”Inget utrymme för överanställningar”

NYHET Publicerad

VISSTID Måbra Förskolor klarar sig inte utan att kunna anställa personal för en begränsad tid. Det handlar om att ta hand om barn med särskilda behov och extra stora barnkullar, men också om att rekrytera trots stor brist på utbildade förskolelärare, enligt grundaren Elisabeth Kvanman.

Elisabeth Kvanman, Måbra Förskolor.

Elisabeth Kvanman, grundare av Måbra förskolor.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

70 procent av utgifterna är personalkostnader och förskolan måste vara effektiv och anpassa personalstyrkan efter antalet barn för att matcha de tajta intäkterna. Det förklarar Elisabeth Kvanman, grundare och vd, Måbra Förskolor.

– Det finns inget utrymme för överanställningar. Vi är en personalintensiv verksamhet men vi kan inte tillsvidareanställa alla. Det är ett stort ansvar att göra det, säger hon.

Företaget driver fem förskolor med totalt 108 anställda. För kortare frånvaro finns en vikariepool med timanställda. Längre frånvaro som sjukskrivningar, föräldraledighet eller ledighet för studier ersätts med långtidsvikariat.

Men Måbra är också beroende av att använda sig av andra typer av särskilda visstidsanställningar. Ett par av dem finns i kollektivavtalet, Friskoleavtalet. En form som finns i avtalet, gäller visstidsanställning av extraresurser för att ta hand om barn med särskilda behov. De anställs ett halvår åt gången eftersom förskolan oftast får bidrag ett halvår i taget.

I kollektivavtalet finns också en anställningsform för nyutexaminerade förskolelärare. Enligt lag måste de som tillsvidareanställs ha legitimation, men Skolverkets handläggningstider för att ta fram en legitimation till en färdig förskolelärare är ofta långa, upp till ett halvår.

Och eftersom bristen på förskolelärare är stor i hela landet vill förskolorna rekrytera dem snabbt. Då är möjligheten att visstidsanställa de som ännu inte har sin examen i handen guld värd för förskolorna. De som väntar på sin legitimation kan ju inte bara gå arbetslösa, konstaterar Elisabeth Kvanman.

– Eftersom de är färdigutbildade och kompetenta finns det ingen anledning att inte anställa dem.

De behöver jobb och vi behöver dem men i väntan på legitimation går de på den här särskilda anställningsformen, säger hon. 

”Allmän visstidsanställning”, som gäller för alla företag, använder Måbra Förskolor till exempel när en barngrupp tillfälligt kräver en högre bemanning. Eller om trycket på förskoleplatser i kommunen är för högt. Då kan Måbra utöka med en tillfällig avdelning, och behöver anställa personal för en viss tid. Ofta handlar det om en termin tills de äldsta barnen går vidare till sexårsverksamhet och lämnar sina förskoleplatser.

– Skulle visstidsanställningarna tas bort måste vi göra större barngrupper för att finansiera tillsvidareanställda som mellan vikariaten går utöver den ordinarie arbetsstyrkan. Eller så skulle vi ständigt vara i varsel. Det skulle inte fungera alls.

Hon är medveten om att fackförbunden vill att visstidsanställningarna ska bort, men förstår det inte. Det är nödvändigt för att verksamheten ska fungera med kvalitet och inom Måbra Förskolor är det dessutom en vanlig väg in till ett tillsvidarearbete.

– Många av de som först jobbar som tillfälligt anställda går vidare till ett långtidsvikariat och om vi är nöjda med varandra kan det leda till en fast tjänst, säger Elisabeth Kvanman.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

ARBETSMARKNAD Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Allmän visstid dörröppnare till arbetsmarknaden

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning. Drygt 60 procent av medlemsföretagen anser att det bland annat leder till färre jobb och sämre service till kunder. 
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Visstid klarar svängningar i efterfrågan

ARBETSMARKNAD "Svängningarna i efterfrågan är väldigt stora och kommer ofta med kort varsel. Vi behöver vara flexibla. Då är allmän visstidsanställning en nödvändighet", säger Jonas Kanebo.
NYHET Publicerad:

Busschaufförer vill behålla sin flexibilitet

ARBETSMARKNAD Under högsäsong har bussföretaget Byberg & Nordin dubbelt så många förare som under lågsäsong. Att få till heltidstjänster åt alla är omöjligt. För att göra yrket attraktivt krävs mer av individuell anpassning, inte flera tvingande regler, anser vd Tomas Byberg.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning nödvändigt på skola

ARBETSMARKNAD Allmän visstid har fått fäste på Akers Friskola. Nio till fem jobb är inte lycka för alla, enligt ägaren Helena Bonnevie.
NYHET Publicerad:

Visstidspersonalen en del av de boendes trygghet

VISSTID På HVB-hemmet Rasmusgården i Falkenberg har man valt att hålla hög personaltäthet, trots att det är en liten verksamhet. Det betyder att företaget utöver de sju tillsvidareanställda i personalen också behöver ett antal visstidsanställda, enligt vd Lotta Johansson.
NYHET Publicerad:

”Inget utrymme för överanställningar”

VISSTID Måbra Förskolor klarar sig inte utan att kunna anställa personal för en begränsad tid. Det handlar om att ta hand om barn med särskilda behov och extra stora barnkullar, men också om att rekrytera trots stor brist på utbildade förskolelärare, enligt grundaren Elisabeth Kvanman.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om att visstid behövs

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, säger Peter Jeppsson, vice vd.