Öppen kvalitetsredovisning i engelsk vård och skola

RAPPORT Publicerad
PM_Oppen_kvalitetsredovisning_i_vard_och_skola.pdf

I England har man i många stycken kommit längre vad gäller öppen och transparent kvalitetsredovisning inom vården och skolan. Till exempel redovisas detaljerade kvalitetsmått i vården ända ned på överläkarnivå. 

I denna pm beskrivs hur det engelska systemet är uppbyggt och vilka effekter den öppna och transparenta kvalitetsredovisningen har haft på vården och skolan. 

Författare