höja pensionsåldern till 69 år, då förslaget bygger på att anställda ensidigt får rätt att besluta om att jobba kvar till 69, utan arbetsgivarens medverkan. Volvo Cars har idag många anställda som är över pensionsåldern och det fungerar bra, men det måste ske tillsammans och i överenskommelse med arbetsgivaren, enligt Christina Munk-Hemberg.

– Idag har vi många som jobbar kvar efter pension och det fungerar bra hos oss. Det behövs dock en dialog med arbetsgivaren och ibland behöver vi anpassa arbetsuppgifter eller arbetstider. Det finns också möjlighet att gå ner på deltid efter 60 med bibehållen pensionsintjänande på Volvo Cars. Vi ser inget behov av en regeländring på det här området, säger hon.

Volvo Cars är idag ett framgångsrikt företag. Antalet anställda i Sverige har fördubblats på fem år och Volvo Cars är nu Sveriges näst största privata arbetsgivare. Varumärket Volvo skapades 1927 och företaget har gjort en stor förändringsresa. Christina Munk-Hemberg menar att stoltheten är stor över utvecklingen i företaget och att värderingarna i företaget är det viktigaste för att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Att personalen vill identifiera sig med varumärket och värderingarna hos företaget är avgörande. På Volvo Cars älskar vi bilen och företagets arbete med visionen om trygghet och säkerhet. Det är grunden i vårt arbete, säger Christina Munk-Hemberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.