”Vi ska erbjuda valfrihet i alla bostadsområden”

NYHET Publicerad

FRISKOLAN Det är tvärtemot den vanliga uppfattningen: Friskolor etableras allt oftare i invandrartäta områden och förorter som beskrivs som mindre privilegierade. "Absolut är det så. Vi har ett ansvar att erbjuda valfrihet även i sådana områden", säger en friskoleföreträdare.

Friskolor etablerar sig gärna i områden där det bor många familjer med en bakgrund utanför Västeuropa. Det visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Det har Svenskt Näringsliv rapporterat om tidigare.

Det är en uppfattning som till viss del går stick i stäv med den bild som inte sällan målas upp och där friskolor är ett reservat för blonda, studiemotiverade svenska barn med välutbildade föräldrar. Följaktligen etableras de vanligen i områden med motsvarande social sammansättning.

– De flesta av våra skolor ligger i områden som brukar betecknas som ”mindre privilegierade”. Alla våra åtta grundskolor i Stockholm stad ligger i sådana stadsdelar. Vi har ingen rätt att selektera elever och har dubbelt så hög andel elever med utländsk bakgrund som snittet i svenska skolor, säger Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska skolan.

Det är en beskrivning som delas av övriga friskolor. I dagsläget är nyetableringstakten inte lika hög som för ett par år sedan, främst för att ungdomskullarna just nu är betydligt mindre. Det påverkar i första hand gymnasieskolorna medan det finns ett visst mått av nystartade fristående grundskolor, ofta i invandrartäta områden.

– Ja, alla vill ha en grundskola i närheten och då vill vi naturligtvis vara med och skapa valfrihet. Det finns ett tydligt behov av bra skolor även i socialt utsatta områden och kan vi bygga upp dem så ska vi göra det, av både moraliska och affärsmässiga skäl. Annars befästs bara myten om att friskolor bara startas i välbärgade områden, säger Paula Hammerskog, kommunikationschef på Academedia och får medhåll av Katharina Sjögren-Edström på Thorengruppen.

– Det är definitivt så. Vi har ett ansvar att erbjuda valfrihet även i sådana områden, inte bara i storstadsområdena. Därför är vi på plats bland annat i Älmhult, Ronneby, Ljungby och Växjö. Det som i dagsläget bromsar våra etableringar är bristen på bra lokaler.

Både Thoréngruppen och Academedia märker en ökad efterfrågan på skolor med tydliga inriktningar, det kan handla om musik, design, e-sport, eller något annat som förenar eleverna oavsett varifrån de kommer. Skolan måste inte heller ligga mitt i ett område, utan kan med fördel ligga i skärningspunkten mellan olika områden

Thorengruppen har i dagsläget drygt 30 procent av sina skolor i områden med stor andel utrikes födda. Det bottnar bland annat i att Raja Thoren som grundat skolan, själv härstammar från Indien.

– Vi har från start varit öppna för alla elever och fortsätter att vara det, det ligger i vårt samhällsengagemang. Oavsett bakgrund ska eleverna kunna hitta en skola hos oss som passar dem.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kunskapsskolan utvecklar Indiens utbildningssystem

UTBILDNING PÅ EXPORT Kunskapsskolan har tecknat ett avtal med det halvstatliga indiska National Skill Development Corporation. "Det finns en otroligt stor efterfrågan på vårt kunnande utomlands", säger Cecilia Carnefeldt, vd för Kunskapsskolan Education.
NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Friskolor får rätt till skolpeng till slut

FRISKOLAN Efter att Falu kommun förra året betalade ut 32,7 miljoner kronor i retroaktiv ersättning till fristående skolor är det nu Borlänges tur. Även här har gymnasiefriskolornas skolpeng varit för låg i många år. ”Det här agerandet från kommuner är ett problem”, säger Peter Lundström, vd på Helixgymnasiet i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Privata förskolor får högsta betyg

KOMMENTAR Föräldrar och personal anser att privata förskolor är bättre än kommunala. Det visar en stor enkät från Skolinspektionen, skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Se och lär av friskolorna

KOMMENTAR Sveriges mest utsatta skolor behöver landets bästa lärare, men också en trygg arbetsmiljö och ett professionellt ledarskap. Kommunerna borde studera hur friskolekoncernerna arbetar med styrning. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

”Vi ska erbjuda valfrihet i alla bostadsområden”

FRISKOLAN Det är tvärtemot den vanliga uppfattningen: Friskolor etableras allt oftare i invandrartäta områden och förorter som beskrivs som mindre privilegierade. "Absolut är det så. Vi har ett ansvar att erbjuda valfrihet även i sådana områden", säger en friskoleföreträdare.
NYHET Publicerad:

Allt fler friskolor etablerar sig i områden med många utrikes födda

FRISKOLAN Friskolor etablerar sig gärna i områden där det bor många familjer med en bakgrund utanför Västeuropa. Det visar en rapport från IFAU. "Vi ser att de friskolorna inte bara väljer områden med studiemässigt gynnande elever", säger en av rapportförfattarna.
NYHET Publicerad:

Friskolor bra för svenska utbildningssystemet

RAPPORT Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det framgår av rapporten Friskolorna och PISA. ”Att slå undan benen för privata aktörer kan därför knappast lösa skolans problem”, menar forskarna.
NYHET Publicerad:

Fler måste informeras om rätten att välja skola

FRISKOLAN Det svenska skolsystemet är unikt. Det tar sin utgångspunkt i att alla ska ha möjlighet att välja skola, oavsett familjens ekonomiska möjligheter. En rapport från OECD visar att Sverige sticker ut genom att det inte är tillåtet att ta avgifter.
NYHET Publicerad:

Tre lärare vinner pris

TÄVLING Tre vinnare har utsetts i tävlingen om vilken lärare som lämnat in bästa förslag till nytt skolmaterial!
NYHET Publicerad:

Skoldebatten nådde ett nytt lågvattenmärke

KOMMENTAR Helgens partiledardebatt havererade omgående i pajkastning och retoriska övertramp. Den viktiga frågan - hur vi får fler och bättre lärare - kidnappades av en bisak: Ett skolföretags börsintroduktion, som statsministern menade gör barn till handelsvaror. Men inget kan vara längre från sanningen, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Lemne: ”Statsministern sänker debatten till en ny lägstanivå”

UTBILDNING Under en partiledardebatt sade Stefan Löfven (S) att barn blir till en handelsvara på börsen, med anledning av Academedias kommande börsnotering. Carola Lemne, vd, ryter till mot uttalandet. ”Att säga att barn görs till handelsvara på grund av ett friskoleföretags börsintroduktion är en grov vantolkning”.
NYHET Publicerad:

Få nya skolidéer från regeringen

KOMMENTAR Lärarna och ledarskapet är nyckeln till bättre resultat i skolan, men regeringen presenterar få nya idéer. Skolan behöver inte fler utredningar, skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

"Jag tror kommunen vill svälta ut oss"

FRISKOLA Minervaskolan i Umeå tvingas driva flera rättsfall parallellt för att få ut sin berättigade ersättning för verksamheten. Med åren har rättsfallen bara ökat, och skolan tvingas gå till rätten för att ens få se beslutsunderlagen. ”Kommunens aktioner är inte acceptabla”, säger Linda Björkman Swanberg, vice vd.
NYHET Publicerad:

Att gå i friskola kräver inte rika föräldrar

MYTERNA OM FRISKOLAN 2 Var tredje svensk tror att friskolor tar ut avgifter av sina elever. 13 procent tror att det är så i alla friskolor, 21 procent att det förekommer i en del av skolorna. Men båda uppfattningarna är felaktiga.