Busschaufförer vill behålla sin flexibilitet

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Under högsäsong har bussföretaget Byberg & Nordin dubbelt så många förare som under lågsäsong. Att få till heltidstjänster åt alla är omöjligt. För att göra yrket attraktivt krävs mer av individuell anpassning, inte flera tvingande regler, anser vd Tomas Byberg.

Tomas Byberg, vd för Byberg & Nordin

– Om allmän visstidsanställning försvinner, då tackar många förare nej till att jobba, säger vd Tomas Byberg.

Bussföretaget Byberg & Nordin i Västernorrland har ett stort behov av visstidsanställd personal. Ökad efterfrågan på fredagar och återkommande toppar för skolresor och personalresor under säsongen, gör att företaget behöver komplettera med visstidsanställda busschaufförer.

Bolaget har under efterfrågetopparna nästan dubbelt så många förare som under lågsäsong. Det vore en omöjlig ekvation att få ihop fasta heltidstjänster åt alla dessa. 

– Många av förarna som jobbar under högsäsong vill inte vara tillsvidareanställda. Den som är visstidsanställd har alltid möjlighet att tacka nej till jobb, och den friheten vill de behålla. Dessutom har de ofta andra arbeten vid sidan av. Någon är lärare men kör idrottslag till matcher varje helg. Vi försöker erbjuda så många heltidstjänster och tillsvidaretjänster som vi har förutsättningar för, men kraven på att alla ska vara tillsvidare anställda på heltid är inte applicerbart i bussbranschen, det fungerar inte, säger vd Tomas Byberg.

Byberg & Nordin driver linjebusstrafik, skoltrafik, beställningstrafik och långfärdstrafik. Koncernen sköter även all ersättningstrafik åt SJ, i hela Sverige. Trafiken är aldrig planerad, och kan därmed inte enbart skötas av tillsvidare anställd personal.

– Om allmän visstidsanställning försvinner, då tackar många förare nej till att jobba. Många mindre företag som kör beställningstrafik skulle dra sig för att anställa, eftersom osäkerheten blir för stor. Beställningstrafiken skulle minska, och antalet bilar på vägarna öka. I en tid då vi pratar trafiksäkerhet och miljö vore det mycket olyckligt, säger Tomas Byberg.

Han tror att människor i allt högre utsträckning vill styra sina liv. Därför jobbar företaget för att få till system där chaufförerna kan vara med och styra sina personliga scheman.

– Som företag kan vi ibland önska att fler vore anställda på tillsvidareavtal, då skulle vi exempelvis slippa ringa in chaufförer till extrapassen.

– Vi måste hitta modeller som ger möjlighet till individuell anpassning. Då känns det inte som ett modernt tankesätt att sätta flera tvingande regler som gör yrket mindre attraktivt för många tänkbara medarbetare, säger Tomas Byberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

ARBETSMARKNAD Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Allmän visstid dörröppnare till arbetsmarknaden

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning. Drygt 60 procent av medlemsföretagen anser att det bland annat leder till färre jobb och sämre service till kunder. 
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Visstid klarar svängningar i efterfrågan

ARBETSMARKNAD "Svängningarna i efterfrågan är väldigt stora och kommer ofta med kort varsel. Vi behöver vara flexibla. Då är allmän visstidsanställning en nödvändighet", säger Jonas Kanebo.
NYHET Publicerad:

Busschaufförer vill behålla sin flexibilitet

ARBETSMARKNAD Under högsäsong har bussföretaget Byberg & Nordin dubbelt så många förare som under lågsäsong. Att få till heltidstjänster åt alla är omöjligt. För att göra yrket attraktivt krävs mer av individuell anpassning, inte flera tvingande regler, anser vd Tomas Byberg.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning nödvändigt på skola

ARBETSMARKNAD Allmän visstid har fått fäste på Akers Friskola. Nio till fem jobb är inte lycka för alla, enligt ägaren Helena Bonnevie.
NYHET Publicerad:

Visstidspersonalen en del av de boendes trygghet

VISSTID På HVB-hemmet Rasmusgården i Falkenberg har man valt att hålla hög personaltäthet, trots att det är en liten verksamhet. Det betyder att företaget utöver de sju tillsvidareanställda i personalen också behöver ett antal visstidsanställda, enligt vd Lotta Johansson.
NYHET Publicerad:

”Inget utrymme för överanställningar”

VISSTID Måbra Förskolor klarar sig inte utan att kunna anställa personal för en begränsad tid. Det handlar om att ta hand om barn med särskilda behov och extra stora barnkullar, men också om att rekrytera trots stor brist på utbildade förskolelärare, enligt grundaren Elisabeth Kvanman.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om att visstid behövs

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, säger Peter Jeppsson, vice vd.