Martin Tunström vinnare av Näringslivets Skattedelegations mediapris 2017

NYHET Publicerad

PRIS Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor, som går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort. 

Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar
Foto: SÖREN ANDERSSON

Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar

Juryn skriver i sin motivering: 

”Martin Tunström har under många år varit en av de ledarskribenter som skrivit mest om skattefrågor. Han har på ett pedagogiskt och uthålligt sätt förklarat de olika nyanserna i problematiken kring skatter och dess politiska kontext. Det har handlat om allt från skatt på sparande till entreprenörsskatt och mycket annat. Han räds inte för att diskutera därtill kopplade – och ofta svåra – moralfrågor, både ur skattebetalarens och lagstiftarens perspektiv. Därigenom ger han ett mycket viktigt, men tyvärr ovanligt, bidrag till skattedebatten som Sverige verkligen behöver mer av.”

Priset delades ut på Pressklubben i Stockholm under måndagen av Näringslivets Skattedelegations ordförande Staffan Bohman.

– Martin Tunström är en mycket välförtjänt mottagare av NSDs stipendium. Vi hoppas att han förvaltar det väl och ser fram emot många fler intressanta och lärorika texter i framtiden, säger Staffan Bohman. 

Martin Tunström tackade för priset och för att juryn uppmärksammat landsortens journalister. 

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Tidigare pristagare är Eva-Lena Ahlqvist då på Dagens Industri (2009), PJ Anders Linder då på Svenska Dagbladet (2010), Kristina Gauthier Reberg då på tidningen Riksdag & Departement (2011), Eric Erfors, då på Expressen (2012), och Tobias Wikström, Dagens Industri (2013), Petter Birgersson, bl a Ystads Allehanda (2014), Marie Edholm och Hans Strandberg, båda på Dagens Arbete (2015) och förra året Per Gudmundson, Svenska Dagbladet.

Anders Ydstedt

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Martin Tunström vinnare av Näringslivets Skattedelegations mediapris 2017

PRIS Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor, som går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet

SKATT Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom.
NYHET Publicerad:

Nordeachef: Harmonisera regelverket i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Höjd resolutionsavgift har fått Nordeas bankledning att diskutera en flytt av bankens administrativa säte i Sverige till något grannland. ”Regelverket skiljer sig från andra europeiska länder, vilket innebär att vi får sämre förutsättningar i Sverige”, säger Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, i en intervju med Entreprenör. 
NYHET Publicerad:

”Förslaget om höjd resolutionsavgift är egentligen en dold skattehöjning”

SKATT Svenskt Näringsliv ställer sig kritiskt till regeringens nya förslag om att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att även taket för resolutionsreserven ska slopas. ”Det är en dold skattehöjning som till stor del riskerar att drabba bankkunderna”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Kilometerskatten kostar oss 10 miljoner per år”

TRANSPORTER Regeringen vill införa en ny skatt som kommer att slå hårt mot industrin i landet. Vägslitageskatten, även kallad kilometerskatten, kommer att innebära kraftigt ökade utgifter för många transportberoende företag. ”Det är vansinniga summor som tynger ner den redan hårt ansatta industrin ännu mer", säger Jonas Wiklund, koncern-vd för Wibax i Piteå.
NYHET Publicerad:

Pris till två som förklarar skatterna

SKATTER Skatter är en av våra största utgiftsposter. Men hur fungerar skatter egentligen? Journalisterna Marie Edholm och Hans Strandberg är bra på att förklara det och här därför belönats med Näringslivets Skattedelegations mediapris.
NYHET Publicerad:

Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.
NYHET Publicerad:

Dolda lönekostnader retar företagare

SKATTER En anställd kostar arbetsgivaren betydligt mer än av vad som framgår av lönebeskedet. En stor del av lönekostnaden består av osynliga skatter som många inte känner till, vilket retar företagare. ”Det är absolut viktigt att visa på det totala beloppet för arbetskostnaden. Att som hittills mörka det gynnar ingen”, säger Thomas Wissgården vd för Isoflex.
NYHET Publicerad:

Sätt tydligare prislapp på arbetskraften

DEBATT Okunskapen kring vad det kostar arbetsgivare att ha anställda är för stor. Det är dags att sätta fokus på den dolda arbetsgivaravgiften. Det skriver företrädare för arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel, Almega, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Företagare fick upprättelse

REDOVISNING Skatteverket åkte på pumpen. Anklagelser om falska fakturor i redovisningen hos företagare var felaktig. Det anser landets högsta förvaltningsdomstol.
NYHET Publicerad:

Skattekunnig reporter prisas

UTMÄRKELSE Näringslivets Skattedelegation har delat ut sitt mediepris. I år går utmärkelsen till Kristina Gauthier Reberg, reporter på tidningen Riksdag & Departement. Prissumman är på 100 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Regeringen duckar om dubbel moms

SKATT Regeringen vill lösa problemet med dubbelmoms som slår mot app-företag. Svenskt Näringsliv välkomnar nya riktlinjer för EU:s medlemsländer men anser att regeringen undviker huvudfrågan hur reglerna överhuvudtaget kommit till.
NYHET Publicerad:

Karensavdrag bättre än karensdag

KOMMENTAR Den offentliga diskussionen om framtidens socialförsäkring är förvånansvärt tyst. Därför är ett förslag om att införa ett s k karensavdrag mycket välkommet, skriver Sofia Bergström ansvarig för social- och avtalsförsäkringar på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

PJ Anders Linder fick Näringslivets Skattedelegations mediapris

SKATTER Att skriva om skatter på ett intressant och lättillgängligt sätt är en utmaning. Men det lyckas Svenska Dagbladets politiske chefredaktör, PJ Anders Linder, med och tilldelas därför Näringslivets Skattedelegations mediapris.
NYHET Publicerad:

Tungviktare vill ha bred skattereform

POLITIK En ny skattereform och förändrade turordningsregler. Det står högst på listan när Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna, Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet, och Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, tillsammans försöker påverka Allianspartiernas näringslivspolitik.
NYHET Publicerad:

Spärrar i skattemål hotar rättssäkerheten

DOMSTOLSPRÖVNING Målutredningen föreslår att det införs spärrar till kammarrätt och hovrätt i alla typer av skattemål. Svenskt Näringsliv anser att detta leder till ökad rättsosäkerhet.
NYHET Publicerad:

Brister i domar om F-skattsedel

SKATTER Det brister i ett stort antal domar som rör F-skattesedeln. Det framgår av en rapport från Svenskt Näringsliv. En slutsats är att domstolarna inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen.
NYHET Publicerad:

Fel att höja arbetsgivaravgifterna

KOMMENTAR En politik som man marknadsför som en sänkning av arbetsgivaravgiften, som leder till nya jobb är i själva verket en politik med höjda arbetsgivaravgifter som leder till färre jobb.
NYHET Publicerad:

Energiskatteförslag tär på ekonomin

KOMMENTAR Energi- och miljöskatter ska inte användas för att täcka olika finansieringsbehov. De förlorar då sin effekt som ekonomiskt styrmedel för att bland annat åstadkomma lägre koldioxidutsläpp.
NYHET Publicerad:

Bra, men inte tillräckligt bra

REGELFÖRENKLING Förslaget att slopa revisionsplikten för små aktiebolag är ett försiktigt steg framåt, anser Svenskt Näringsliv.