Sänkt skatt gav fler företag i Schweiz

NYHET Publicerad

SKATTER Schweiziska Obwalden ville stoppa utflyttning och satsade på skattesänkning. Det gjorde staden mer attraktiv med ökat invånarantal och fler företag. Exemplet är hämtat från vår "Reformbank" som ger tips på företagande och tillväxt på andra ställen i världen.

Lucern, stad i Schweiz.

Kantonen Obwalden i Schweiz sänkte skatterna.Effekterna blev bland annat fler registrerade företag och sjunkande arbetslöshet.

Foto: LEIF R JANSSON / SCANPIX

De senaste årens stora sänkningar av inkomst- och bolagsskatten i den lilla kantonen Obwalden, i mellersta Schweiz, är ett tydligt exempel på den inhemska, regionalt drivna, skattekonkurrensen som präglar det schweiziska skattesystemet. I Schweiz är, något förenklat, beskattningen uppdelad på en federal respektive en lokal nivå. Den federala inkomstskatten är progressiv i den bemärkelse att den har nio olika skattesatser, med en högsta nivå om 13,2 procent. Inkomster som understiger 25 000 schweizerfranc (drygt 140 000 kronor) är skattefria. Samtidigt finns dock en betydande variation i skattesatser mellan såväl de 26 olika kantonerna som mellan de nästan 3000 kommunerna.

Fram till för bara några år sedan såg läget dystert ut för Obwalden, med dess cirka 34 000 invånare. Befolkningstillväxten hade stagnerat och goda skattebetalare hade påbörjat en successiv utflyttning till närbelägna kantoner med lägre skattenivåer. För att råda bot på situationen iscensatte därför chefen för skatteförvaltningen i Obwalden, Branko Balaban, en stor skattereform vid årsskiftet 2005/2006. I folkomröstningarnas förlovade land hade förslaget givetvis först testats på demokratisk väg, vilket hade resulterat i att 86 procent röstade för reformen.

Bolagsskatten i Obwalden, som tidigare hade varierat mellan 16 och 19 procent, sänktes till 6,6 procent. Kombinerat med den federala bolagsskatten innebar detta en total effektiv bolagsskatt på 13,1 procent, vilket är lägre än i samtliga EU-länder förutom Irland (12,5 procent), Cypern (10 procent) och Bulgarien (10 procent). Samtidigt infördes en regressiv inkomstskatt på mellan 1-8 procent för privatpersoner i kantonen. Den lägsta skattesatsen gällde därmed för dem som hade högst inkomster, närmare bestämt överstigande 300 000 schweizerfranc, cirka 1 700 000 SEK, om året.

Redan under de första tolv månaderna efter skattesänkningarna kunde rejäla effekter skönjas. Antalet registrerade företag hade ökat med 17 procent. Befolkningen hade vuxit med 1,5 procent, jämfört med det schweiziska genomsnittet på 0,9 procent. Arbetslösheten i kantonen var nu lägst i hela Schweiz. Och skatteintäkterna, som initialt hade beräknats minska med drygt 20 miljoner schweizerfranc, hade enbart minskat med 10 miljoner.

Det regressiva inslaget i systemet stötte emellertid på kritik på federal nivå, vilket ledde till en prövning i den federala domstolen i Lausanne i juni 2007. Domstolen meddelade att Obwaldens skattesystem stred mot den schweiziska konstitutionen.

Branko Balaban satte sig kvickt ned tillsammans med politiker och förvaltare i Obwalden för att konstruera ett nytt skattesystem, utan regressiva inslag. Det nya förslaget innebar en sänkning av bolagsskatten till 6,0 procent, vilket innebar en total effektiv skattesats om 12,5 procent. Inkomstskatten för privatpersoner föreslogs bli platt på 1,8 procent, med de första 10 000 schweizerfrancen (nästan 58 000 kronor) undantagna från beskattning. Då den högsta federala inkomstskatten uppgår till 13,2 procent skulle detta innebära att ingen invånare i Obwalden behövde betala mer än 15 procent i inkomstskatt. Och människor med en inkomst på 140 000 kronor, och som därmed är befriade från federal skatt, skulle alltså enbart betala 1,8 procent i skatt.

Förslaget testades naturligtvis i en folkomröstning, den 16 december 2007 – en rungande majoritet, 90,7 procent, godkände förändringen. De nya skattesatserna gäller från och med den 1 januari 2008 och Schweiz har därmed fått sin första kanton med platt skatt, åtminstone om man bortser från den progressiva federala skatten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Martin Tunström vinnare av Näringslivets Skattedelegations mediapris 2017

PRIS Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor, som går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet

SKATT Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom.
NYHET Publicerad:

Nordeachef: Harmonisera regelverket i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Höjd resolutionsavgift har fått Nordeas bankledning att diskutera en flytt av bankens administrativa säte i Sverige till något grannland. ”Regelverket skiljer sig från andra europeiska länder, vilket innebär att vi får sämre förutsättningar i Sverige”, säger Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, i en intervju med Entreprenör. 
NYHET Publicerad:

”Förslaget om höjd resolutionsavgift är egentligen en dold skattehöjning”

SKATT Svenskt Näringsliv ställer sig kritiskt till regeringens nya förslag om att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att även taket för resolutionsreserven ska slopas. ”Det är en dold skattehöjning som till stor del riskerar att drabba bankkunderna”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Kilometerskatten kostar oss 10 miljoner per år”

TRANSPORTER Regeringen vill införa en ny skatt som kommer att slå hårt mot industrin i landet. Vägslitageskatten, även kallad kilometerskatten, kommer att innebära kraftigt ökade utgifter för många transportberoende företag. ”Det är vansinniga summor som tynger ner den redan hårt ansatta industrin ännu mer", säger Jonas Wiklund, koncern-vd för Wibax i Piteå.
NYHET Publicerad:

Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.
NYHET Publicerad:

Företagare fick upprättelse

REDOVISNING Skatteverket åkte på pumpen. Anklagelser om falska fakturor i redovisningen hos företagare var felaktig. Det anser landets högsta förvaltningsdomstol.
NYHET Publicerad:

Brister i domar om F-skattsedel

SKATTER Det brister i ett stort antal domar som rör F-skattesedeln. Det framgår av en rapport från Svenskt Näringsliv. En slutsats är att domstolarna inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt gav fler företag i Schweiz

SKATTER Att konkurrera om invånare och företagsetableringar med skatter har visat sig framgångsrikt i Schweiz. I Obwalden insåg man att de lokala skatteuttaget måste minskas för att förhindra utflyttning. Exemplet är hämtat från vår "Reformbank" som ger tips på företagande och tillväxt på andra ställen i världen.