SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Vilken kvalitet håller utförarna i välfärden – egentligen?

välfärd

 Vad kan vi lära av britterna?

Det finns en bred enighet kring att sätta kvaliteten i välfärden i fokus – men hur gör man? Att mäta, jämföra och följa upp kvalitet i välfärdstjänster  kräver eftertanke men är viktigt för att säkerställa att skattemedel används rätt och för utveckling av nya metoder och arbetssätt. Att dessutom göra det öppet och transparent så att även den vanlige medborgaren kan bilda sig en uppfattning om kvaliteten är minst lika viktigt. Sådan information måste vara lätt att begripa och anpassas till medborgarnas behov och förväntningar 

I Storbritannien har man sedan 2004 år haft ett system för öppen kvalitetsredovisning inom sjukvården. Sir Bruce Keogh, som var Medical Director vid den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS i över tio år, kommer till Sverige för att berätta om det brittiska systemet. Vilka erfarenheter har man av öppen kvalitetsredovisning och vad borde man ha gjort annorlunda? I Sverige är informationen till medborgarna om olika vårdgivares resultat ofta kortfattad, om den finns. Det blir därmed svårt att göra informerade val.  

Gabriel Heller-Sahlgren, skolforskare vid London School of Economics och IFN, medverkar och redovisar hur brittisk och svensk öppen kvalitetsredovisning i skolan, som vänder sig till föräldrar och elever, fungerar. Storbritannien har kommit längre än Sverige när det gäller öppna kvalitetsredovisningar inom skolan.

Några av frågeställningarna under seminariet:

  • Vad kan vi lära av britterna?
  • Vilka är de största stötestenarna för att komma framåt när det gäller öppna kvalitetsredovisningar gentemot medborgarna?
  • Har Sverige särskilda förutsättningar som gör det svårare eller lättare att mäta kvaliteten här?

Delar av seminariet hålls på engelska.

Bland de medverkande:

Sir Bruce Keogh, tidigare Medical Director, NHS

Gabriel Heller-Sahlgren, Forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och London School of Economics

Anders W. Jonsson, gruppledare och ledamot av socialutskottet (C)

Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, Svenskt Näringsliv

Ingela Gullberg, kvalitetschef, Academedia

Margareta Danelius, Chefläkare, Capio Sverige

Emma Spak, chef för SKL:s hälso- och sjukvårdssektion

Camilla Waltersson, ledamot av socialutskottet (M)

Vivianne Macdisi, regionråd i Uppsala (S)

Datum och tid

  • Tisdag 19 november 2019, kl. 09:00 – 11:00

Plats

Spårvagnshallarna - lokal Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm