LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 maj 2018

Väljarna vill förbättra företagens villkor

Budskapet från väljarna är tydligt. Gör det enklare att driva företag. En ny undersökning visar att det finns stöd i opinionen för att ändra i LAS, minska regelbördan och att sänka företagsbeskattningen.

Folkvimmel
Foto: Christine Olsson / TT

Lagen om anställningsskydd är en grundbult på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet. Principen att den med kortast anställning sägs upp först vid arbetsbrist är förhärskande. Metoden ifrågasätts nu när förändringstrycket ökar i näringslivet och rätt kompetens blir en allt viktigare faktor för företagen.

En mätning från Inizio, på beställning av Svenskt Näringsliv, visar att det finns stöd i väljarkåren för en förändring av LAS-reglerna.

Bilden av opinionen visar att två av tre, 67 procent, av väljarna är för att arbetsgivare fullt ut eller delvis ges större möjlighet att påverka vilka som får behålla jobbet vid uppsägningar. Stödet för att kompetens och prestation värderas högre än anställningstid ökar.

Mätningen visar också på skillnader mellan olika partisympatisörer. Bland Alliansväljare är flertalet, 89 procent, för en förändring av LAS-reglerna, bland rödgröna anhängare är motsvarande siffra 40 procent. Siffran för SD-anhängare är 79 procent.

Resultatet är ett utslag för svenskarnas ökade stöd för bättre villkor för företag, enligt undersökningen.

Och det spiller över på såväl små som stora företag. Åtta av tio håller helt eller delvis med om att villkoren för små företag måste bli bättre. Nästan varannan, 47 procent, instämmer fullt ut i detta påstående. Starkast stöd återfinns bland Allianspartierna och Sverigedemokraterna. Två av tre röd-gröna väljare delar uppfattningen.

Attityden till storföretag är mer tveksam. 57 procent vill att villkoren förbättras, helt eller delvis. Bland rödgröna anhängare vill 30 procent se förbättrade villkor.

Färre och enklare regler är ett mångtuggat önskemål från svenska företag. Regeringar av olika färg lovar att minska regelkostnaden. I praktiken händer inte mycket. Siffror från Tillväxtverket visar istället på motsatsen. Företagens kostnader för det statliga regelverket ökade med 4,4 miljarder under 2017. Värst är det för de minsta företagen, som inte har den administration som följer av alla regler, framgår av undersökningen.

Stödet bland väljarna är utbrett i den här frågan sedan länge. 72 procent anser att regelbördan måste minska. I samtliga väljargrupper, förutom bland v-anhängare, är fler positiva till regelförenklingar än negativa. Störst är stödet bland borgerliga väljare, 85 procent.

Ett annat vanligt diskussionsämne bland företagare är skatter. Trots skillnader mellan de politiska blocken, är stödet för sänkt företagsbeskattning relativt utbrett i väljarkåren. 62 procent av de tillfrågande kan tänka sig ett sådant förslag. Bland Alliansens väljare vill 82 procent se sänkt företagsskatt och 80 procent av SD-väljarna. Motsvarande siffra bland rödgröna anhängare är 34 procent.

Lägesbeskrivningen visar på ett ännu större stöd för sänkt skatt på arbete. Två av tre väljare, 65 procent, vill se en sådan förändring, enligt undersökningen.

Läs mer på DN-debatt

Företagsamhet
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist