Digital manick avlastar vården

NYHET Publicerad

DIGITAL HÄLSA Långa väntetider och höga kostnader ökar behovet av effektivisering i vården. Som ett led i det har Coala Life utvecklat en manick för att göra ett enkelt EKG på sig själv och få resultatet i mobilen. Vid tecken på en hjärtsjukdom kan sjukvården koppla upp sig direkt och ta del av värdena.

Philip Siberg

Den offentlig vården visar stort intresse för digitaliseringen.

Mobil i vården

Mobilen är ett effektivt verktyg när det gäller tjänster inom e-hälsa.

Digital hälsa

Användaren håller en dosa mot bröstet i en halv minut. Hjärtrytmen analyseras och efter några sekunder presenteras resultatet i en app i mobilen.

I västvärlden dör fyra av tio på grund av hjärt- och kärlsjukdomar och ett av de vanligaste skälen att söka akutvård är just bröstsmärtor eller oro för hjärtat. Det berättar Philip Siberg, vd på innovationsbolaget Coala Life.

– Många av de åtta miljoner hjärtrelaterade läkar- och sjuksköterskebesöken varje år sker i onödan. Av de som söker akutvård skickas 90 procent hem efter ett par timmar för att inget hittades.

Det är bakgrunden till att företaget i december lanserade en produkt och tjänst som gör det möjligt att i hemmiljö själv kontrollera sitt hjärta.

Det går till så att användaren håller en dosa, Coala Heart Monitor, mot bröstet i en halv minut. Hjärtrytmen analyseras och efter några sekunder presenteras resultatet i en app i mobilen. Förutom rytmkurvor och puls, visas en analys av hjärtats status. Tyder värdena på en hjärtsjukdom av något slag, får användaren ett meddelande om det och en rekommendation att söka vård.

– Det här är ett verktyg för att hitta tidiga tecken. Antingen leder det till att okända hjärtfel upptäcks och kan åtgärdas i god tid, eller så är allt bra och användaren slipper oro och vårdbesök i onödan.

Hittar systemet en avvikelse kan användaren ringa en hjärtspecialiserad sjuksköterska som kan koppla upp sig och titta på Coalas hjärtanalys, se historiska EKG och lyssna på hjärtat på distans.

– På så sätt kombineras digital hälsa med en livs levande person med specialistkompetens som kan titta på dina värden, ställa rätt frågor och göra en bedömning av om läget är akut eller inte.

Även för den vanliga vården är hjärtmätaren ett stöd för läkarens diagnos. Via ett webbaserat gränssnitt kan läkaren efter godkännande från patienten koppla upp sig till systemet och få tillgång till hjärtdata som monitorn registrerat.

– Det är ett sätt att snabbt kolla upp patienten hjärtstatus. Vårdprocessen blir effektivare och läkare och annan vårdpersonal får mer kvalitativ tid med patienter som verkligen behöver den.

Den här typen av produkter sänker vårdens kostnader och kortar vårdköerna, konstaterar han.   

– Idag kan det ta upp till 13 veckor från remiss till att patienten träffar en kardiolog. I somras var väntetiden i Stockholm hela 22 veckor! Men i dagens uppkopplade värld vill vi ha resultat snabbt.

Genom att få bort många av de onödiga besöken hoppas han att Coala Lifes ska kunna minska belastningen i vården signifikant.

– Vår vision är att inom ett par år kunna halvera dagens åtta miljoner besök om året.

Coala är likvärdig med det som inom vården kallas för tum-EKG som är en enklare form av EKG än den som utförs på en vårdklinik.

Användaren köper dosan och betalar sedan för ett abonnemang. För vården är det kostnadsfritt att ansluta sig och följa användare som gett sitt medgivande. I dagsläget är ett 70-tal läkare och sjuksköterskor på 25 vårdenheter anslutna.

Från politiskt håll är drivkraften att digitalisera vården stor och offentlig vård har visat intresse för Coala Life, och när hjärtmätaren är mer etablerad i Sverige planeras en USA-lansering.

Samtidigt fortsätter produktutvecklingen för att förfina algoritmerna för att ännu mer ska gå att förutspå, och på sikt finns även planer på fler uppkopplade produkter för hjärtat, till exempel för att mäta blodtryck. Eftersom vården har fullt upp med sin egen vardag är det viktigt med privata innovationsbolag som driver utvecklingen framåt och som får saker att hända, enligt Philip Siberg.

– Det betyder hur mycket som helst för innovationen inom vården. De senaste åren har det kommit många spännande bolag med digitala produkter och tjänster inom e-hälsa, säger han.

Prisad produkt

I veckan vann Coala Life med sin Coala Heart Monitor den nyinstiftade eHealth Award som är en utmärkelse för innovationer inom digital hälsa i Sverige. Priset delades ut under invigningen Vitalismässan i Göteborg av sjukvårdsministern.

