Alva öppnar dörren – allmän visstidsanställning är en jobbsuccé

RAPPORT Publicerad
Alva_oppnar_dorren_webb.pdf

Allmän visstidsanställning (Alva) fungerar som en dörröppnare in på arbetsmarknaden. Anställningsformen kan användas för olika tidsbegränsade behov som arbetsgivaren har och är enkel att använda. Sedan Alva infördes har det skett mer än 1,1 miljoner övergångar till Alva från arbetslöshet och 880 000 övergångar till Alva från ett tillstånd utanför arbetskraften. Den allmänna visstidsanställningen är en effektiv språngbräda för den som vill ha en tills vidare anställning. På nio år har 900 000 övergångar skett från allmän visstidsanställning till tills vidare anställningar. Det betyder att 25 000 personer har fått ett fast jobb varje kvartal.

Rapportens viktigaste slutsatser

1,1 miljoner arbetslösa har fått jobb tack vare allmän visstidsanställning under de senaste nio åren.

  • 900 000 tillsvidareanställningar har tillkommit via allmän visstidsanställning på nio år.
  • Tidsbegränsade anställningar utjämnar effektivt skillnaderna vad gäller jobbchanser mellan utrikes och inrikes födda.
  • Att avskaffa allmän visstidsanställning skulle vara negativt för företagen och innebära färre affärer och färre jobb.

Författare