Volvo Cars om höjd pensionsålder: ”Vi ser inget behov av regeländring”

NYHET Publicerad

PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg.

Christina Munk-Hemberg

Christina Munk-Hemberg är ansvarig för de anställdas pensioner och försäkringar på Volvo Cars.

Christina Munk-Hemberg är ansvarig för de anställdas pensioner och försäkringar på Volvo Cars, en koncern med över 40 000 anställda globalt, varav 28 000 i Sverige. Volvo Cars vision för bilen om säkerhet, kvalitet och trygghet i fokus genomsyrar inte bara arbetet med utveckling och tillverkning av bilar, utan genomsyrar också hur bolaget jobbar med sin personal.

– Vår vision är att ingen ska allvarligt skadas eller dö i en Volvo. Att skydda och bry sig om människor är hjärtat i Volvos filosofi och det gäller de som kör bilarna såväl som vår personal. Vi vill erbjuda ett hållbart arbetsliv och ett hållbart liv efter yrkesarbetslivet, säger Christina Munk-Hemberg.

Volvo Cars har ett flertal gånger fått utmärkelser för att vara en attraktiv arbetsgivare och Christina Munk-Hemberg pekar på att pensions- och försäkringsfrågorna är centrala i det arbetet.

– Vi har en strategi att vara en av världens mest attraktiva arbetsgivare och då ska det finnas bra försäkringar. Alla ska ha ett bra grundskydd, ett tryggt liv efter arbetslivet och en bra försäkring. Personalen är vår viktigaste resurs, säger hon. 

Enkelhet och trygghet har varit utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågorna i Volvo Cars. Lösningar som är lika i hela koncernen har skapats och ett stort arbete har exempelvis lagts på en gemensam tjänstereseförsäkring i koncernen. I Sverige har företaget valt att uteslutande använda kollektivavtalen som lösning för pensionsförmånerna.

– Vi valde back-to-basics. Vi tycker mycket om kollektivavtalen och det är vad vi erbjuder våra anställda. Det är rakt och enkelt och vi har tagit bort andra erbjudanden, säger Christina Munk-Hemberg.  

Christina Munk-Hemberg har jobbat på Volvo i drygt 30 år, varav  10 år med pension och försäkring. Hon pekar på en förändring över tid där pensions- och försäkringsfrågorna har blivit allt viktigare för de anställda.

– Vad får jag för pension och försäkring?”, är en fråga nästan alla ställer som kommer till oss. Det är betydelsefulla frågor. Friskvårdsbidraget var en fråga jag fick tidigare, men det tar personalen mer för givet idag. Andra viktiga frågor är arbetstider och om man kan jobba hemifrån, säger hon. 

Ett långt och hållbart arbetsliv är centrala frågor för Volvo Cars, likaså att behålla kompetens i företaget. Christina Munk-Hemberg är kritisk mot förslaget att höja pensionsåldern till 69 år, då förslaget bygger på att anställda ensidigt får rätt att besluta om att jobba kvar till 69, utan arbetsgivarens medverkan. Volvo Cars har idag många anställda som är över pensionsåldern och det fungerar bra, men det måste ske tillsammans och i överenskommelse med arbetsgivaren, enligt Christina Munk-Hemberg.

– Idag har vi många som jobbar kvar efter pension och det fungerar bra hos oss. Det behövs dock en dialog med arbetsgivaren och ibland behöver vi anpassa arbetsuppgifter eller arbetstider. Det finns också möjlighet att gå ner på deltid efter 60 med bibehållen pensionsintjänande på Volvo Cars. Vi ser inget behov av en regeländring på det här området, säger hon.

Volvo Cars är idag ett framgångsrikt företag. Antalet anställda i Sverige har fördubblats på fem år och Volvo Cars är nu Sveriges näst största privata arbetsgivare. Varumärket Volvo skapades 1927 och företaget har gjort en stor förändringsresa. Christina Munk-Hemberg menar att stoltheten är stor över utvecklingen i företaget och att värderingarna i företaget är det viktigaste för att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Att personalen vill identifiera sig med varumärket och värderingarna hos företaget är avgörande. På Volvo Cars älskar vi bilen och företagets arbete med visionen om trygghet och säkerhet. Det är grunden i vårt arbete, säger Christina Munk-Hemberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.