Under tio år drevs verksamheten som ett forskningsprojekt för att öka digitaliseringen inom hjärtvården. 2014 startade Coala Life för att paketera och kommersialisera idéerna från forskningsprojektet.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med synen på välfärdsföretagare.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

INNOVATION I VÄLFÄRDEN Sedan företaget Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet halverats och kvaliteten på skolmaten ökat. Bakom succén finns en mobilapp där eleverna förbeställer sin lunch. Nu äter fler elever lunch och presterar därmed bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

Humana: Vi har sparat nästan en miljard åt skattebetalarna 2017

VÄLFÄRDEN Närmare en miljard kronor räknar företaget Humana AB med att ha sparat skattebetalarna år 2017 genom att erbjuda bättre och billigare vård och omsorg i förhållande till offentliga alternativ. De stora besparingarna sker inom personlig assistans.
NYHET Publicerad:

"Företagande kan ge jättelyft för välfärden"

OMSORG Många välfärdsföretag drivs av engagerade kvinnor. Om de i stället för att tryckas ner av vinstdebatten fick bättre förutsättningar, så skulle branschen lyfta, anser hemtjänstföretagaren Ulrika Odh.
NYHET Publicerad:

Elever får bättre fokus med en kvarts läsning

KVALITET Att inleda varje lektion med en stunds läsning har gett eleverna på Procivitas skola i Lund ett bättre ordförråd och ökad koncentrationsförmåga. Nyckeln till att skolan är bra på att tänka i nya banor tror rektorn Camilla Lind är att alla som anställs bör ha jobbat med något utanför skolans värld.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Lösningen i välfärden är mångfald, inte monopolkaos"

VÄLFÄRD Nu lägger regeringen och Vänsterpartiet sitt skarpa lagförslag om vinster i välfärden på riksdagens bord. Det skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ulla Andersson (V) i en debattartikel. "Lösningen i välfärden är mångfald, inte en återgång till gamla tiders monopolkaos", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Friskoleforskare lyfter den svenska skolan

KVALITET För att ligga i framkant och inte stagnera drivs Fridaskolornas kvalitetsutveckling via ett eget bolag, Didaktikcentrum. Det ska skapa en positiv oro som genererar utveckling, enligt koncernchefen Malin Johansson. Nu ska även den externa verksamheten stärkas.
NYHET Publicerad:

Äldre friskare med bättre läkemedelskoll

OMSORG Äldreboendet Vardaga Österbo ersätter läkemedel mot oro och ångest med pratstunder, promenader och musik. "För många patienter hände ingenting när vi plockade bort läkemedlen. Det var verkligen en onödig behandling", säger sjuksköterskan Elin Nilsson.
NYHET Publicerad:

Kommunslarv sätter friskolor i kläm – ”Skrämmande”

KONKURRENS Sex av tio av kommuner gjorde fel när de beslutade om friskolors skolpeng för förra året. Det visar en undersökning från Friskolornas riksförbund. Många kommuner riktar inte beslutet till den berörda skolan och i flera fall fattas inte något beslut över huvud taget.
NYHET Publicerad:

"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Högtryck för hälso- och sjukvårdsgalleria

VÄLFÄRD Läkare, fysio- och psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, ekonomer och labbpersonal är under samma tak i Hermelinen i Luleå. Ett nära samarbete mellan yrkesgrupper leder till att patienten får komma till samma personal i stället för att träffa nya vid varje besök.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver vassa resultatmått”

KVALITET Utbildningskoncernen Academedia har sedan 2014 använt förädlingsvärde som ett kvalitetsmått. Att jämföra elevens resultat från nian med slutbetyget från gymnasiet ger en mer nyanserad bild av en skolas resultat än att bara titta på avgångselevernas snittbetyg, enligt kvalitetschefen Ingela Gullberg.
NYHET Publicerad:

Oseriöst av LO om friskolor

KOMMENTAR Den svenska friskolemodellen bygger på att alla elever och föräldrar oavsett storleken på plånbok får välja. I de flesta länder är det en lyx förbehållen de bättre bemedlade. LO:s häxjakt på valfriheten och välfungerande populära skolor är ett svek inte minst mot de egna medlemmarna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

”Vi ger föräldrarna trygghet”

VÄLFÄRD För Lillugglans BVC är tillgänglighet och spetskompetens nyckelord. Det är Sveriges enda BVC för barn som är för tidigt födda. ”Vårt mål är trygga föräldrar”, säger vd Marlene Fredin.
NYHET Publicerad:

Privata aktörer påskyndar nya äldreboenden

OMSORG Behovet av äldreboenden ökar dramatiskt framöver. För att möta det bygger omsorgsbolaget Attendo sina egna. Företaget har jobbat upp både expertis och tempo i sitt byggande och står nu för vart femte nytt äldreboende i Sverige.
NYHET Publicerad:

Vinstförbud ökar förlusterna i välfärden

KOMMENTAR Privata välfärdsföretag levererar hög kvalitet på sina tjänster jämfört med offentliga aktörer. Ett vinstförbud medför att många måste avvecklas. Det blir dyrare för skattebetalarna, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

S, V & MP skapar monopolkaos i välfärden

VÄLFÄRD "Regeringen och Vänsterpartiet fullföljer sina planer på att försöka förbjuda företag och innovationer i välfärden. Om de lyckas kommer det att resultera i ett monopolkaos och sänka hela välfärdssektorn", säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar till Ardalan Shekarabis (S) och Ali Esbatis (V) debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Privat vs. offentlig välfärd – hur ser kvalitetsskillnaderna ut?

KOMMENTAR Det är svårt att ge en entydig bild av kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Bland annat därför att det beror på vem man frågar, skriver Robert Thorburn, projektledare inom välfärd. För att ge en bättre bild har han sammanställt en rad kvalitetsmätningar och länkar till mer information.
NYHET Publicerad:

Norskt familjeföretag har köpt upp 69 förskolor och skolor – i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Oron är stor bland svenska välfärdsföretagare som vittnar om hur Reepalus vinstförslag kommer att slå. Men hos norska paret Randi och Hans Jacob Sundby finns ingen oro alls. Bara i år har de köpt upp 69 förskolor och skolor i Sverige genom sitt företag Læringsverkstedet.