Volvo Cars om höjd pensionsålder: ”Vi ser inget behov av regeländring”

NYHET Publicerad

PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg.

Christina Munk-Hemberg

Christina Munk-Hemberg är ansvarig för de anställdas pensioner och försäkringar på Volvo Cars.

Christina Munk-Hemberg är ansvarig för de anställdas pensioner och försäkringar på Volvo Cars, en koncern med över 40 000 anställda globalt, varav 28 000 i Sverige. Volvo Cars vision för bilen om säkerhet, kvalitet och trygghet i fokus genomsyrar inte bara arbetet med utveckling och tillverkning av bilar, utan genomsyrar också hur bolaget jobbar med sin personal.

– Vår vision är att ingen ska allvarligt skadas eller dö i en Volvo. Att skydda och bry sig om människor är hjärtat i Volvos filosofi och det gäller de som kör bilarna såväl som vår personal. Vi vill erbjuda ett hållbart arbetsliv och ett hållbart liv efter yrkesarbetslivet, säger Christina Munk-Hemberg.

Volvo Cars har ett flertal gånger fått utmärkelser för att vara en attraktiv arbetsgivare och Christina Munk-Hemberg pekar på att pensions- och försäkringsfrågorna är centrala i det arbetet.

– Vi har en strategi att vara en av världens mest attraktiva arbetsgivare och då ska det finnas bra försäkringar. Alla ska ha ett bra grundskydd, ett tryggt liv efter arbetslivet och en bra försäkring. Personalen är vår viktigaste resurs, säger hon. 

Enkelhet och trygghet har varit utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågorna i Volvo Cars. Lösningar som är lika i hela koncernen har skapats och ett stort arbete har exempelvis lagts på en gemensam tjänstereseförsäkring i koncernen. I Sverige har företaget valt att uteslutande använda kollektivavtalen som lösning för pensionsförmånerna.

– Vi valde back-to-basics. Vi tycker mycket om kollektivavtalen och det är vad vi erbjuder våra anställda. Det är rakt och enkelt och vi har tagit bort andra erbjudanden, säger Christina Munk-Hemberg.  

Christina Munk-Hemberg har jobbat på Volvo i drygt 30 år, varav  10 år med pension och försäkring. Hon pekar på en förändring över tid där pensions- och försäkringsfrågorna har blivit allt viktigare för de anställda.

– Vad får jag för pension och försäkring?”, är en fråga nästan alla ställer som kommer till oss. Det är betydelsefulla frågor. Friskvårdsbidraget var en fråga jag fick tidigare, men det tar personalen mer för givet idag. Andra viktiga frågor är arbetstider och om man kan jobba hemifrån, säger hon. 

Ett långt och hållbart arbetsliv är centrala frågor för Volvo Cars, likaså att behålla kompetens i företaget. Christina Munk-Hemberg är kritisk mot förslaget att höja pensionsåldern till 69 år, då förslaget bygger på att anställda ensidigt får rätt att besluta om att jobba kvar till 69, utan arbetsgivarens medverkan. Volvo Cars har idag många anställda som är över pensionsåldern och det fungerar bra, men det måste ske tillsammans och i överenskommelse med arbetsgivaren, enligt Christina Munk-Hemberg.

– Idag har vi många som jobbar kvar efter pension och det fungerar bra hos oss. Det behövs dock en dialog med arbetsgivaren och ibland behöver vi anpassa arbetsuppgifter eller arbetstider. Det finns också möjlighet att gå ner på deltid efter 60 med bibehållen pensionsintjänande på Volvo Cars. Vi ser inget behov av en regeländring på det här området, säger hon.

Volvo Cars är idag ett framgångsrikt företag. Antalet anställda i Sverige har fördubblats på fem år och Volvo Cars är nu Sveriges näst största privata arbetsgivare. Varumärket Volvo skapades 1927 och företaget har gjort en stor förändringsresa. Christina Munk-Hemberg menar att stoltheten är stor över utvecklingen i företaget och att värderingarna i företaget är det viktigaste för att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Att personalen vill identifiera sig med varumärket och värderingarna hos företaget är avgörande. På Volvo Cars älskar vi bilen och företagets arbete med visionen om trygghet och säkerhet. Det är grunden i vårt arbete, säger Christina Munk-Hemberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.